Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroRŚZ.262.2.2019 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej dla potrzeb uczestników projektu pn.: ? Młodzi ? Ambitni ? Kompetentni ?.

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

RŚZ.262.2.2019 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej dla potrzeb uczestników projektu pn.: ? Młodzi ? Ambitni ? Kompetentni ?.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   -  z dnia 22.02.2019r.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

zaprasza do składania ofert na realizację usług cateringowych dla potrzeb uczestników projektu pn. „ Młodzi- Ambitni – Kompetentni ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, nr projektu POWR.03.01.00-00-U131/17, celem rozwoju i podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe.
2. Opis_przedmiotu_zamówienia-Zał_nr_1.
3. Formularz_Oferty-Zał_nr_2.
4. Projekt_Um-Zał_nr_3.
5. Oswiadczenie_o_braku_powiązań_osobowych_i_kapitałowych-Zał_nr_4.
6. Oświadczenie_o_kryterium_społecznym-Zał_nr_5.

stopkadol