Jesteś tutaj: HomeŚwiadczenia socjalne

Świadczenia socjalne

OGŁOSZENIE DLA PRACOWNIKÓW i EMERYTÓW UCZELNI!!!

Komisja Socjalna PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie przypomina o obowiązku złożenia :

-WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA (Załącznik 7A lub 7B oraz załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS) wraz ze stosownymi załącznikami.

Do Działu Spraw Osobowych, pokój 204 II piętro - tylko do dnia 15 listopada 2020 roku !!!

Zgodnie z § 21 Regulaminu pkt.3,4 „…Niezłożenie oświadczenia w terminie skutkuje nie przyznaniem świadczenia...”
Regulamin ZFŚS wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Uczelni (www.puzim.edu.pl)


 Informacja Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Harmonogram czynności wyborczych do Komisji Socjalnej w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Przewodniczący Komisji Wyborczej PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz


Załączniki (zip)  

stopkadol