Jesteś tutaj: HomePromocja projektu

pwsz rotate centrum symulacji

Promocja projektu

 

tygodnik studencki


csm

źródło : warszawa.tvp.pl


Bez tytułu


Symulacje rozpoczęte

W dniach 02 – 04 kwietnia 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, studenci trzeciego roku kierunku pielęgniarstwo
po raz pierwszy uczestniczyli w zajęciach z symulacji medycznej zorganizowanych w ramach realizowanego w Uczelni projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Ciechanowie”.

Zajęcia odbywały się według przyjętych scenariuszy zajęć w odniesieniu do konkretnego postępowania klinicznego dla danego studium przypadku. Studenci mieli możliwość pracy w nowoczesnych warunkach, korzystając z wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury audio- video, pod kierunkiem trenera zewnętrznego i instruktorów (wykładowców) uczelnianych. Po zakończeniu zajęć studenci wyrazili aprobatę dla tej formy zdobywania umiejętności, bowiem każdy z nich miał możliwość wzięcia udziału w rozwiązywaniu powierzonego dla grupy zadania. Studenci akceptują również modyfikację dotychczasowego programu kształcenia poprzez zintegrowanie nowoczesnej metody symulacji medycznej z dotychczasowymi metodami kształcenia stosowanymi na kierunku pielęgniarstwo. Z dyskusji po zakończeniu zajęć wynika, że realizacja zajęć metodą symulacji medycznej, zwiększa komfort pracy, dodaje pewności siebie, a także pozwala na partnerstwo w pracy grupowej, a przede wszystkim na uczenie się poprzez działanie - kształtujące umiejętności, prowadzące do rozwiązania określonej sytuacji klinicznej pacjenta.


KONFERENCJA W PWSZ - O PRZYSZŁOŚCI ZAWODÓW MEDYCZNYCH I NOWYCH PERSPEKTYWACH

2

Żródło : warszawa.tvp.pl


Konferencja - 22 stycznia 2019 „Zawody medyczne - nowe perspektywy”

W 22 stycznia 2019 roku w Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ul. Wojska Polskiego 51 odbyła się konferencja pt. „Zawody medyczne - nowe perspektywy”.
Organizatorami konferencji byli Anna Cicholska – Poseł na Sejm RP, Ministerstwo Zdrowia, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie , Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie.

W Konferencji udział wzięli Anna Cicholska – Poseł na Sejm RP, Sylwester Dąbrowski Wicewojewoda Mazowiecki, Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia , Małgorzata Tokarska Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, Roman Kurek - Narodowy Funduszu Zdrowia. Naszą Uczelnię reprezentowali rektor - prof. dr hab. Leszek Zygner, kanclerz - mgr inż. Piotr Wójcik. Konferencję prowadziła dziekan WOZiNH dr Bożena Ostrowska.

Zawody medyczne mają w naszym kraju dużą przyszłość. Potrzeby służby zdrowia są olbrzymie. Wykwalifikowane pielęgniarki, ratownicy medyczni, cieszą się szacunkiem i zaufaniem społecznym, to główne przesłanki spotkania. Konferencja miała m.in. zainteresować różne środowiska, rozwiązaniami i perspektywami rozwoju tych niezwykle potrzebnych zawodów, bardzo ważnych dla ogółu społeczeństwa.

Promocja projektu pn. "Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie"
przez wykładowców i studentów Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, kierunku pielęgniarstwo.

W ramach organizowanych spotkań ze społecznością lokalną wykładowcy i studenci wygłaszali prelekcje w odniesieniu do zawodu pielęgniarki i wykorzystywania w kształceniu pielęgniarek nowoczesnych metod kształcenia poprzez symulację medyczną, promowali zdrowy styl życia, wykonywali pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu glikemii, prowadzili edukację w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielali porad.

Wykładowcy i studenci uczestniczyli w:

Rodzinne Mikołajki - 2.12.2018 r.

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca - 16.10.2018 r.

Pod czujnym okiem mgr Aleksandry Dąbrowskiej, wykładowcy, Kierownika Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, studenci pielęgniarstwa uczestniczyli we wspieraniu i nadzorowaniu czynności resuscytacyjnych prowadzonych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Ciechanowie.

W ramach "Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery" studenci naszej Uczelni wzięli udział w kilku wydarzeniach. Grupa studentek z kierunku pielęgniarstwo wzięła udział w Targach Edukacji i Pracy które odbyły się 16 października w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu. Podczas targów na stoisku promocyjno-informacyjnym PWSZ w Ciechanowie studentki prowadziły działania promocyjne kierunku pielęgniarstwo w odiesieniu do nowoczesnych metod nauczania poprzez symulację medyczną oraz w związku z tym podnoszenie rangi zawodu pielęgniarki oraz prowadzone były badania profilaktyczne m.in. : pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar poziomu glukozy we krwi oraz badanie szczytowego przepływu wydechowego PEF.
Studentki pielęgniarstwa udzielały również porad dotyczących zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób. Wiele pytań dotyczyło również nauki na kierunku pielęgniarstwo, możliwości i perspektyw po ukończeniu studiów. Młodzież szkół średnich biorąca udział w targach z dużym zaciekawieniem słuchała informacji na temat studiów w ciechanowskiej PWSZ. Spotkanie było propozycją dla maturzystów ze strony studentów naszej Uczelni, na dalsze kontynuowanie nauki po ukończeniu szkoły średniej. Targi okazały się ciekawą inicjatywą pokazującą młodym ludziom możliwości, jakie mają do wyboru aby osiągnąć sukces.

W dniu 24.09.2018 roku w Gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski w obecności premiera Mateusza Morawieckiego zainicjował podpisywanie umów na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wsparcie o łącznej wartości 35,5 mln zł ze środków unijnych otrzyma około 100 szpitalnych oddziałów ratunkowych w całej Polsce z przeznaczeniem głównie na sprzęt dla najmłodszych pacjentów. Podczas spotkania odbyło się podpisanie umów ze szpitalami z Przasnysza, Makowa Mazowieckiego i Nowego Dworu Mazowieckiego. Podpisano również umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie w ramach programu "Wsparcie na starcie! - program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa", na które Ministerstwo przeznaczyło około 90 mln zł ze środków unijnych. Jest to drugi projekt realizowany na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, który wpisuje się w potrzeby wspierania zawodu pielęgniarki i promowania tego kierunku.


Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na logo Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w CiechanowieMonoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie

LOGO MCSM

PlakatMCSM


Zamieszczane artykuły:

1.     Puls (Magazyn Opinii Ziemi Ciechanowskiej), Nr 3 (37) 2018r. – artykuł pt.: „Symulacja medyczna w edukacji studentów”.

2.     Tygodnik Ciechanowski – artykuł pt.: „Studenci pielęgniarstwa będą ćwiczyć na symulatorach, fantomach i trenażerach w Centrum Symulacji Medycznej”.

3.     Tygodnik Ciechanowski ( Nr 27, 3 lipca 2018r.), wkładka „Tygodnik Studencki”(Nr 15) – artykuł pt.: „Student ma być pewny, a pacjent bezpieczny”.

GALERIA

Zamieszczane artykuły: 1. Puls (Magazyn Opinii Ziemi Ciechanowskiej), Nr 3 (37) 2018r. – artykuł pt.: „Symulacja medyczna w edukacji studentów”. 2. Tygodnik Ciechanowski – artykuł pt.: „Studenci pielęgniarstwa będą ćwiczyć na symulatorach, fantomach i trenażerach w Centrum Symulacji Medycznej”. 3. Tygodnik Ciechanowski ( Nr 27, 3 lipca 2018r.), wkładka „Tygodnik Studencki”(Nr 15) – artykuł pt.: „Student ma być pewny, a pacjent bezpieczny”.

stopkadol 1110