Jesteś tutaj: HomePomoc socjalnaDla studenta

Oferty Pracy

OFERTY AKTUALNE

evoSOLUTIONS

Cedrob S.A.

Ecotec Polska Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko: Monter farm solarnych


 

Przedszkole "Zamkowe skrzaty"

Fabryka Urządzeń Dźwigowych 

Technikum Lotnicze w Ciechanowie prowadzi nabór na stanowisko:


Norcosprctra Sp. z o.o. prowadzi nabór na stanowisko:


Bel Polska Sp. z o.o.prowadzi nabór na stanowisko:


Fundacja Euro Most 


Starostwo Powiatowe w Ciechanowie prowadzi nabór na stanowiska :


ETI Polam Sp. z o.o. prowadzi nabór na stanowiska:
- Mechanik utrzymania ruchu, miejsce pracy Pułtusk,
- Technologruchu, miejsce pracy Pułtusk,


Nabór na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
- główny specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego BIP: 59526,
- główny specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego BIP: 59506 – 2 etaty,
- radca Szefa KPRM w Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego BIP: 59533.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko  -  Edukatora w Parku Nauki Torus


Nabór na stanowisko pracy w służbie cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Praca na Mazurach


Firmą rekrutacyjna ProworkPL zaprasza studentów do skorzystania z naszych ofert pracy, min: w BRANŻY EDUKACJA PRACA JAKO NAUCZYCIEL DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

https://prowork.pl/wyniki-wyszukania/?kraj=0&branza=33&nazwa_stanowiska=


Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżyniera budowy w Dziale Realizacji


Firma JPP Marine prowadzi nabór na szkolenie zawodowe: spawacz, monter konstrukcji stalowych.


Firma BDI Zapraszamy studentki do wzięcia udziału
w Future Female Leader in Product Supply
w Warszawie w Fabryce Pampers organizowanym przez Procter & Gamble

Dwudniowe spotkanie odbędzie się 17-18 stycznia 2019 - start o godz. 9:00.
Zaproszenie


OFERTY ARCHIWALNE

Czytaj więcej: Oferty Pracy

Konto w domenie uczelni

 

PO CO MI KONTO W DOMENIE UCZELNI ?

Każdy student rozpoczynający naukę w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ma obowiązek korzystania z uczelnianego adresu e-mail do czasu zakończenia studiów.
Adres ten jest niezbędny podczas logowania do systemów informatycznych funkcjonujących w Uczelni, takich jak Wirtualna Uczelnia, Platforma moodle, Azure Dev Tools for Teaching czy katalog biblioteczny Opac WWW.

CZY SĄ JAKIEŚ KORZYŚCI Z POSIADANIA KONTA W DOMENIE UCZELNI ?

Posiadanie adresu studenckiego w domenie z dopiskiem „edu.pl” często umożliwia skorzystanie ze zniżki np. na zakup oprogramowania komputerowego lub subskrypcji usługi, a niekiedy nawet jest oferowane bezpłatnie.

JAK ZALOGOWAĆ SIĘ NA KONTO W DOMENIE UCZELNI ?

Studenckie konto składa się z indywidualnego numeru studenta (nr albumu) oraz domeny (@student.puzim.edu.pl). Jeśli znasz swój nr albumu, to możesz zalogować się na konto używając adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod adresem https://accounts.google.com/

JAK SPRAWDZIĆ CZY POSIADAM UCZELNIANY ADRES E-MAIL ?

Jeśli nie wiesz czy posiadasz uczelniane konto lub nie znasz jego adresu, wejdź na stronę https://accounts.google.com/ i wybierz opcję Nie pamiętasz adresu?


W następnym oknie wpisz adres swój prywatny adres e-mail, przez który dokonano rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, następnie kliknij DALEJ


W kolejnym oknie podaj swoje imię i nazwisko oraz kliknij DALEJ


Następnie ukaże się informacja z prośbą o uzyskanie kodu weryfikacyjnego, który zostanie wysłany na podany we wcześniejszym kroku adres e-mail. Kliknij WYŚLIJ


Po chwili na prywatną skrzynkę e-mail przyjdzie wiadomość z kodem weryfikacyjnym, który należy wpisać w kolejnym oknie i kliknąć DALEJ


Pojawi się okienko w którym należy wybrać konto w domenie @student.puzim.edu.pl


Jeśli logujesz się po raz pierwszy, wpisz hasło otrzymane e-mailem powitalnym wysłanym przez Uczelnię na prywatny adres e-mail. Jeśli nie znasz hasła, wybierz opcję NIE PAMIĘTASZ HASŁA ?


Następnie WYPRÓBUJ INNY SPOSÓB


Następnie WYŚLIJ


Po chwili na prywatną skrzynkę e-mail przyjdzie wiadomość z kodem weryfikacyjnym, który należy wpisać w kolejnym oknie i kliknąć DALEJ


Teraz należy utworzyć własne hasło do uczelnianego konta wpisując je dwukrotnie w poniższe okna, po czym klikamy ZAPISZ HASŁO


BRAWO! Możesz już korzystać z uczelnianego konta Google

Pomoc socjalna

Studenci zainteresowani otrzymaniem pomocy materialnej w formie stypendiów i zapomogi w roku akademickim 2020/2021 mogą składać wnioski zarejestrowane uprzednio na stronie internetowej z odpowiednimi załącznikami

od 19 października 2020 r. do 16 listopada 2020 r. do godziny 14:00

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnych miesiącach na kolejnych posiedzeniach komisji stypendialnych.

Wnioski o stypendium rektora mogą być składane jedynie do 16 listopada 2020 r., po tej dacie nie będą przyjmowane.

Od 19 października 2020 r. wnioski będą przyjmowane w godz. 8:00-15:00 w pokoju nr 18.

ZAREJESTROWANE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1050 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2019 roku).

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wyniósł 3244 zł (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r.)

Przed wypełnieniem wniosków należy zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2020/2021, a w szczególności z wymogami wynikającymi z powyższego regulaminu dotyczącymi:

 • zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora, za wymogi dotyczące osiągnięć (wymóg z Regulaminu potwierdzony i opisany we wniosku), za średnią arytmetyczną ocen oraz stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

Każdy Student zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z opisem dotyczącym wypełniania wniosku.

DRODZY STUDENCI

Prosimy o dostarczenie dokumentów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z REGULAMINU, który wraz z załącznikami (w tym wnioski) znajduje się na stronie internetowej uczelni puzim.edu.pl w zakładce: „DLA STUDENTA” -> „Pomoc socjalna

Wszystkie zmiany oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów dotyczących świadczeń pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Bardzo ważne dla terminowego otrzymania stypendium jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku.

Informacje dotyczące stypendium pod nr tel. nr. 23 672 62 00

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

STYPENDIA DLA STUDENTÓW - HARMONOGRAM

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Biorąc pod uwagę Zarządzenie 85/2020 Rektora PUZIM w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa podczas pobytu w budynkach uczelni w okresie trwania pandemii COVID-19) ustala się harmonogram i zasady  przyjmowania dokumentów związanych ze stypendiami. Pominięcie powyższego harmonogramu z winy studenta oznacza nowy termin przyjmowania dokumentów z realizacją od następnego miesiąca.

 1. Dokumenty dotyczące stypendium Rektora należy pozostawić we właściwym dziekanacie po uzyskaniu akceptacji przez Dziekana Wydziału.
  Nieprzekraczalny termin składania dokumentów dotyczących stypendium Rektora upływa 16.11.2020.
 2. Dokumenty dotyczące stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przyjmowane będą w następujących pokojach i terminach: Pokój nr 18 i pokój 111 w godzinach od 8:00 do 14:00.
 3. W godzinach od 14:00 do 15:30 przyjmowanie uzupełnień do złożonych dokumentów oraz konsultacje trudnych przypadków.

UWAGA – Podstawą do przygotowania dokumentów związanych z ubieganiem się o przyznanie stypendium jest skompletowanie dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni  Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2020/2021.

 

Harmonogram przyjmowania dokumentów

Jak wypełnić wniosek o stypendium socjalne

Dochód opodatkowany na zasadach ogólnych: Dotyczy osób, które osiągają dochód np. z umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło bądź innych dochodów, które rozliczane są na zasadach ogólnych w Urzędzie Skarbowym. Wymagane są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego od każdego pełnoletniego członka Twojej rodziny (w tym od pełnoletniego, uczącego się rodzeństwa). Nawet jeśli ktoś nie osiągnął dochodów, konieczne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Uwaga! Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne podaje się na podstawie posiadanego zaświadczenia z ZUS lub zakładu emerytalno-rentowego MSW lub wysokość składek podana w złożonym oświadczeniu złożonym w załączniku nr 7. Uwaga! Jeśli rodzice rozliczają się wspólnie należy dane dochodowe wynikające z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego podać np. przy jednym rodzicu.

Dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem: Dotyczy osób, które osiągają dochód z prowadzenia działalności gospodarczej (własna firma, najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy) oraz innych form działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem. Ten dochód potwierdza się zaświadczeniem naczelnika US. Dotyczy członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych w 2019 r. przyjmuje się dochód w wysokości dochodu ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia 2020 (właściwe obwieszczeni dostępne na stronie Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie). Wysokość dochodu jest zależna od:

 1. rocznej wartości zapłaconego podatku w przypadku podatku opłaconego w formie karty podatkowej lub
 2. stawki podatkowej oraz rocznej wartości przychodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  Uwaga! Przy obliczaniu dochodu wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.

Dochody niepodlegające opodatkowaniu:

Gospodarstwo rolne: W pierwszej kolejności należy podać informację o wielkości gospodarstwa rolnego (na podstawie zaświadczenia z Urzędu Gminy/nakazu płatniczego). W dniu 22 lub 23 września 2020 r. Prezes GUS ogłosi kwotę przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2019. Aby obliczyć dochód danej osoby z gospodarstwa rolnego na potrzeby wniosku o stypendium socjalne należy pomnożyć liczbę hektarów przeliczeniowych z gospodarstwa (lub gospodarstw lub obszarów razem stanowiących gospodarstwo, właściciel kilku obszarów musi zsumować liczby hektarów przeliczeniowych), które należały do tej osoby w 2019 r. (liczba z czterema miejscami po przecinku) przez ogłoszoną kwotę. Uzyskany wynik będzie dochodem, który należy wpisać w kolumnę nr 12. Jeśli rodzice są współwłaścicielami gospodarstwa rolnego można wielkość gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych wpisać u jednego z rodziców, nie wykazując gospodarstwa u drugiego rodzica lub podzielić gospodarstwo, wpisując u obydwojga rodziców, stosownie do części własności wynikającej z dokumentu. Uwaga! W przypadku mniejszej powierzchni gruntów niż 1 ha przeliczeniowy nie ustala się dochodu z gospodarstwa rolnego. Uwaga! Na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2019 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że dana osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości... jest niewystarczające; chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2019 roku! Przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.

Alimenty: dochód niepodlegający opodatkowaniu w postaci alimentów. Dotyczy osób, które otrzymują alimenty (łącznie, w skali roku) od osoby zobowiązanej do ich świadczenia (np. matka, ojciec, mąż, żona) lub wypłacone z funduszu alimentacyjnego (również łącznie w skali roku). Te dochody podaje się za okres roku. Dochody w postaci alimentów i świadczenia otrzymywanego z funduszu alimentacyjnego wpisuje się u osoby, która je faktycznie otrzymuje, natomiast osoby zobowiązanej do płacenia alimentów nie dodaje się jako członka rodziny.

Inne dochody: dotyczy osób, które osiągnęły inne dochody nieopodatkowane (poza wskazanymi gospodarstwo rolne, alimenty, itd.), o których mowa w § 21 ust.1 pkt 31 lit. a-ff, Uwaga! Przy obliczaniu dochodu niepodlegającego opodatkowaniu wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu!
Uwaga! W ten sposób wpisać należy dochody wszystkich członków rodziny, w zależności od sytuacji.
Uwaga! Jeżeli osoby nie dotyczą powyższe sytuacje, w rubrykę wpisujemy "0" lub stawiamy "- ".
W rubrykę Ogółem dochód roczny rodziny netto wynosi (tabela nr 2 pkt 1): należy zsumować dochody roczne poszczególnych członków rodziny wskazane w kolumnie nr 15 tabeli nr 1.

Odliczenie z tytułu:
- płacenia alimentów na inne osoby nie będące we wspólnym gospodarstwie domowym dotyczy osób, które płacą alimenty na osoby spoza rodziny nie wpisane do wniosku. Uwaga! W takiej sytuacji odejmuje się kwotę alimentów przekazanych w poprzednim roku kalendarzowym,
- opłat za pobyt członków rodziny w instytucji zapewniającej codzienne utrzymanie dotyczy osób, które ponoszą koszty za pobyt członków rodziny w instytucjach zapewniających codzienne utrzymanie. Uwaga! W takiej sytuacji odejmuje się ponoszoną kwotę.
- czynsz dzierżawny dotyczy osób, które dzierżawią gospodarstwo na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 5-6 Regulaminu. Uwaga! W takiej sytuacji odejmujemy kwotę zapłaconego czynszu w poprzednim roku kalendarzowym.
Dochód roczny rodziny netto po odliczeniu zobowiązań wynosi (tabela nr 2 pkt 3) tu wpisujemy kwotę pomniejszoną o zapłacone alimenty na osoby spoza rodziny oraz ponoszone opłaty za pobyt w instytucji zapewniającej codzienne utrzymanie lub zapłacony czynsz dzierżawny.
Uwaga! Jeżeli osoby nie dotyczą powyższe odliczenia lub w/w opłaty, w rubrykę wpisujemy "0" lub "-".

UTRATA I UZYSKANIE DOCHODU

Uzyskanie dochodu, w rozumieniu § 20 Regulaminu dotyczy osób, które uzyskały dochód w bieżącym roku kalendarzowym.
Uwaga! Kwotę dochodu obliczamy na podstawie miesięcznego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
Utrata dochodu, w rozumieniu § 19 Regulaminu dotyczy osób, które utraciły dochód, który był osiągany w poprzednim roku kalendarzowym.
Uwaga! Utraconą kwotę dochodu obliczamy dzieląc ją przez 12 miesięcy i uzyskujemy wartość utraconego dochodu w przeliczeniu na jeden miesiąc.
Dochód netto miesięczny w rodzinie po odliczeniu dochodu utraconego / doliczeniu dochodu uzyskanego (tabela nr 2 pkt 5) - te pole obliczamy w następujący sposób : dochód wskazany w Ogółem dochód roczny rodziny netto wynosi (tabela nr 2 pkt 1) lub w przypadku jeśli były odliczone zobowiązania Dochód roczny rodziny netto po odliczeniu zobowiązań wynosi (tabela nr 2 pkt 3) należy podzielić przez 12-m-cy, a następnie od uzyskanej kwoty odjąć dochód utracony miesięczny oraz/lub dodać dochód uzyskany miesięczny.
Uwaga! Jeżeli osoby nie dotyczy dochód utracony / dochód uzyskany w pole Dochód netto miesięczny w rodzinie po odliczeniu dochodu utraconego / doliczeniu dochodu uzyskanego wpisujemy kwotę miesięczną tj. (dochód roczny rodziny netto wskazany w tabeli nr 2 pkt 1 lub 3 podzielony przez 12 miesięcy).
Dochód netto miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na jedną osobę wynosi (tabela nr 2 pkt 6) - te pole obliczamy następująco: Dochód netto miesięczny w rodzinie po odliczeniu dochodu utraconego / doliczeniu dochodu uzyskanego (tabela nr 2 pkt 5) dzielimy przez ilość członków w rodzinie wpisanych we wniosku.
Uwaga! Ten dochód to dochód miesięczny w przeliczeniu na jedną osobę.

UWAGA! ŻADNA RUBRYKA NIE POWINNA ZOSTAĆ PUSTA, W MIEJSCA, KTÓRE NIEDOTYCZĄ NALEŻY WPISAĆ "0" LUB "-"

stopkadol 1110