Jesteś tutaj: HomeOgłoszenia

pwsz rotate centrum symulacji

Ogłoszenia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza nabór osób do odbycia szkolenia i udziału w prowadzonych zajęciach na kierunku pielęgniarstwo w ramach "wdrożenia programu standaryzowanego pacjenta".


REALIZACJA PROJEKTU UTWORZENIE MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ (MCSM)

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na logo Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w CiechanowieMonoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie

LOGO MCSM

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej   PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17 ogłasza konkurs na wyłonienie znaku graficznego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Regulamin konkursu na logo Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w CiechanowiePWSZ w Ciechanowie


Ogłoszenie z dnia 09.10.2018r.
w sprawie opracowania wytycznych wdrożenia programu pacjenta standaryzowanego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza nabór spośród pracowników zatrudnionych w Uczelni do opracowania „wytycznych wdrożenia programu pacjenta standaryzowanego” na kierunku pielęgniarstwo w związku z wprowadzeniem nowoczesnych metod symulacji medycznej.

Rekrutacja będzie się odbywać w biurze projektu w terminie od 10.10.2018r. do 20.10.2018r., do godz. 1600. We wskazanym terminie w biurze projektu należy złożyć następujące dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy,

O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń i poprawność formalna złożonych dokumentów. Po zakończeniu rekrutacji, ogłoszenie o wyborze osoby do opracowania „programu wdrożenia pacjenta standaryzowanego”, obwieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń.

Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej www.pwszciechanow.edu.pl zakładka: Projekty UE, Centrum symulacji Medycznej, (LINK): Druki do pobrania, Zgłoszenie na wykonanie zadania oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu. Kierownik Projektu dr Bożena Ostrowska

Ogłoszenie z dnia 12.09.2018r.
o naborze instruktora prowadzącego warsztaty symulacji medycznej dla studentów kierunku medycznego uczelni   (poz.93)

1. Nabór jest realizowany z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowane w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 23 stycznia 2018r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Ogłoszenie o naborze instruktora prowadzącego warsztaty symulacji medycznej dla studentów kierunku medycznego uczelni zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Uczelni.

4. Prowadzącym zajęcia dodatkowe dla studentów może być osoba spełniająca poniższe kryteria:

 • Posiada wykształcenie wyższe ( pielęgniarka (rz), ratownik medyczny)
 • Posiada prawo wykonywania zawodu.
 • Ukończyła kursy z symulacji medycznej NW, PW, WW i posiada stosowne certyfikaty.
 • Jest zatrudniona na umowę o pracę w PWSZ w Ciechanowie
 • Deklaruje uczestnictwo w oferowanych zajęciach.

5. Informacje ogólne

 • Miejsce szkolenia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.
 • Liczba grup: 1
 • Liczba godzin:   8 godzin dla 1 grupy
 • Stawka godzinowa: 100 zł za 1 godzinę dydaktyczną (45 min)
 • Liczba studentów do szkolenia: 12 osób (8 kobiet i 4 mężczyzn).
 • Czas trwania szkolenia: październik – grudzień 2018r.

6. Cel szkolenia:

 • prowadzenie zajęć ze studentami kierunku pielęgniarstwo w warunkach symulowanych w celu nabycia przez studentów umiejętności pracy metodą symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności z użyciem trenażerów, fantomów oraz symulatorów  medycznych,
 • nabycie przez studentów umiejętności pracy w   zespole, metodą symulacji medycznej oraz pogłębienie doświadczeń.

7.   Formularz zgłoszenia (poz. 90) można pobrać w Biurze Projektu lub ze strony internetowej Uczelni (Programy UE, Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie, zakładka: druki do pobrania). Formularz Zgłoszenia należy przekazać do Biura Projektu, do dnia 30.09.2018r.
do godz. 1600.

8. O przystąpieniu do naboru  instruktora prowadzącego warsztaty symulacji medycznej dla studentów kierunku medycznego uczelni   decyduje spełnienie kryteriów formalnych (kompletność oraz terminowość złożenia wymaganych dokumentów). Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/czki podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem Rektora PWSZ w Ciechanowie.

9. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione.

                                                                                                                                                 Informacji na temat realizacji szkolenia udziela:
dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu
PWSZ w Ciechanowie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie   z dnia 12.09.2018r.
o naborze instruktora dla szkolenia utworzonego koła symulacji medycznej dla studentów kierunku medycznego - (poz.91)

1. Nabór jest realizowany z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowane w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 23 stycznia 2018r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Ogłoszenie o naborze instruktora dla szkolenia utworzonego koła symulacji medycznej dla studentów kierunku medycznego zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Uczelni.

4. Instruktorem koła symulacji medycznej może być osoba spełniająca poniższe kryteria:

 • Posiada wykształcenie wyższe ( pielęgniarka (rz), ratownik medyczny)
 • Posiada prawo wykonywania zawodu.
 • Ukończyła kursy z symulacji medycznej NW, PW, WW i posiada stosowne certyfikaty.
 • Jest zatrudniona na umowę o pracę w PWSZ w Ciechanowie
 • Deklaruje uczestnictwo w oferowanym zajęciach.

5. Informacje ogólne

 • Miejsce szkolenia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.
 • Liczba godzin:   16,
 • Stawka godzinowa: 100 zł za 1 godzinę dydaktyczną (45 min),
 • Liczba studentów: 12 osób (8 kobiet i 4 mężczyzn),
 • Czas trwania szkolenia: październik – grudzień 2018r.

6. Cel szkolenia:  

 • nabywanie umiejętności myślenia twórczego i badań naukowych
 • rozwijanie umiejętności pracy metodą symulacji medycznych,
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
 • nabywanie umiejętności opracowywania scenariuszy symulacji medycznej.

7. Formularz zgłoszenia (poz. 91) można pobrać w Biurze Projektu lub ze strony internetowej Uczelni (Programy UE, Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie, zakładka: druki do pobrania). Formularz Zgłoszenia należy przekazać do Biura Projektu, do dnia 30.09.2018r. do godz. 1600.

8. O przystąpieniu do naboru do prowadzenia koła symulacji medycznej decyduje spełnienie kryteriów formalnych (kompletność oraz terminowość złożenia wymaganych dokumentów). Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/czki podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem Rektora PWSZ w Ciechanowie.

9. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione.

 Informacji na temat realizacji szkolenia udziela:
dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu
PWSZ w Ciechanowie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Ogłoszenie z dnia 12.09.2018r.
o naborze instruktora szkolenia do prowadzenia dodatkowego szkolenia  
studentów pielęgniarstwa z symulacji
Niskiej Wierności (NW), Pośredniej Wierności (PW) i Wysokiej Wierności (WW) - (poz.90)

1. Nabór jest realizowany z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowane w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 23 stycznia 2018r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Ogłoszenie o naborze do przeprowadzenia szkolenia zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Uczelni.

4. Prowadzącym zajęcia dodatkowe dla studentów może być osoba spełniająca poniższe kryteria:

 • Posiada wykształcenie wyższe ( pielęgniarka (rz), ratownik medyczny, lekarz)
 • Posiada prawo wykonywania zawodu.
 • Ukończyła kursy z symulacji medycznej NW, PW, WW i posiada stosowne certyfikaty.
 • Jest zatrudniona na umowę o pracę w PWSZ w Ciechanowie
 • Deklaruje uczestnictwo w oferowanym szkoleniu.

5. Informacje ogólne:

 • Miejsce szkolenia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.
 • Liczba grup: 5,
 • Liczba godzin:   8 godzin dla 1 grupy,
 • Łączna liczba godzin: 40 dla 5 grup,
 • Stawka godzinowa: 100 zł za 1 godzinę dydaktyczną (45 min),
 • Liczba studentów do szkolenia: 40 osób (30 kobiet i 10 mężczyzn),
 • Czas trwania szkolenia: październik – grudzień 2018r.

6.Cel szkolenia:

 • prowadzenie zajęć ze studentami kierunku pielęgniarstwo w warunkach symulowanych w celu nabycia przez studentów umiejętności pracy metodą symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności z użyciem trenażerów, fantomów oraz symulatorów medycznych,
 • nabycie przez studentów umiejętności wykonywania zabiegów, pracy z pacjentem i pracy w zespole, metodą symulacji medycznej.

7. Formularz zgłoszenia (poz. 90) można pobrać w Biurze Projektu lub ze strony internetowej Uczelni (Programy UE, Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie, zakładka: druki do pobrania). Formularz Zgłoszenia należy przekazać do Biura Projektu, do dnia 25.09.2018r.
do godz. 1600.

8. O przystąpieniu do naboru do prowadzenia szkolenia studentów decyduje spełnienie kryteriów formalnych (kompletność oraz terminowość złożenia wymaganych dokumentów). Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/czki podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem Rektora PWSZ w Ciechanowie.

9. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione.

Informacji na temat realizacji szkolenia udziela:
dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu
PWSZ w Ciechanowie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Ogłoszenie   z dnia 05.04.2018r.
o naborze do udziału w szkoleniu
pn.: „Instruktor symulacji niskiej wierności” - Poz. 80
„Instruktor symulacji przedmiotów specjalistycznych – Pośrednia wierność” - Poz. 81
„Instruktor symulacji wysokiej wierności” - Poz. 82

Szkolenie jest realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowane w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ
w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 23 stycznia 2018r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Uczelni.

Uczestnikiem/czka szkolenia może być osoba spełniająca poniższe kryteria:

 1. Posiada wykształcenie wyższe ( pielęgniarka (rz), ratownik medyczny)
 2. Posiada prawo wykonywania zawodu.
 3. Deklaruje uczestnictwo w oferowanym kursie.

Miejsce szkolenia:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych - (2 dni/ 16 godz.).
 • Konsultacje - (20 dni/160 godzin).
 • Ośrodek Symulacji Medycznej – (3 dni/24 godz.)

Liczba osób do szkolenia

 • 10 osób ( 8 kobiet i 2 mężczyzn).

Czas trwania szkolenia:

 • 5 dni /8 godzin /40 godz.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest:

- przygotowanie kadry dydaktycznej do kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo w warunkach symulowanych poprzez nabycie umiejętności prowadzenia zajęć metoda symulacji medycznej wysokiej wierności z użyciem trenażerów, fantomów oraz symulatorów     medycznych wysokiej wierności,

- przygotowanie nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej pośredniej wierności poprzez nabycie umiejętności stosowania trenażerów, fantomów, symulatorów wysokiej wierności oraz umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu badania fizykalnego, zaawansowanych czynności ratunkowych koniecznych do realizacji treści programowych przedmiotów specjalistycznych ujętych w programie kształcenia kierunku pielęgniarstwo,

- zdobycie umiejętności stosowania metody symulacji wysokiej wierności
z użyciem symulatorów medycznych wysokiej wierności w nauczaniu   przedmiotów realizowanych na kierunku pielęgniarstwo po utworzeniu Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Ciechanowie.

Ramowy program szkolenia

Lp. Program ramowy - „Instruktor symulacji wysokiej wierności” - Poz. 82
ETAP I
1. Elementy budowy scenariusza wysokiej wierności
2. Zasady tworzenia scenariuszy wysokiej wierności
3. Zasady pracy z pacjentem standaryzowanym
4. Zasady prowadzenie debriefingu
ETAP II
1. Tworzenie przez uczestników szkolenia 1 scenariusza wysokiej wierności ( łączna liczba scenariuszy 10 w tym 4 dotyczących pacjenta standaryzowanego)
ETAP III
1. Praktyczna nauka prowadzenia scenariuszy wysokiej wierności
Lp. Program ramowy - „Instruktor symulacji przedmiotów   specjalistycznych – Pośrednia
  wierność” - Poz. 81
ETAP I
1. Elementy budowy scenariusza pośredniej wierności
2. Zasady tworzenia scenariuszy pośredniej wierności
3. Zasady prowadzenie debriefingu
ETAP II
1. Tworzenie przez uczestników szkolenia 2 scenariuszy pośredniej wierności ( łączna liczba scenariuszy 20)
ETAP III
1. Praktyczna nauka prowadzenia scenariuszy pośredniej wierności
Lp. Program ramowy -   „Instruktor symulacji niskiej wierności” - Poz. 80
ETAP I
1. Elementy budowy scenariusza niskiej wierności
2. Zasady tworzenia scenariuszy niskiej wierności
3. Zasady prowadzenie debriefingu
ETAP II
1. Tworzenie przez uczestników szkolenia 2 scenariuszy niskiej wierności ( łączna liczba scenariuszy 20)
ETAP III
1. Praktyczna nauka prowadzenia scenariuszy niskiej wierności

Uzupełniony i podpisany dokument tj:

 • Formularz zgłoszenia na szkolenia poz. 80,81,82

można pobrać w Biurze Projektu lub ze strony internetowej Uczelni (Programy UE, Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie, zakładka: druki do pobrania). Formularz Zgłoszenia należy przekazać do Biura Projektu, do dnia 10.04.2018r. do godz. 1600.

O udziale w szkoleniu decyduje spełnienie kryteriów formalnych (kompletność oraz terminowość złożenia wymaganych dokumentów). Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/czki podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem Rektora PWSZ w Ciechanowie.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione na tablicy ogłoszeń.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia zobowiązani są o dostarczenie
w ciągu 3 dni od daty ukończenia szkolenia do Biura Projektu kserokopii Dyplomu/Zaświadczenia/Certyfikatu ukończenia szkolenia.

 

Informacji na temat realizacji szkolenia udziela:
dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu
PWSZ w Ciechanowie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Ogłoszenie z dnia 26.03.2018r. o naborze do udziału w szkoleniu pn. „Praktyczne wprowadzenie do symulacji” – poz. 78

Szkolenie przeznaczone jest dla osób objętych wsparciem programu

Szkolenie jest realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowane w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 23 stycznia 2018r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikiem/czka szkolenia może być osoba spełniająca poniższe kryteria:
1. Posiada wykształcenie wyższe (pielęgniarka/arz, lekarz, ratownik medyczny).
2. Deklaruje uczestnictwo w oferowanym kursie.

Miejsce szkolenia: • Ośrodek Symulacji Medycznej- wyłoniony w postępowaniu konkursowym - Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o. o. (Laboratorium Symulacji Medycznych). Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki.

Liczba osób do szkolenia • 15 osób (13 kobiet i 2 mężczyzn).

Czas trwania szkolenia: • 3dni po 8 godzin/24 godziny.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest wprowadzenie do symulacji medycznej poprzez poznanie funkcjonowania centrum symulacji medycznej, zasad jego organizowania, planowania zajęć oraz udział w symulacjach z zakresu BLS i ALS.

Ramowy program szkolenia

Lp.

Program ramowy

1.

Organizacja i funkcjonowanie Centrum Symulacji Medycznej

2. Wprowadzenie do symulacji medycznej
3. Zasady planowania zajęć
4. Podstawy obsługi symulatorów medycznych

5.

Udział w symulacjach medycznych z zakresu BLS i ALS


Uzupełniony i podpisany dokument tj:

• Formularz zgłoszenia na szkolenie poz. 78 można pobrać w Biurze Projektu mieszczącego się w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 i ze strony internetowej Uczelni www.ciechanow.pl (Programy UE, Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie, zakładka: druki do pobrania).
Formularz Zgłoszenia należy złożyć w Biurze Projektu, do dnia 03.04. 2018r. do godz. 12:00.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione indywidualnie dla zgłaszających się osób. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia zobowiązani są o dostarczenie w ciągu 3 dni od daty ukończenia szkolenia do Biura Projektu kserokopii Certyfikatu ukończenia szkolenia.

Informacji na temat realizacji szkolenia udziela: dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu PWSZ w Ciechanowie ul. Narutowicza 9 tel. 23 672 20 50 w 2132; 672 22 13, 784 064 486 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie z dnia 16.03. 2018r. o naborze do udziału w szkoleniu
pn. „Stosowane techniki psychologiczne w kształceniu symulacyjnym ” poz. 79

Szkolenie przeznaczone jest dla osób objętych wsparciem programu Szkolenie jest realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowane w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 23 stycznia 2018r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikiem/czką szkolenia może być osoba spełniająca poniższe kryteria:

1. Posiada wykształcenie wyższe (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).
2. Deklaruje uczestnictwo w oferowanym kursie.

Organizator szkolenia: • Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o. o., ul. Ułanów 7, 20-554 Lublin
Miejsce szkolenia: • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
Liczba osób do szkolenia • 15 osób (13 kobiet i 2 mężczyzn).
Czas trwania szkolenia: • 1 dzień/8 godzin

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie technik psychologicznych w kształceniu symulacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zasad realizacji zajęć grupowych w trakcie symulacji Prebryfing i Debryfing .

Ramowy program szkolenia

Lp.

Program ramowy

1.

Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi

2.

Zasady realizacji zajęć grupowych w trakcie symulacji Prebryfing i Debryfing

Uzupełniony i podpisany dokument tj:
• Formularz zgłoszenia na szkolenie poz. 79 można pobrać w Biurze Projektu i ze strony internetowej Uczelni www.ciechanow.pl (Programy UE, Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie, zakładka: druki do pobrania).

Formularz Zgłoszenia należy przekazać do Biura Projektu, do dnia 19.03.2018r. do godz. 16:00. Do formularza zgłoszenia na szkolenie należy dołączyć dyplom pielęgniarki oraz prawo wykonywania zawodu.

O udziale w szkoleniu decyduje spełnienie kryteriów formalnych (kompletność oraz terminowość złożenia wymaganych dokumentów). Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/czki podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem Rektora PWSZ w Ciechanowie.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione na tablicy ogłoszeń.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia zobowiązani są o dostarczenie w ciągu 3 dni od daty ukończenia szkolenia do Biura Projektu kserokopii Dyplomu/Zaświadczenia/Certyfikatu ukończenia szkolenia.

Informacji na temat realizacji szkolenia udziela: dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu PWSZ w Ciechanowie ul. Narutowicza 9 tel. 23 672 20 50 w 2132; 672 22 13, 784 064 486 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie z dnia 16.03.2018r. o skierowaniu do udziału w szkoleniu
pn. „Zarządzanie centrum symulacji w praktyce”.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej PWSZ w Ciechanowie.

Szkolenie jest realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowane w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Skierowanie do udziału w szkoleniu nastąpiło na podstawie Zarządzenia Nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 23 stycznia 2018r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami szkolenia są osoby z kadry kierowniczej, które zdeklarowały swoje uczestnictwo w organizowanym szkoleniu i złożyły stosowne zgłoszenie.

Miejsce szkolenia: • Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o. o., ul. Ułanów 7, 20-554 Lublin
Liczba osób do szkolenia • 4 osoby (2 kobiety i 2 mężczyzn).
Czas trwania szkolenia: • 3 dni po 8 godzin/24 godziny.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie sposobu zarządzania ośrodkiem, personelem, poznanie organizacji zajęć symulacji medycznej , prowadzenia egzaminów OSCE oraz sposób rozliczania tych zajęć. Ramowy program szkolenia

Lp.

Program ramowy

1.

Zarządzanie centrum symulacji medycznej

2.

Sposób organizacji zajęć w centrum symulacji medycznej

3.

Rozliczanie zajęć realizowanych w centrum symulacji medycznej.

4.

Zarządzanie personelem w centrum symulacji medycznej.

5.

Organizacja i prowadzenie egzaminów OSCE

Formularz zgłoszenia na szkolenie poz. 79 można pobrać w Biurze Projektu i ze strony internetowej Uczelni www.ciechanow.pl (Programy UE, Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie, zakładka: druki do pobrania).
Formularz Zgłoszenia należy przekazać do Biura Projektu, do dnia 22.03.2018r. do godz. 16:00.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia zobowiązani są o dostarczenie w ciągu 3 dni od daty ukończenia szkolenia do Biura Projektu kserokopii Dyplomu/Zaświadczenia/Certyfikatu ukończenia szkolenia.

Informacji na temat realizacji szkolenia udziela: dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu PWSZ w Ciechanowie ul. Narutowicza 9 tel. 23 672 20 50 w 2132; 672 22 13, 784 064 486 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie Nr 4 

z dnia 15 stycznia 2018r.

o naborze do udziału w konferencji

pn. „Program rozwoju uczelni poprzez symulację medyczną”

Konferencja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej i nauczycieli akademickich kierunku pielęgniarstwo

PWSZ w Ciechanowie.

Konferencja jest realizowana z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowana w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 23 stycznia 2018 r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikiem/czką konferencji może być osoba spełniająca poniższe kryteria:

 1. Posiada wykształcenie wyższe.
 2. Jest zatrudniona w PWSZ w Ciechanowie.
 3. Deklaruje uczestnictwo w oferowanej konferencji poprzez złożenie zgłoszenia.

Miejsce konferencji:

Zostanie określone po wyborze organizatora konferencji.

Liczba osób do udziału w konferencji:

 • 4 osoby (3kobiety i 1 mężczyzna).

Czas trwania konferencji:

 • 3 dni

Cel konferencji:

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie   prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej, poznanie organizacji zajęć w ośrodku symulacji medycznej oraz sposobów prowadzenia egzaminów OSCE.

Ramowy program kształcenia

Lp. Program ramowy
1. Program rozwoju uczelni poprzez symulację medyczną.
2. Wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej.
3. Utworzenie MCSM

Uzupełniony i podpisany dokument tj:

 • Zgłoszenie do udziału w konferencji,

które można pobrać i należy złożyć w Biurze Projektu mieszczącego się w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9. Złożenie dokumentów powinno nastąpić do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 16:00.

O udziale w szkoleniu decyduje spełnienie kryteriów formalnych i złożenie terminowe zgłoszenia do udziału w konferencji.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/czki podejmuje Komisja powołana przez Rektora.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione na tablicy ogłoszeń.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia zobowiązani są o dostarczenie w ciągu 3 dni od daty ukończenia szkolenia do Biura Projektu kserokopii Dyplomu/Zaświadczenia/Certyfikatu ukończenia szkolenia.

 

Informacji na temat realizacji konferencji udziela:

dr Bożena Ostrowska - Kierownik Projektu

PWSZ w Ciechanowie

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie nr 3

Ogłoszenie z dnia 04.01.2018r.
na wykonanie
Ekspertyzy dotyczącej dedykowanych treści nauczania tj. aktualnie realizowanego planu studiów i programu kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17

Ekspertyza będzie wykonana i finansowana w ramach realizowanego projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ekspertyza powinna zawierać:

A. Analizę dedykowanych treści realizowanego aktualnie programu studiów w poszczególnych przedmiotach nauczania na kierunku pielęgniarstwo przeznaczonych do realizacji w centrum symulacji która wskaże:

1. Dedykowane treści programu kształcenia realizowane w ramach ćwiczeń i zajęć praktycznych które mogą być realizowane z użyciem metod symulacji medycznej z określeniem stopnia ich zaawansowania: NW – symulacje niskiej wierności ; PW – symulacje pośredniej wierności; SWW – symulacje wysokiej wierności ; PS – pacjent standaryzowany.

2. Treści nie objęte obecnie ćwiczeniami i zajęciami praktycznymi, które są możliwe do realizacji metodami symulacji medycznej: NW – symulacje niskiej wierności ; PW – symulacje pośredniej wierności; WW – symulacje wysokiej wierności ; PS – pacjent standaryzowany.

Zadanie ma być wykonane po zawarciu umowy cywilnoprawnej w kwocie określonej przez wykonawcę i w drodze negocjacji ustnych możliwej do spełnienia zgodnie z w/w projektem przez zleceniodawcę.

Podjęcie decyzji wymaga sporządzenia protokołu przez zleceniodawcę.

Osoba do kontaktu: dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu PWSZ w Ciechanowie ul. Narutowicza 9 tel. 23 672 20 50 w 2132; 672 22 13, 784 064 486 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie nr 2

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza nabór spośród pracowników zatrudnionych w Uczelni do opracowania „Programu rozwojowego uczelni” w odniesieniu do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo nowoczesnymi metodami symulacji medycznej.

Rekrutacja będzie się odbywać w biurze projektu w terminie od 04.01.2018r. do 22.01.2018r., do godz. 16:00.

We wskazanym terminie w biurze projektu należy złożyć następujące dokumenty:

1. FORMULARZ ZGLOSZENIA

O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń i poprawność formalna złożonych dokumentów.

Lista rankingowa oraz rezerwowa przygotowana po zakończonej rekrutacji, obwieszczona zostanie w biurze projektu, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Uczelni w zakładce projekt pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”

Dokumenty można pobrać ze strony projektu www.pwszciechanow.edu.pl zakładka: REKRUTACJA DO PROJEKTU oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu.

Kierownik Projektu dr Bożena Ostrowska


Ogłoszenie nr 1

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza nabór spośród pracowników dydaktycznych zatrudnionych w Uczelni na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, na kierunku pielęgniarstwo, prowadzących i deklarujących prowadzenie ćwiczeń i zajęć praktycznych z poszczególnych przedmiotów objętych programem kształcenia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej do udziału w w/w projekcie.

Rekrutacja będzie się odbywać w biurze projektu w terminie od 04.01.2018r. do 22.01.2018r., do godz. 16:00.

We wskazanym terminie w biurze projektu należy złożyć następujące dokumenty:
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
2. Formularz zgłoszeniowy,
3. Oświadczenie uczestnika projektu,
4. Zaświadczenie o zatrudnieniu.

O przystąpieniu do projektu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów oraz kryteria wyboru tj.: przedmiot nauczany przez zgłaszającego : ćwiczenia , zajęcia praktyczne – 5 pkt, niepełnosprawność – 5 pkt, zaangażowanie w innych projektach: nie – 5 pkt, tak 1 pkt.

Lista rankingowa oraz rezerwowa przygotowana po zakończonej rekrutacji, obwieszczona zostanie w biurze projektu, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Uczelni w zakładce projekt pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”

Dokumenty można pobrać ze strony projektu www.pwszciechanow.edu.pl zakładka: REKRUTACJA DO PROJEKTU oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu.

Kierownik Projektu dr Bożena Ostrowska

 

 

 

 

Ogłoszenie    z dnia   01.10.2019 roku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza nabór

osób do odbycia szkolenia i  udziału w prowadzonych zajęciach obowiązkowych na kierunku pielęgniarstwo w ramach
„wdrożenia programu standaryzowanego pacjenta”

stopkadol 1110