Jesteś tutaj: HomeMechanika i budowa maszynCentrum Edukacji Technicznej Haas - HTEC

Uczelnia wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy uruchomiła pierwsze w Ciechanowie nowoczesne Centrum Edukacji Technicznej Haas – HTEC. W dniu 25.01.2018 roku w budynku Wydziału Inżynierii i Ekonomii PWSZ Ciechanów przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Edukacji. W Centrum HTEC Ciechanów zajęcia prowadzone są przez pracowników Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn Wydziału Inżynierii i Ekonomii PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanwie posiadających praktyczne doświadczenie zawodowe. Stałą opiekę merytoryczną zapewnia firma Abplanalp Sp z o.o., jedna z największych firm w Europie Środkowej od 40 lat dostarczającej nowoczesne technologie światowych producentów w zakresie obróbki metali.

Koncepcja HTEC (Haas Technical Education Center) w jednostkach edukacyjnych została stworzona przez amerykańską firmę Haas w odpowiedzi na bardzo duży brak wykwalifikowanych techników i inżynierów w branży obrabiarek sterowanych CNC. Program HTEC ma na celu przyciągnięcia do szkół zawodowych ambitnych i utalentowanych młodych ludzi oraz zapewnienie im możliwości szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC. Ponadto celem programu jest pomoc szkołom w podniesieniu poziomu kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek CNC oraz równoległe wspieranie w podnoszeniu wiedzy kadry nauczycielskiej, która kształci przyszłych operatorów obrabiarek.

Koncepcja Centrów Edukacji Technicznej firmy Haas jest przedsięwzięciem na skalę światową. Obecnie około 150 szkół w Europie, Rosji, Kanadzie i USA uzyskały certyfikat HTEC. Obrabiarki firmy Haas są od wielu lat z powodzeniem wykorzystywane w programach szkoleniowych uczniów oraz osób dorosłych podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Warto podkreślić, że Polska jest na pierwszym miejscu w Europie pod względem ilości i rozwoju sieci Centrów Edukacji Technicznej Haas (obecnie 20 placówek edukacyjnych w Polsce uzyskało certyfikację HTEC).

Firma Haas dostarczając do placówek edukacyjnych maszyny CNC do obróbki skrawaniem współpracuje z dostawcami wyposażenia, używanego w procesach produkcji wykorzystujących obrabiarki sterowane CNC, oferując szkołom produkty w zakresie oprzyrządowania i doposażenia maszyn. Ważne jest, aby uczniowie zapoznający się z technikami produkcji mieli możliwość praktycznego zetknięcia się z nowoczesną technologią i obrabiarkami, które będą obsługiwać w późniejszej pracy w przemyśle. Dlatego też w Centrum Edukacji Technicznej Haas wymagana jest obecność dwóch podstawowych typów obrabiarek wykorzystywanych w obróbce wiórowej: frezarki oraz tokarki, systemu komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM oraz symulatorów sterownika maszyny.

Połączenie systemów CAD/CAM wraz z obrabiarkami firmy HAAS zapewnia wyjątkowe i potężne narzędzie dla wszystkich szkół, które nauczają technik obróbki skrawaniem.

Korzyści posiadania certyfikowanego centrum HTEC to:

 • posiadanie symulatorów sterowania Haas wykorzystywanych w profesjonalnych maszynach CNC,
 • stała opieka merytoryczna firmy Abplanalp nad HTEC,
 • otrzymywanie materiałów edukacyjnych firmy Haas dla uczniów,
 • szkoła posiadająca Centrum HTEC w bazie danych firmy Haas,
 • organizowanie przez firmę Abplanalp na terenie HTEC wspólnych spotkań z regionalnym przemysłem,
 • organizowanie przez firmę Abplanalp szkoleń certyfikujących dla uczniów podnoszących ich umiejętności praktyczne,
 • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych obrabiarek firmy Haas.

Wszystkie te działania budują wizerunek nowoczesnej szkoły, która kształci wykwalifikowanych specjalistów w zakresie programowania, obsługi i eksploatacji obrabiarek sterowanych numerycznie.

Na wyposażenie centrum HTEC w Państwowej Uczlelni Zawodowej im. Ignacgo Mościkiego w Ciechanowie składa się:

 • dobrze przygotowana pracownia z 2 nowymi obrabiarkami CNC (frezarka i tokarka) firmy Haas,
 • wyposażenie komputerowe do projektowania CAD/CAM,
 • system oprogramowania CAD/CAM,
 • trzy symulatory sterownika Haas wykorzystywane w profesjonalnych maszynach CNC.


Frezarka CNC model TM-1P firmy Haas w HTEC Ciechanów


Tokarka CNC model ST-10 firmy Haas w HTEC Ciechanów


Symulator sterownika obrabiarek Haas w HTEC Ciechanów

Dzięki uczestnictwu PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w programie partnerskim HTEC studenci z regionu Mazowsza szkoląc się w zakresie obróbki skrawaniem mogą liczyć na szerokie wsparcie m.in. stypendia edukacyjne oraz programy certyfikujące umiejętności. Ponadto zdobywając wiedzę praktyczną zyskują przepustkę do uzyskania atrakcyjnej pracy w lokalnych przedsiębiorstwach.

Korzyści odnoszą także lokalni przedsiębiorcy. Dynamicznie rozwijający się przemysł lokalny kupujący obecnie obrabiarki CNC poszukuje wykwalifikowanych operatorów CNC, którzy będą efektywnie i bezpiecznie pracować na najnowszych obrabiarkach. Obecnie PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie we współpracy z firmą Abplanalp w nowo otwartym centrum edukacji HTEC w Ciechanowie zapewni lokalnym przedsiębiorcom odpowiednio wyszkolonych operatorów. Dzięki temu potencjalni pracodawcy mają pewność, że zatrudniając absolwenta HTEC Ciechanów wykorzystają jego umiejętności w praktyce bez konieczności dodatkowych szkoleń.

stopkadol 1110