Jesteś tutaj: HomeInformacje podstawowe

Reklama TC 2021

Informacje ogólne

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA POSIADAJĄCYCH JUŻ ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI/MATURALNE LUB DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW

Zgodnie z zapisem w zarządzeniu dotyczącym PROCEDURY I HARMONOGRAMU REJESTRACJI I REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDIA - ustala się formę przekazania kompletu dokumentów dla osób posiadających już świadectwo dojrzałości/maturalne lub dyplom ukończenia studiów.

Poniższe formy przekazania kompletu dokumentów uwzględniają wymogi bezpieczeństwa ograniczającego kontakt bezpośredni:

  • Skompletowane  dokumenty wysyłamy za pośrednictwem przesyłki.
  • Przekazujemy dokumenty do skrzynki podawczej w Uczelni w godzinach od 8.00 do 15.00

 Adres:

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Biuro Rekrutacji

ul. Gabriela Narutowicza 9,

06 – 400 Ciechanów

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

tel. 23 672 20 50 w. 2011, 2012


Rejestracja na studia prowadzona jest online.
Wszystkich kandydatów zapraszamy na stronę systemu IRK

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCA BADAŃ LEKARSKICH NIEZBĘDNYCH PODCZAS PROCESU REKRUTACJI


Oferta kierunków

Szanowna/y Kandydatko/cie !

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie kwestionariusza ankiety. Celem badania jest podniesienie jakości przekazywanych informacji oraz usprawnienie kontaktów z przyszłymi studentami. Poniższy kwestionariusz ankiety ma charakter anonimowy.

Dziękujemy!

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE

Kandydaci, których obowiązuje badanie lekarza medycyny pracy, wstępnie rejestrują się na wskazany w poniższym wykazie telefon, podając kierunek studiów i propozycję terminu

pdf logo2Wykaz podmiotów

Studia stacjonarne są bezpłatne

Biuro Rekrutacji

ul. Narutowicza 9, pok. nr 18
06-400 Ciechanów
tel. 0-23 672 20 50 wew. 2011
fax. 0-23 672 20 50 wew. 1162
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty w Biurze Rekrutacji można składać
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00Pobierz formularz rejestracji kandydatów na studia podyplomowe!

Studia podyplomowe (formularz i kwestionariusz)


Studia stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Inżynierii i Ekonomii

06–400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
tel./fax 23 672 30 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EKONOMIA (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
• bankowość i rynek finansowy
• administracja i finanse sektora publicznego
• finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

INFORMATYKA (studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• inżynieria systemów oprogramowania (ISO-CSE In English)
• informatyka w procesach biznesowych

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• inżynieria komunalna
• sieci i instalacje płynowe
• technologie energetyczne

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• inżynieria produkcji
• maszyny i urządzenia energetyczne
mechatronika

ROLNICTWO (studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• agrobiznes
• ochrona środowiska przyrodniczego

ZARZĄDZANIE (studia II stopnia o profilu praktycznym)

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

06–400 Ciechanów, ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax 23 672 22 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PIELĘGNIARSTWO (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (jednolite studia magisterskie 5-letnie, stacjonarne

PRACA SOCJALNA (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne)

• praca socjalna w pomocy społecznej
• praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień

PIELĘGNIARSTWO (studia II stopnia o profilu praktycznym -  stacjonarne i niestacjonarne)

PRACA SOCJALNA (studia II stopnia o profilu praktycznym - stacjonarne)

Filia PUZ w Mławie - Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

06–500 Mława, ul. Warszawska 52
tel./fax 23 654 98 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne)

• teleinformatyka
• elektronika przemysłowa

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• zarządzanie kryzysowe
rzecznik prasowy z służbach mundurowych

LOGISTYKA (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• logistyka i spedycja w transporcie drogowym
• logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Studia niestacjonarne będą uruchomione pod warunkiem zrekrutowania wymaganej liczby kandydatów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Ciechanowie jednorazowa opłata za postępowanie rekrutacyjne na studia wynosi 85 zł.

Zasady przyjęć na studia II stopnia:

- Na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Należy przekazać kserokopię dyplomu i suplementu wraz z zmieszczonym oświadczeniem na kopiach dokumentów, następującej treści "Oświadczam, że dokument jest zgodny z oryginałem mojego dyplomu ukończenia studiów/suplementu do dyplomu (data i podpis kandydata)"*, albo składają odpis poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem (w tym przypadku nie wymaga się zamieszczania oświadczenia). Wskazane jest załączenie dokumentów potwierdzających aktywność o charakterze naukowym (opracowania naukowe, autorstwo, współautorstwo), udział w konferencjach naukowych (bierny, aktywny). Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, będą przyjmowani na podstawie kryteriów:

  1. średnia ocen z toku studiów,
  2. punkty za ocenę z egzaminu dyplomowego,
  3. punkty za ocenę z pracy dyplomowej,
  4. aktywność o charakterze naukowym (autorstwo, współautorstwo).

 - Na studia drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz suplement. Należy przekazać kserokopię dyplomu i suplementu wraz z zmieszczonymi oświadczeniami na kopiach dokumentów, następującej treści  "Oświadczam, że dokument jest zgodny z oryginałem mojego dyplomu ukończenia studiów/suplementu do dyplomu (data i podpis kandydata)"*, albo odpis poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem (w tym przypadku nie wymaga się zamieszczania oświadczenia).

 - Na studia drugiego stopnia na kierunek Praca socjalna może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz suplement. Do rekrutacji należy przekazać kserokopię dyplomu i suplementu wraz z zmieszczonymi oświadczeniami na kopiach dokumentów, następującej treści "Oświadczam, że dokument jest zgodny z oryginałem mojego dyplomu ukończenia studiów/suplementu do dyplomu (data i podpis kandydata)"*, albo odpis poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem (w tym przypadku nie wymaga się zamieszczania oświadczenia).

 * sposób potwierdzania dokumentów będzie uzależniony od obowiązujących w tym czasie przepisów,

 

Na studia niestacjonarne kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń a w przypadku przekroczenia limitu miejsc na zasadach konkursu wyników rekrutacji.

Terminy składania dokumentów:

Terminy rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 zostaną dostosowane pod względem zmian wprowadzonych w przepisach systemu oświaty, tj. przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.
Procedury rekrutacyjne podczas składania przez kandydatów ankiet, kopii dokumentów do minimum będą ograniczały bezpośredni kontakt kandydatów z pracownikami uczelni.
Szczegółowe procedury zostaną zamieszczone w późniejszym czasie.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego:

- I etap
- II etap
- III etap

Studia niestacjonarne są odpłatne, koszty opłat czesnego za semestr wynoszą:

Bezpieczeństwo wewnętrzne (6 sem.) 2500 zł 
Ekonomia (6 sem.) 2600 zł
Informatyka (7 sem.) 2600 zł
Inżynieria środowiska (7 sem.) 2600 zł
Mechanika i budowa maszyn (7 sem.) 2600 zł 
Rolnictwo (7 sem.) 2500 zł
Logistyka (6 sem.) 2500 zł
Zarządzanie (4 sem.) studia drugiego stopnia 2600 zł
Pielęgniarstwo (4 sem.) studia drugiego stopnia 2500 zł

ZAPRASZAMY

stopkadol 1110