Jesteś tutaj: HomeInformacje podstawowe

dla kandydata


PROCEDURA I HARMONOGRAM REJESTRACJI I REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDIA W PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ im. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW NA STUDIA DO REKRUTACJI W IRK OD DNIA 9.06.2020 r.


Narzędzia do
prowadzenia
zajęć online
gmail  moodle   universality

Informacje ogólne

Rejestracja na studia prowadzona jest online.
Wszystkich kandydatów zapraszamy na stronę systemu IRK


Oferta kierunków

Szanowna/y Kandydatko/cie !

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie kwestionariusza ankiety. Celem badania jest podniesienie jakości przekazywanych informacji oraz usprawnienie kontaktów z przyszłymi studentami. Poniższy kwestionariusz ankiety ma charakter anonimowy.

Dziękujemy!

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne są bezpłatne

Biuro Rekrutacji

ul. Narutowicza 9, pok. nr 18
06-400 Ciechanów
tel. 0-23 672 20 50 wew. 2011
fax. 0-23 672 20 50 wew. 1162
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty w Biurze Rekrutacji można składać
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00Pobierz formularz rejestracji kandydatów na studia podyplomowe!

Studia podyplomowe (formularz i kwestionariusz)


Studia stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Nauk Inżynieryjnych

06–400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
tel./fax 23 672 30 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">

EKONOMIA (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
• bankowość i rynek finansowy
• administracja i finanse sektora publicznego
• finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

INFORMATYKA (studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• inżynieria systemów oprogramowania (ISO-CSE In English)
• informatyka w procesach biznesowych

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• inżynieria komunalna
• sieci i instalacje płynowe
• technologie energetyczne

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• inżynieria produkcji
• maszyny i urządzenia energetyczne
mechatronika

ROLNICTWO (studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• agrobiznes
• ochrona środowiska przyrodniczego

ZARZĄDZANIE (studia II stopnia o profilu praktycznym)

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Społecznych

06–400 Ciechanów, ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax 23 672 22 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PIELĘGNIARSTWO (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (jednolite studia magisterskie 5-letnie, stacjonarne

PRACA SOCJALNA (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne)

• praca socjalna w pomocy społecznej
• praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień

PIELĘGNIARSTWO - studia II stopnia o profilu praktycznym

Filia PUZ w Mławie - Wydział Nauk Społecznych

06–500 Mława, ul. Warszawska 52
tel./fax 23 654 98 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne)

• teleinformatyka
• elektronika przemysłowa

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• zarządzanie kryzysowe
rzecznik prasowy z służbach mundurowych

LOGISTYKA (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• logistyka i spedycja w transporcie drogowym
• logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Studia niestacjonarne będą uruchomione pod warunkiem zrekrutowania wymaganej liczby kandydatów

Zasady przyjęć na studia:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Ciechanowie jednorazowa opłata za postępowanie rekrutacyjne na studia wynosi 85 zł.

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości. Kandydat wybiera ze świadectwa dojrzałości trzy przedmioty spośród zdawanych na maturze z najwyższą punktacją. Na studia drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kopię oryginału lub odpisu albo odpis notarialny jednego z tych dokumentów (oryginał do wglądu) oraz złoży kopię oryginału suplementu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kandydata. Kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach w zakresie programowym zbliżonym do kierunku studiów drugiego stopnia, jeżeli po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 15 punktów ECTS, możliwe będzie uzyskanie przez nich dyplomu ukończenia tych studiów. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym, których absolwenci będą mogli podjąć studia z ewentualnym warunkiem uzupełnienia programu o dodatkowe punkty ECTS zawiera się w następujących dziedzinach:

  1. dziedzina nauk społecznych
  2. dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych,
  3. dziedzina nauk rolniczych,
  4. dziedzina nauk humanistycznych.

Na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Wskazane załączenie dokumentów potwierdzających aktywność o charakterze naukowym (opracowania naukowe, autorstwo, współautorstwo), udział w konferencjach naukowych (bierny, aktywny). Kandydaci składają kopię oryginału lub odpisu (oryginał do wglądu) albo odpis notarialny jednego z tych dokumentów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, będą przyjmowani na podstawie kryteriów:

  1. średnia ocen z toku studiów,
  2. punkty za ocenę z egzaminu dyplomowego,
  3. punkty za ocenę z pracy dyplomowej,
  4. aktywność o charakterze naukowym (autorstwo, współautorstwo).

Na studia niestacjonarne kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń a w przypadku przekroczenia limitu miejsc na zasadach konkursu wyników rekrutacji.

Terminy składania dokumentów:

Terminy rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 zostaną dostosowane pod względem zmian wprowadzonych w przepisach systemu oświaty, tj. przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.
Procedury rekrutacyjne podczas składania przez kandydatów ankiet, kopii dokumentów do minimum będą ograniczały bezpośredni kontakt kandydatów z pracownikami uczelni.
Szczegółowe procedury zostaną zamieszczone w późniejszym czasie.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego:

- I etap
- II etap
- III etap

Studia niestacjonarne są odpłatne, koszty opłat czesnego za semestr wynoszą:

Bezpieczeństwo wewnętrzne (6 sem.) 2500 zł 
Ekonomia (6 sem.) 2600 zł
Informatyka (7 sem.) 2600 zł
Inżynieria środowiska (7 sem.) 2600 zł
Mechanika i budowa maszyn (7 sem.) 2600 zł 
Rolnictwo (7 sem.) 2500 zł
Logistyka (6 sem.) 2500 zł
Zarządzanie (4 sem.) studia drugiego stopnia 2600 zł
Pielęgniarstwo (4 sem.) studia drugiego stopnia 2500 zł

ZAPRASZAMY

stopkadol