Jesteś tutaj: HomeInformacje ogólne

f

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie otrzymała dofinansowanie ze środków UE w konkursie realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dot. wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier. Wartość projektu pt. „Dobry start – Akademickie Biuro Karier „PARTNER” PWSZ w Ciechanowie to kwota: 273 600,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 240 000,00 zł.

Czas realizacji projektu: 1.10.2017 r. – 30.09.2020 r.

Działanie 3.1 Wsparcie akademickich biur karier innych instytucji wspomagających studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Celem programu jest rozwój działalności uczelni w zakresie wspomagania studentów i absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy poprzez wzmocnienie potencjału jednostek uczelni - m.in. akademickich biur karier - zajmujących się aktywizacją zawodową studentów i absolwentów, zwłaszcza w zakresie poradnictwa zawodowego.

W projekcie zakłada się poszerzenie zakresu i polepszenie jakości usług świadczonych przez Biuro Karier na rzecz studentów rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy, w zakresie poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, kształcenia przedsiębiorczości i rozwoju narzędzi diagnozowania kompetencji i monitoringu karier zawodowych absolwentów.

Grupa docelowa to 240 studentów studiów (120 Kobiet i 120 Mężczyzn) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Projekt skierowany jest do studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Przewidziano ponadto rozwój kompetencji pracowników Biura Karier, tj. cykl szkoleń podnoszących kompetencje zarówno obecnych pracowników jak i nowo zatrudnionych doradców, w zakresie niezbędnym do realizacji wsparcia dla studentów rozpoczynających aktywność zawodową.

Co oferujemy w ramach projektu?

  • diagnozę kompetencji i predyspozycji zawodowych
  • indywidualne doradztwo zawodowe i/lub doradztwo w zakresie przedsiębiorczości
  • warsztaty rozwijające kompetencje
  • warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze
  • wydarzenia integrujące studentów i pracodawców

stopkadol 1110