Jesteś tutaj: HomeDorobek naukowyCechy publikacji naukowych

Cechy publikacji naukowych

Dostępne wartości dla poszczególnych typów publikacji:

Artykuł
Kod - Opis
AO – Artykuł oryginalny naukowy (Original article)
AP – Artykuł przeglądowy (Review article)
APN – Artykuł popularnonaukowy (Popular science article)
AR – Artykuł recenzyjny (Scientific review)
KU – Komentarz do ustawy (Commentary on the law)
ICC – Inne o charakterze cytowalnym (Others citable)
ICN – Inne o charakterze niecytowalnym (Others noncitable)
KWB – Komunikat o wynikach badań (Short communication)
CS – Studium przypadku (Case study)
WZ – Wytyczne/zalecenia (Guidelines)

Książka
Kod - Opis
ANT – Antologia (Anthology)
AT – Atlas/Mapy (Atlas/Maps)
BI – Bibliografia (Bibliography)
ESL – Encyklopedia/Słonik/Leksykon (Encyclopedia/Dictionary)
ETZ – Edycja tekstów źródłowych(Edition of source texts)
KA – Książka abstraktów (Book of abstracts)
KPN – Książka popularnonaukowa (Popular science book)
KT – Katalog (Catalogue)
KU – Komentarz do ustawy (Commentary on the law)
MON – Monografia naukowa (Scholarly monograph)
OTL – Opracowanie krytyczne tekstów literackich (Critical edition of literary texts)
POD – Podręcznik akademicki/skrypt (Scholarly textbook)
RB – Ekspertyza/Raport badawczy (Expertise/Report)
REC – Publikacja recenzowana (Peer reviewed)

Rozdział w książce
Kod - Opis
AB – Abstrakt (Abstract)
BI – Bibliografia (Bibliography)
ETZ – Edycja tekstów źródłowych(Edition of source texts)
HR – Hasło rzeczowe (Encyclopedia entry)
KM – Komunikat (Communique)
KU – Komentarz do ustawy (Commentary on the law)
MAP – Mapa (Map)
OTL – Opracowanie krytyczne tekstów literackich (Critical edition of literary texts)
POS – Posłowie (Afterword)
REC – Publikacja recenzowana (Peer reviewed)
RK – Rozdział w książce (Chapter in a book)
SPR – Sprawozdanie (Account)
TA – Tekst w antologii (Text in anthology)
TPN – Tekst popularnonaukowy (Popular science text)
WP – Wstęp/Przedmowa (Introduction/Preface)

Charakterystyka formalna publikacji: (do Załącznika nr 1 i 2)

ACP – artykuł naukowy w czasopiśmie polskim
ACZ – artykuł naukowy w czasopiśmie zagranicznym
AP – artykuł popularnonaukowy / popularny
ASP – artykuł w suplemencie polskim
ASZ – artykuł w suplemencie zagranicznym
CPR – czasopismo polskie (redaktor)
CZR – czasopismo zagraniczne (redaktor)
DEP – dokument elektroniczny polski
DEZ – dokument elektroniczny zagraniczny
INN – inne dokumenty
KM - komentarz
KPA – książka polska (autor)
KPR – książka polska (redaktor)
KZA – książka zagraniczna (autor)
KZR – książka zagraniczna (redaktor)
MKR – materiały pokonferencyjne (redaktor)
MPA – monografia polska (autor)
MPR – monografia polska (redaktor)
MSP – materiały szkoleniowe polskie
MZA – monografia zagraniczna (autor)
MZR – monografia zagraniczna (redaktor)
OPP – opracowanie polskie
OS – opracowanie statystyczne
OPZ – opracowanie zagraniczne
PBP – praca badawcza polska
PBZ – praca badawcza zagraniczna
PDA – podręcznik (autor)
PDO – praca doktorska
PDR – podręcznik (redaktor)
PHA – praca habilitacyjna
PWS – wstęp, przedmowa, wprowadzenie, posłowie
RCP – referat zjazdowy w czasopiśmie polskim
RCZ – referat zjazdowy w czasopiśmie zagranicznym
REC – recenzja
RKP – rozdział w książce polskiej
RKZ – rozdział w książce zagranicznej
RMP – rozdział w monografii polskiej
RMZ – rozdział w monografii zagranicznej
RPD – rozdział w podręczniku
RSM – referat zjazdowy w suplemencie międzynarodowym
RSP – referat zjazdowy w suplemencie polskim
RZM – referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
RZP – referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
SPR – sprawozdanie
SSP – streszczenie zjazdowe w suplemencie polskim
SSZ – streszczenie zjazdowe w suplemencie zagranicznym
SZM – streszczenie zjazdowe międzynarodowe (książka streszczeń)
SZP – streszczenie zjazdowe polskie (książka streszczeń)
TŁ – tłumaczenie
VAR - varia: list, wywiad, komentarz, ekspertyza, biogram, wspomnienie

stopkadol 1110