Jesteś tutaj: HomeAktualności

Programy publikowania otwartego

Autorzy korespondencyjni afiliowani przy naszej Uczelni, mogą skorzystać z trzech finansowanych przez MNiSW programów publikowania otwartego - Elsevier oraz Springer, a także Science Advances.

Licencja krajowa Elsevier na lata 2022-2024 obejmuje program publikowania otwartego w wybranych czasopismach hybrydowych dla autorów korespondencyjnych, afiliowanych przy instytucjach zgłoszonych do licencji. Program podzielono na dwie części:

 • program A - w ramach którego w roku 2023 zostanie sfinansowanych 1013 artykułów z Polski wysłanych do czasopism w bieżącym roku
 • program B (artykuły wysłane w 2021 r.) obejmujący publikację dowolnej liczby dodatkowych artykułów otwartych na koszt instytucji, w której afiliowany jest autor z wykorzystaniem zniżki 10% dla artykułów wysłanych w 2021 r. W przypadku pozytywnego zweryfikowania artykułu, Elsevier wystawi fakturę na opłatę za publikację otwartą ze zniżką dla instytucji i prześle ją e-mailem zgodnie z danymi do fakturowania podanymi przez instytucję. Faktura będzie miała termin płatności 30 dni od wystawienia oraz będzie wystawiona w euro na kwotę netto, tj. nie będzie zawierała podatku VAT, który powinien zostać naliczony i odprowadzony przez instytucję w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem (aktualna stawka za usługę publikacji to 23%).

Program obejmuje artykuły typu: Case Reports, Data, Full Length Articles, Micro Articles, Software, Reviews, Replication Study, Short Communications, Short Surveys, Videos, Practice Guidelines i Protocols (opis typów).

Przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą (Article Processing Charge; katalogowe ceny - bez zniżki - są dostępne na stronie wydawcy, ale cennik ten zawiera tylko informacje dla podstawowego typu artykułu Full Length Article). Opłaty za wszelkie dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (m.in. odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej) oraz dodatkowe opłaty, np. opłata za przyjęcie manuskryptu (“Submission Fee”) są rozliczane między czasopismem i autorem na podstawie osobnej faktury.

Zgłoszenie artykułu do programu (A lub B) odbywa się wyłącznie poprzez formularz „Rights and Access” (prezentacja formularza dla programu). Link do formularza znajduje się w e-mailu od wydawcy, który otrzymuje autor korespondencyjny każdego pozytywnie zrecenzowanego i zaakceptowanego do publikacji artykułu. Formularz służy do wyboru publikacji w modelu subskrypcyjnym lub otwartym (gold open access) oraz umożliwia skorzystanie z programu dla polskich autorów. W formularzu nalezy wybrać licencję dla publikowania otwartego CC-BY (wskazana jako preferowana w Planie S) lub CC-BY-NC-ND, a od marca 2022 w niektórych czasopismach Elsevier jest także do wyboru opcja licencji CC-BY-NC.

Artykuły zgłoszone do obu częsci są weryfikowane przez lokalnego administratora w instytucji, który za pomocą konta w systemie EOAP dokonuje weryfikacji, czy autor jest afiliowany w instytucji oraz czy wskazał tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. W przypadku wątpliwości lokalny administrator kontaktuje się z autorem. W przypadku odrzucenia artykułu z programu B, autor zostanie o tym powiadomiony, a artykuł zostanie opublikowany w modelu otwartym i Elsevier wystawi fakturę za publikację bez zniżki bezpośrednio autorowi (por. str. 5 prezentacji).

Szczegółowe informacje odnośnie do funkcjonowania programu znajdują się na stronie WBN. Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./" style="color: rgb(180, 25, 6);">WBN.

Program publikowania otwartego Springer 2022-2024 (poprzednia nazwa - Springer Open Choice) działa w Polsce od roku 2019 w tzw. wersji Compact. Program umożliwia autorom korespondencyjnym afiliowanym przy instytucjach zgłoszonych do licencji, bezpłatne publikowanie otwartych artykułów na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych należących do wydawnictwa Springer.

Procedura decydująca o publikowaniu otwartym rozpoczyna się w momencie, gdy autor korespondencyjny otrzyma e-mail z wydawnictwa informujący o zaakceptowaniu artykułu do publikacji. Wiadomość zawiera link prowadzący na stronę, na której należy kliknąć "Request login email" (patrz prezentacja, str. 3), po czym autor otrzyma drugi email z linkiem do formularza Open Access Systems Solution. W formularzu autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (patrz prezentacja, str. 5) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację "Open access at no cost to you" (patrz prezentacja, str. 6), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Po kliknięciu w ‘Yes, submit for approval’ informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikcaji afiliacji. O wyniku weryfikacji autor zostanie powiadomiony emailem (patrz prezentacja, str. 9).
Formularz Open Access Systems Solution jest wykorzystywany przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem czasopism oznaczonych na liście czasopism w kolumnie J jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji.

Licencja Compact wprowadza ograniczenie liczby artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku. W roku 2022 zapewniono środki na opublikowanie 1311 artykułów. Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation.

Więcej informacji o programie, w tym wykaz czasopism nim objętych (1917 tytułów, wyłączone z programu są czasopisma otwarte BioMed Central oraz SpringerOpen), a także opis procedury publikowania otwartego, znajdują się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz na stronie wydawcy Poland Read and Publish (Springer Compact) agreement. Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Science Advances 2022-2024 - dodatek do licencji krajowej na dostęp do czasopisma Science. Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MEiN pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie open access Science Advances do 10 artykułów z Polski rocznie. Oferta przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science, którzy wskazali tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. Autorzy mogą się kontaktować z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu skorzystania z programu (więcej informacji).

Uwaga studenci II, III, IV i V roku studiów!

Dyrektor Biblioteki Uczelnianej informuje wszystkich użytkowników biblioteki, że w związku ze zmianą katalogu biblioteki należy dokonać ponownej rejestracji, aby zamawiać książki ze zbiorów biblioteki uczelnianej.

Każdy student lub pracownik uczelni rejestruje się używając adresu maila uczelnianego (patrz instrukcja)

Biblioteka Uczelniana przystąpiła do ACADEMICI

Biblioteka Uczelniana w roku 2020 przystąpiła do ACADEMICI

czyli cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych

Zasoby

Academica udostępnia zasoby cyfrowe, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.
Udostępniamy 3 325 650 dokumentów.

Rezerwacje

System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerwować wybrane publikacje na określoną godzinę w wybranej bibliotece. Rejestracji użytkowników systemu Academica dokonują biblioteki.

Publikacje nie chronione prawem autorskim lub licencjonowane, oznaczone zieloną kropką, są dostępne dla każdego użytkownika internetu bez żadnych ograniczeń.

Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na dedykowanych terminalach w bibliotekach należących do systemu Academica.

Academica online


 

Informacja dla autorów publikacji naukowych

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu budowy bazy bibliograficznej dorobku naukowego pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Będzie ona opracowywana oraz na bieżąco aktualizowana w Bibliotece Uczelnianej, zaś udostępniana w Internecie przy użyciu systemu Expertus® WWW, opracowanego przez firmę Splendor® Systemy Informacyjne.

Dane o publikacjach wprowadzonych do Systemu będą również przekazywane do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), będącej częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Procedurę rejestrowania publikacji naukowych pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie określa Zarządzenie nr 34/2022 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 11 maja 2022 roku z nowymi załącznikami z Zarządzenia nr 8/2023 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 24 lutego 2023 roku.

Publikacje w terminie 30 dni od dnia ukazania się prosimy dostarczyć do Biblioteki Uczelnianej osobiście lub drogą elektroniczną w formie:
• oryginału publikacji lub,
• kserokopii, skanu lub,
• adresu internetowego publikacji, jeśli ukazała się wyłącznie w wersji elektronicznej

wraz z oświadczeniami:
- „Publikacje – Oświadczenie Informacyjne – artykuł w czasopiśmie” - Załącznik nr 1 do Zarządzenia
- „Publikacje – Oświadczenie Informacyjne – monografia, rozdział w monografii/książka, rozdział w książce - Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Oryginały materiałów zjazdowych oraz innych publikacji książkowych należy dostarczać do Biblioteki w celu opracowania. Po opracowaniu materiały oryginalne zostaną zwrócone autorom. Niedostarczenie publikacji w odpowiednim czasie spowoduje nieuwzględnienie ich w algorytmie.

Wszelkich informacji dotyczących bibliografii udziela: mgr Małgorzata Żdanowska. Kontakt w godzinach 8:00-15:00, tel. (23) 673 75 78 wew. 320, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bazę dorobku naukowego przeglądać można pod adresem: http://expertus.puzim.edu.pl

Zasady korzystania z biblioteki w czasie pandemii COVID-19

UWAGA STUDENCI

W związku z pandemią zmieniają się zasady korzystania z Biblioteki Uczelnianej.

 1. Zaleca się zdalne zamawianie książek poprzez logowania na własnym koncie bibliotecznym.
 2. Jeśli korzystasz z biblioteki w pomieszczeniu stosuj następujące zasady:
  - Przed wejściem do biblioteki załóż maseczkę zakrywając nos i usta!
  - Po wejściu zdezynfekuj ręce!
  - Jeśli korzystasz z komputera, ksero lub księgozbioru w czytelni załóż rękawiczki!
  - Zachowaj bezpieczny odstęp!
  - W bibliotece może się znajdować maksymalnie 6 osób w Ciechanowie (2 osoby przy stanowiskach bibliotekarzy + 4 w czytelni) oraz 4 osoby w Mławie (1 osoba przy stanowisku bibliotekarza + 3 w czytelni).
 3. Zwracane książki student umieszcza w kartonie na tzw. Kwarantannę

Opracowała: Dorota Rejniak-Kmita w oparciu o Zarządzenie Rektora nr 78/2020

Zasady składania prac dyplomowych w Bibliotece Uczelnianej PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie do procedury antyplagiatowej w czasie pandemii

Procedurę antyplagiatową prowadzi Biblioteka Uczelniana korzystając z programu JSA

 1. Student przesyła promotorowi wersję elektroniczną pracy dyplomowej.
 2. Promotor po zatwierdzeniu pracy przesyła ją w wersji elektronicznej do biblioteki (BIURA ZLECEŃ) na jeden z wybranych adresów:
  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Po sprawdzeniu pracy promotor otrzymuje Raport Antylpagiatowy.
 4. Po analizie Raportu promotor kieruje pracę do poprawy lub zatwierdza Raport i kieruje pracę do wydruku i obrony.
 5. Promotor drukuje Raport, który składa wraz pracą w dziekanacie.
 6. Wersja pracy zatwierdzona przez promotora, następnie obroniona jest wysyłana do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych.

stopkadol 1110