covid 1 4 biuletyn1  20latwsparcie

Ciechanowska Uczelnia - miejsce przyjazne do studiowania!

Ciechanowska Uczelnia to miejsce przyjazne do studiowania! Doświadczona, wspierająca studentów kadra dydaktyczna, nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie, laboratoria, sale dydaktyczne, Dom Studenta, możliwość korzystania z hali sportowej, basenu, siłowni, Klubu Studenta - to wszystko zachęca do studiowania.
Państwa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie to jedyna w naszym regionie uczelnia publiczna oferująca bezpłatne studia stacjonarne. Oferta uczelni obejmuje dwanaście kierunków kształcenia, w tym również studia magisterskie i podyplomowe.
PUZ wspiera ambitnych, młodych ludzi, którym nie brakuje zapału i ciekawości. Studentów osiągających sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe Rektor nagradza wysokimi stypendiami. Uczelnia posiada bardzo dobrze rozwinięty system pomocy materialnej pozwalający studiować studentom którzy założyli własne rodziny, studentom z niepełnosprawnościami, jak również studentom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
Wszystkim studentom w nowym roku akademickim życzymy zadowolenia z wybranego kierunku studiów i satysfakcji ze zdobywania wiedzy.

Komunikat Rektora

KOMUNIKAT REKTORA PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ

IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE

 

Niniejszym, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 2398), art. 116 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2021, poz. 2008, t.j.) oraz art. 54a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, t.j.)

 

INFORMUJĘ

studentów studiów I i II stopnia kierunku Pielęgniarstwo

Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

O OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

Wyjaśniam, że Minister Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2021 roku (Dz. U. poz. 2398) wprowadził obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników placówek medycznych, farmaceutów oraz studentów kierunków medycznych. 

W załączeniu tekst Rozporządzenia.

 

Osoby objęte Rozporządzeniem mają obowiązek poddać się szczepieniu ochronnemu i uzyskać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID najpóźniej do dnia 1 marca 2022r.

  
Zgodnie z Rozporządzeniem, wymagane jest zaszczepienie się szczepionkami przeciwko COVID-19 schematem podstawowym, czyli dwoma dawkami lub ewentualnie jedną dawką, w zależności od charakterystyki produktu leczniczego danej szczepionki.

Obowiązek szczepienia dotyczy również sytuacji, kiedy do 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Osoba legitymująca się certyfikatem o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19, może po 30 dniach od uzyskania pozytywnego testu poddać się szczepieniu ochronnemu przeciw COVID-19, a Certyfikat ozdrowieńca nie jest przeciwskazaniem do szczepienia się.

 

Przy wyborze grup osób objętych obowiązkiem szczepień przeciw COVID-19, kierowano się bezwzględną potrzebą zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz udzielania świadczeń, a także potrzebą zabezpieczenia studentów kierunków medycznych oraz grup zawodowych, strategicznych z punktu widzenia działania państwa w czasie pandemii, odpowiadających za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

W czasie stanu epidemii COVID-19, z uwagi na kolejne fale zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zasadne i konieczne jest wdrożenie działań profilaktycznych w odniesieniu do grup osób, które mają bezpośredni kontakt z pacjentami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a szczepienia stanowią najskuteczniejszą metodę zapobiegania groźnym dla zdrowia i życia chorobom zakaźnym.

Uznanie szczepienia jako podstawę profilaktyki, a także obowiązek ich wprowadzenia, rekomendują również samorządy zawodów medycznych: Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelna Rada Aptekarska.

 

Z powyższych względów od 1 marca 2022r. również możliwość odbywania praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu w szpitalach i placówkach medycznych uzależniona będzie od realizacji przez osoby objęte Rozporządzeniem obowiązku szczepień.

 

Dodatkowo uprzedzam, że zgodnie z przywołanymi na wstępie przepisami, wobec osób niestosujących się do nałożonego obowiązku, właściwe organy mogą nakładać kary przewidziane w kodeksie wykroczeń.

stopkadol 1110