• Moto Power
  • Partner
  • CSM
  • Fundusze

kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator20 21


identyfikator konf

 

horyzont

  • Aktualizacja: 21 luty 2020.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@puzim.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@puzim.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
iod@puzim.edu.pl
Polityka prywatności PUZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@puzim.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzs@puzim.edu.pl

FILIA PUZ W MŁAWIE - WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wts@puzim.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51
ds@puzim.edu.pl

 

"Młodzi - Ambitni - Kompetentni".

„Młodzi – Ambitni – Kompetentni”
image025

W dniu 22 grudnia 2018 roku w PWSZ w Ciechanowie odbyło się uroczyste zakończenie dwóch z pięciu modułów projektu "Młodzi - Ambitni - Kompetentni" realizowanego przez PWSZ w Ciechanowie w partnerstwie z Fundacją Regeneracja. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat z powiatu ciechanowskiego.

Kompetencje zrealizowane w 2018 roku:

  • informatyczne „ Moduł ICT”
  • matematyczno – przyrodnicze „Moduł MP”

Kompetencje do zrealizowania w 2019 roku:

  • przedsiębiorcze
  • kreatywne
  • krytycznego myślenia

W imieniu Władz Uczelni, Pani Piotr Wójcik, Kanclerz PWSZ w Ciechanowie, złożył uczestnikom projektu życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, dziękując za zaangażowane i wspaniałą realizację pierwszego etapu projektu.

W świątecznej atmosferze, przy dźwiękach kolęd, uczestnikom projektu zostały wręczone certyfikaty potwierdzające ukończenie „Modułu ICT” i „Modułu MP”.

Dodatkowo wręczone zostały certyfikaty „HOUR OF KODE”, ponieważ uczestnicy w trakcie zajęć z „Modułu ICT”, uczestniczyli w ogólnoświatowej akcji o nazwie GODZINA KODOWANIA – HOUR OF KODE. Jest to jednogodzinne wprowadzenie do informatyki, mające na celu demistyfikację "code" - programowania - i pokazanie, że każdy może nauczyć się podstaw i poszerzyć swój udział w obszarze informatyki, rozwiązując zadania dostosowane do wieku uczestników.

Terminy zajęć w 2019 roku. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.00 – 14.15.

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

05.01 s

09.02 s

16.03 s

27.04 s

18.05 s

01.06 s

 

16.02 s

30.03 s

   

15.06 s

 

23.02 s

31.03 n

   

22.06 s

*Zajęcia w sobotę – s, zajęcia w niedzielę - n

stopkadol