Jesteś tutaj: HomeZakres działania

PROCEDURA I HARMONOGRAM REJESTRACJI I REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDIA W PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ im. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW NA STUDIA DO REKRUTACJI W IRK OD DNIA 9.06.2020 r.


Narzędzia do
prowadzenia
zajęć online
gmail  moodle   universality

ZAKRES DZIAŁANIA USZJK obejmuje:

1) ocenę i monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich oraz możliwości i warunków ich rozwoju;
2) ocenę jakości zajęć dydaktycznych i warunków ich prowadzenia;
3) ciągłe monitorowanie i systematyczne doskonalenie programów studiów;
4) okresową, systematyczną weryfikację założonych efektów uczenia się;
5) ocenę jakości, przejrzystości i dostępności informacji na temat oferty kształcenia;
6) monitorowanie warunków kształcenia i ich poprawianie;
7) ocenę mobilności studentów;
8) monitorowanie losów zawodowych absolwentów Uczelni oraz badanie opinii pracodawców w zakresie ich przygotowania do pracy;
9) analizowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie społecznej odpowiedzialności Uczelni;
10) ocenę działalności naukowej i badawczej poszczególnych wydziałów;
11) wdrażanie planów naprawczych za pomocą określonej procedury.

stopkadol