Jesteś tutaj: HomeZakres działania

ZAKRES DZIAŁANIA USZJK obejmuje:

1) ocenę i monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich oraz możliwości i warunków ich rozwoju;
2) ocenę jakości zajęć dydaktycznych i warunków ich prowadzenia;
3) ciągłe monitorowanie i systematyczne doskonalenie programów studiów;
4) okresową, systematyczną weryfikację założonych efektów uczenia się;
5) ocenę jakości, przejrzystości i dostępności informacji na temat oferty kształcenia;
6) monitorowanie warunków kształcenia i ich poprawianie;
7) ocenę mobilności studentów;
8) monitorowanie losów zawodowych absolwentów Uczelni oraz badanie opinii pracodawców w zakresie ich przygotowania do pracy;
9) analizowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie społecznej odpowiedzialności Uczelni;
10) ocenę działalności naukowej i badawczej poszczególnych wydziałów;
11) wdrażanie planów naprawczych za pomocą określonej procedury.

stopkadol 1110