Wybory - Kadencja 2020-2024

Ciechanów, dnia 25.06.2020r.

Informacja
Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 24 czerwca 2020r. Komisja Wyborcza informuje, iż w dniu 08.07.2020r. o godz. 10.00 w sali 25 odbędą się wybory przedstawiciela pracowników.

Zgłoszenia kandydatów spośród pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie należy składać do dnia 30.06.2020r. do godz. 14.00 pokój 223 ul. Gabriela Narutowicza 9.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz


Ciechanów, dnia 24.06.2020r.

Informacja
Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Zgodnie z Kalendarzem czynności wyborczych na kadencję 2020-2024 w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w dniu 24.06.2020r odbyły się wybory Rektora Uczelni.

Kolegium Elektorów jednomyślnie wybrało dr inż. Grzegorza Koca Rektorem Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kadencję 2020-2024.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz


Ciechanów, dnia 20.05.2020r.

Informacja 
Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 
Mościckiego w Ciechanowie

Kalendarz czynności wyborczych na kadencję 2020-2024 w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

 Przewodniczący Komisji Wyborczej 
Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
prof. dr hab. inż.  Andrzej Osiadacz


Ciechanów, dnia 17.03.2020r.

Informacja
Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego
Mościckiego w Ciechanowie

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, wobec zamknięcia Uczelni na okres 18-25 marca 2020r. w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, została podjęta decyzja o zawieszeniu realizacji aż do odwołania terminów wyborów do Kolegium Elektorów wskazanych w Informacji Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 11.03.2020r.


O nowych terminach będziemy informować w oddzielnych komunikatach.

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
prof. dr hab. inż.  Andrzej Osiadacz


 

 

Informacja
Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

W związku z nadchodzącymi wyborami do Kolegium Elektorów, Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszeń kandydatów, z uwzględnieniem i zachowaniem wymogów wynikających ze Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie i Regulaminu Wyborczego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, należy dokonać na piśmie do dnia 25 marca 2020r., do godz. 12.00, pokój 224.
Głosowanie na kandydatów do Kolegium Elektorów odbędzie się w dniu 27 marca 2020r. w następujący sposób:
- w godzinach 9.00-11.00 odbędzie się głosowanie w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,
- w godzinach 12.00-15.00 odbędzie się głosowanie w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich.

Do pobrania:
1. Uchwała 178/V/2020 (z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyboru komisji wyborczej)
2. Uchwała 179/V/2020 (z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wyborczego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)
3. Uchwała 185/V/2020 (z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wyborczego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)