Jesteś tutaj: HomeWybory - kadencja 2016/20

Wybory - kadencja 2016/20

Ciechanów, 23.11.2018r.

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

W związku z wakatem na członka senatu PWSZ na kierunkach Informatyka i Logistyka Uczelniana Komisja Wyborcza ustala wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020 na członka senatu PWSZ spośród nauczycieli akademickich z kierunków Informatyka i Logistyka.

Kalendarz czynności wyborczych wyborów uzupełniających do senatu PWSZ w Ciechanowie na kadencję 2016-2020 spośród nauczycieli akademickich:

 • zgłaszanie kandydatów do dnia 30.11.2018 r. do godz. 15:00 p.116. ul. Narutowicza 9.
 • Wybory :
  Wydział Inżynierii i Ekonomii w dniu 07.12.2018r. w godz. 10.00-13.00 sala 110 ul. Narutowicza 9
  Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w dniu 07.12.2018r.
  w godz. 10.00-13.00 sala 5, ul. Warszawska 52

W związku z wnioskiem Dziekana Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych, Uczelniana Komisja Wyborcza ustala wybory uzupełniające składu Rady Wydziału Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa
i Technik Multimedialnych na kadencję 2016-2020 spośród nauczycieli akademickich.

 • zgłaszanie kandydatów do dnia 30.11.2018 r. do godz. 15:00 p.116. ul. Narutowicza 9.
 • Wybory :
  Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w dniu 07.12.2018r. w godz. 10.00-13.00 sala 5, ul. Warszawska 52
   

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
mgr inż. Piotr Wójcik


Ciechanów, 22.02.2018 r.

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

W związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych i Dziekana Wydziału Inżynierii i Ekonomii, Uczelniana Komisja Wyborcza ustala wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020 na członka senatu PWSZ spośród nauczycieli akademickich z kierunków: Pedagogika, Praca socjalna, Informatyka, Inżynieria Środowiska, Mechanika i Budowa Maszyn.

Kalendarz czynności wyborczych wyborów uzupełniających do senatu PWSZ w Ciechanowie na kadencję 2016-2020 spośród nauczycieli akademickich:

 • zgłaszanie kandydatów do dnia 02.03.2018 r. do godz. 15:00 p.116. ul. Narutowicza 9.

Wybory:

 • Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych w dniu 08.03.2018 r. w godz. 10:00-12:00 sala 212 ul. Wojska Polskiego 51
 • Wydział Inżynierii i Ekonomii w dniu 08.03.2018r. w godz. 10.00-12.00 sala 28 ul. Narutowicza 9
 • Posiedzenie Uczelnianej Komisji Wyborczej – 08.03.2018 r. o godz. 13:00

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
mgr inż. Piotr Wójcik


W związku z wnioskiem Dziekana Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych, Uczelniana Komisja Wyborcza ustala wybory uzupełniające na funkcję Prodziekana WED i członka senatu PWSZ z kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Kalendarz wyborów uzupełniających: zgłaszanie kandydatów do dnia 07.10.2016r. wybory w dniu 14.10.2016r. o godz. 11.00

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
mgr inż. Piotr Wójcik


Ciechanów, dnia 27.06.2016r.

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

 Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 16.06.2016r. odbyły się wybory na przedstawiciela pracowników. W wyniku głosowania przedstawicielem pracowników w celu reprezentowania ogółu pracowników Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Ciechanowie  na kadencję 2016-2020  została wybrana mgr Dorota Rejniak-Kmita.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
PWSZ w Ciechanowie
mgr inż. Piotr Wójcik


Ciechanów, dnia 05.05.2016r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 27 kwietnia 2016r. Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza wybory przedstawiciela pracowników w dniu 16 czerwca 2016r. w godzinach 11.00-13.00 sala 202.

Zgłoszenia kandydatów spośród pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie należy składać do dnia 09.06.2016r. do godz. 16.00 w pokoju 116 ul. Narutowicza 9.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
mgr inż. Piotr Wójcik


Ciechanów, 21.04.2016r.

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 21.04.2016r. na wyborach, na przedstawicieli do rady wydziału z grupy nauczycieli akademickich na Wydziale Inżynierii i Ekonomii nie było kworum. W związku z tym, kolejne głosowanie odbędzie się 27.04.2016r. o godz. 10.30 w sali 28.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Ciechanowie
mgr inż. Piotr Wójcik


Ciechanów, dnia 08.04.2016r.

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 08.04.2016r. na wyborach, na przedstawicieli do senatu spośród nauczycieli akademickich na Wydziale Inżynierii i Ekonomii nie było kworum. W związku z tym, kolejne głosowanie odbędzie się w dniu 16.04.2016r. o godz. 12.00 w sali 202.

Przewodniczący Uczelnianej
Komisji Wyborczej PWSZ w Ciechanowie
mgr inż. Piotr Wójcik


Ciechanów, 8.04.2016r.

Wybory przedstawiciela do senatu spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
Protokól z dnia 07.04.2016


Ciechanów.17.03.2016 r.

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Uczelniania Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 16.03.2016 roku odbyły się wybory dziekanów na wydziałach Uczelni na kadencję 2016-2020.
W wyniku wyborów Wydziałowe Kolegia Elektorów wybrały na funkcję dziekanów:

1.Wydziału Inżynierii i Ekonomii  - dr Elżbietę Gąsiorowską
2.Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych - dr Bożenę Ostrowską
3.Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie - dr inż. Andrzeja Kornetę                  

 Przewodniczący Uczelnianej
Komisji Wyborczej PWSZ w Ciechanowie
mgr inż. Piotr Wójcik


Ciechanów, 10.03.2016 r.

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Uczelniania Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 09.03.2016 roku odbyły się wybory prorektora Uczelni na kadencję 2016-2020.
W wyniku wyborów Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało na funkcję prorektora dr inż. Grzegorza Koca.

                                                                                 

Przewodniczący Uczelnianej
Komisji Wyborczej PWSZ w Ciechanowie
mgr inż. Piotr Wójcik


Ciechanów, 09.03.2016r.

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 09.03.2016r.

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wybory dziekana Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych odbędą się w dniu 16.03.2016r. o godzinie 11.00 w sali nr 212 ul. Wojska Polskiego 51.

Przewodniczący Uczelnianej
Komisji Wyborczej PWSZ w Ciechanowie
mgr inż. Piotr Wójcik


 

 Ciechanów.29.02.2016 r.

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Uczelniania Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 24.02.2016 roku odbyły się wybory rektora Uczelni na kadencję 2016-2020.
W wyniku wyborów Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało jednogłośnie   na funkcję rektora doc. dr Leszka Zygnera.

                                                                                 

Przewodniczący Uczelnianej
Komisji Wyborczej PWSZ w Ciechanowie
mgr inż. Piotr Wójcik

 


 

stopkadol 1110