Władze wydziału

DZIEKAN

egasiorowska

doc. dr Elżbieta Gąsiorowska

PRODZIEKAN

BasiaJ

mgr inż. Barbara Jank

Kierownik Zakładu Ekonomii i Zarządzania: dr Katarzyna Szymańska
Kierownik Zakładu Informatyki: mgr Magdalena Stefańska
Kierownika Zakładu Inżynierii Środowiska: prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
Kierownik Mechaniki i Budowy Maszyn: dr inż. Tomasz Dzik
Kierownik Zakładu Rolnictwa: doc. dr inż. Robert Rudziński