Jesteś tutaj: HomeVI turaRekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca studentów na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja uzupełniająca studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- VI TURA -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza rekrutację uzupełniającą praktykantów do uczestnictwa w VI turze praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach POWER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w VI turze.
W VI turze praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci Państwowej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Załącznik nr 1), na kierunkach studiów podanych w tabeli poniżej. Ogólne informacje o projekcie zawiera Załącznik nr 2.

 

Lp. Kierunki studiów na których wprowadzona jest uzupełniająca rekrutacja
1 Bezpieczeństwo Wewnętrzne
2 Ekonomia
3 Elektronika i Telekomunikacja
4 Informatyka
5 Inżynieria Środowiska
6 Logistyka
7 Mechanika i Budowa Maszyn
8 Pedagogika
9 Praca Socjalna
10 Rolnictwo
OGÓŁEM: 15 studentów

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Załącznik nr 3) należy złożyć w dziekanacie wydziału, realizującym dany kierunek studiów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres tego dziekanatu, w terminie do 17 października 2018 r. (do środy) do godz. 13:00, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja uzupełniająca studentów na pilotażowe praktyki zawodowe”. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika danego kierunku studiów lub Pani Barbary Jank: tel. 513 075 081 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki (do pobrania):

stopkadol