Jesteś tutaj: HomeUczelniany System

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) powstał w trosce o wysoki poziom jakości kształcenia, jego stałe podnoszenie i doskonalenie. Jest on budowany z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek organizacyjnych PWSZ w Ciechanowie przy jednoczesnym uwzględnieniu ogólnej misji uczelni oraz celów strategicznych.

Głównym celem USZJK jest stymulowanie doskonalenia jakości kształcenia i osiągnięcie wysokiej kultury jakości.

USZJK, obejmuje swoim działaniem całą społeczność akademicką, w tym nauczycieli akademickich, studentów na oferowanych przez Uczelnię poziomach i formach studiów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników innych form kształcenia podyplomowego (specjalizacji, kursów i szkoleń) oraz pracowników administarcyjnych i wymaga ich zaangażowania się w działania na rzecz jakości kształcenia. USZJK ma charakter ciągły i otwarty, a jego poszczególne elementy mogą być systematycznie modyfikowane, doskonalone i powinny służyć zapobieganiu nieprawidłowościom oraz przeciwdziałaniu zjawiskom niepożądanym w Uczelni. 

stopkadol