Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroZAPYTANIE OFERTOWE PWSZ w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na realizację usług cateringowych dla potrzeb uczestników projektu

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

ZAPYTANIE OFERTOWE PWSZ w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na realizację usług cateringowych dla potrzeb uczestników projektu

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty


RŚZ.262.24.2018

Ciechanów, dnia 10.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na realizację usług cateringowych dla potrzeb uczestników projektu pn.:

„ Młodzi- Ambitni – Kompetentni ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, nr projektu POWR.03.01.00-00-U131/17, celem rozwoju i podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

stopkadol