Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroRozeznania rynku na wybór opiekunów dzieci w wieku 6-16 lat

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

Rozeznania rynku na wybór opiekunów dzieci w wieku 6-16 lat

RŚZ.262.24.2018

Rozeznanie rynku z dnia 03.10.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert, w ramach procedury rozeznania rynku, na wybór opiekunów dzieci w wieku 6-16 lat uczestników projektu podczas zajęć warsztatowych i w ramach projektu „ Młodzi- Ambitni – Kompetentni ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, nr projektu POWR.03.01.00-00-U131/17, celem rozwoju i podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

stopkadol