Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia publiczne (archiwum)Zamówienia do 30 tys. euro

RŚZ.262.2.2019 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej dla potrzeb uczestników projektu pn.: ? Młodzi ? Ambitni ? Kompetentni ?.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   -  z dnia 22.02.2019r.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

zaprasza do składania ofert na realizację usług cateringowych dla potrzeb uczestników projektu pn. „ Młodzi- Ambitni – Kompetentni ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, nr projektu POWR.03.01.00-00-U131/17, celem rozwoju i podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe.
2. Opis_przedmiotu_zamówienia-Zał_nr_1.
3. Formularz_Oferty-Zał_nr_2.
4. Projekt_Um-Zał_nr_3.
5. Oswiadczenie_o_braku_powiązań_osobowych_i_kapitałowych-Zał_nr_4.
6. Oświadczenie_o_kryterium_społecznym-Zał_nr_5.

KAG.262.3.2019 - Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków czystości i higieny w 2019r.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków czystości i higieny w 2019 r. zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy.

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe.
2. Formularz oferty - Załacznik nr 1.
3. Umowa - Załacznik nr 2.

KAG.262.9.2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej

Ciechanów, 26.11.2018

KAG.262.9.2018

Zapytanie ofertowe 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na realizacje usługi cateringowej "Spotkanie wigilijne dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie."

Załaczniki :

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.12.2018 r.

KAG.262.2.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla PWSZ w Ciechanowie.

KAG.262.2.2019
12.02.2019r.
Ciechanów, dnia 29.01.2019r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzędtu medyczengo dla Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie informuje, że prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu medycznego. 

 

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Oferta

KAG.262.1.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I EKSPOATACYJNYCH W 2019 R.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Ciechanowie
ul.Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

PROTOKÓŁ Z DNIA 12.02.2019R.

 

Zaprasza do składania ofert.

Do pobrania:
1. Wzór umowy.
2. Zapytanie ofertowe.
3. Formularz ofertowy.

stopkadol 1110