Jesteś tutaj: HomeUczelniaArchiwum aktualnościAktualnościUWAGA KANDYDACI NA STUDIA - NOWY KIERUNEK - P E D A G O G I K A

UWAGA KANDYDACI NA STUDIA - NOWY KIERUNEK - P E D A G O G I K A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studiami pedagogicznymi na nowo uruchamiany kierunek  PEDAGOGIKA.

Rekrutacja przez INTERNETOWĄ REJESTRACJĘ KANDYDATA

PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚCI:

  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • Logopedia

Po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i nabywa prawo do pracy  w szkołach i placówkach oświatowych , zależnie od wybranej specjalności jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego lub jako nauczyciel logopeda.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć studia drugiego stopnia na dowolnej uczelni prowadzącej studia magisterskie.

Prowadzimy również nabór na studia niestacjonarne.

Pedagogika na naszej Uczelni jest kierunkiem studiów licencjackich , na którym kształcenie trwa 6 semestrów (3 lata). Pedagogika znajduje się na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Ciechanowie.

Absolwent specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna posiada rozległą wiedzę pedagogiczną i bogate przygotowanie praktyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym w klasach I-III. Potrafi doskonale sprawować opiekę nad dziećmi i dbać o ich wszechstronny rozwój.

Absolwent specjalności logopedia posiada prawo do prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi i młodzieżą w oświacie ? jako licencjat w przedszkolach i szkołach podstawowych. Głównym zadaniem logopedy jest dokonywanie badań przesiewowych, prowadzenie działalności profilaktycznej, diagnozowanie i prowadzenie terapii logopedycznej oraz koordynowanie wszystkich działań logopedycznych nauczycieli i rodziców.  

stopkadol