Jesteś tutaj: HomeŚwiadczenia socjalneStałe ogólnouczelniane

Dla pracownika

OGŁOSZENIE DLA PRACOWNIKÓW I EMERYTÓW UCZELNI

 

Komisja Socjalna PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie przypomina o obowiązku złożenia :

 • WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA (Załącznik 7A lub 7B oraz załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS) wraz ze stosownymi załącznikami do Działu Spraw Osobowych, pokój 204  II piętro     

 OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU UPŁYWA 15 LISTOPADA 2020R.

 Zgodnie z § 21 Regulaminu pkt.3,4 „…Niezłożenie oświadczeniaw terminie skutkuje nie przyznaniem świadczenia...”

 

 Regulamin ZFŚS wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Uczelni  (www.puzim.edu.pl) -  w zakładce DLA PRACOWNIKA – Świadczenia socjalne. 

 


 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi technicznych aspektów zamieszczania materiałów dydaktycznych na platformie Moodle przygotowaliśmy dla Państwa krótką instrukcję. Zachęcamy do uważnego jej prześledzenia.

Instrukcja korzystania z platformy Moodle Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Zespół IT


KOMUNIKAT

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

w sprawie obowiązku potwierdzenia przez właściciela numerów ORCID w systemach POL-on i PBN poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN.

 

INFORMACJA

Szanowni Państwo wykładowcy!

Bardzo proszę dokonać wyboru literatury z wykazu IBUK Libra. Analizując wykaz należy zwrócić uwagę czy wybrane pozycje znajdują się już w zbiorach naszej biblioteki i wówczas nie należy ich powielać. Proszę wybrać te pozycje książkowe, które będą polecane studentom a nie te ,które mogą się znaleźć w bibliotece, zaznaczenie wszystkich pozycji na dany temat jest niemożliwe do zrealizowania ze względu na duży koszt( opłata za IBUK wynosi tyle ile za wersję papierową książki). W związku z tym proszę o rozważną analizę i dokonanie wyborów z uwzględnieniem tej literatury, która będzie polecana studentom. Termin przesyłania wykazów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. upływa 15 września 2020 r. Maksymalna ilość tytułów to 5.

Z poważaniem
Dorota Rejniak-Kmita
Dyrektor Biblioteki Uczelnianej

Ważny Komunikat Działu Spraw Osobowych
w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. Możliwość przystąpienia do niego musi zostać zapewniona przez każdego pracodawcę (poza wyjątkami określonymi w art. 13 ust. 1 oraz art. 133 ust. 1 ustawy o PPK) zatrudniającego co najmniej jednego pracownika, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Dla każdego pracownika zostanie utworzony indywidualny rachunek PPK. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, działającego we współpracy z wybraną instytucją finansową. Co miesiąc na rachunek ten będą trafiać wpłaty pracownika i pracodawcy. Państwo zaś przekaże jednorazową wpłatę powitalną i dopłaty roczne.

Pracownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w programie. Oszczędności zebrane na rachunkach PPK będą stanowiły w pełni prywatny i dziedziczony kapitał finansowy pracownika.

Zmiany wynikające z ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych będą wprowadzane etapami. Pracodawcy w Polsce – zgodnie z obowiązującymi ich terminami – będą zobowiązani do podpisania w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową. Aby rozpocząć oszczędzanie, pracownik nie musi wykonywać żadnych czynności. Do programu zostanie automatycznie zapisana każda osoba zatrudniona, która ukończyła 18 lat, a nie ukończyła 55 roku życia i nie zgłosiła rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Oszczędności pracownika budowane w ramach PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz od państwa.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to prosty i atrakcyjny program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Skierowany jest do ok. 11,5 min Polaków, pracujących zawodowo i podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, czyli zarówno do tych na etacie, jak i zatrudnionych np. na umowę-zlecenie.

W PPK co miesiąc od 2 do 4% pensji pracownika brutto będzie przekazywane na prywatny rachunek PPK, do którego pracodawca dołoży swoją część - od 1,5% do 4% wynagrodzenia brutto. Jeśli pracownik nie zrezygnuje z oszczędzania, otrzyma od Państwa wpłatę powitalną (250 zł) oraz dopłaty roczne (240 zł).

Zgromadzone środki są prywatne, podlegają dziedziczeniu, a zgromadzonym kapitałem zarządzają instytucje finansowe spełniające rygorystyczne kryteria. Przez cały czas uczestnicy mają również wgląd do stanu swojego konta PPK.
Środki z PPK można wycofać w każdej chwili, ale najkorzystniej jest poczekać do 60 roku życia. Wtedy wypłacając je w minimum 120 comiesięcznych ratach (10 lat) nie trzeba płacić podatku od zysków kapitałowych.

Program rusza 1 lipca 2019 roku. Najpierw dołączą do niego firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. Te zatrudniające minimum 50 pracowników dołączą do PPK od stycznia 2020 roku, a co najmniej 20 osób - od lipca 2020 roku. Pozostałe firmy i jednostki sektora finansów publicznych wejdą do programu od 1 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji na temat systemu PPK i korzyści z uczestnictwa w nim można znaleźć na: https://www.mojeppk.pl


SZANOWNI WYKŁADOWCY 

Dyrektor Biblioteki Uczelnianej zwraca się z prośbą do Wykładowców o przygotowanie pisemnego wykazu literatury do wykładanego przedmiotu po wcześniejszym zapoznaniu się z już istniejącymi zasobami bibliotecznymi pod adresem: bu.pwszciechanow.edu.pl:8080.

Wykazy te będą podstawą zakupu książek dla studentów do naszej biblioteki.

 Wykazy proszę przekazać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć we właściwym dziekanacie

Dyrektor Biblioteki Uczelnianej
mgr Dorota Rejniak-Kmita


Zarządzenie nr 2/2016
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie obowiązków informacyjnych spoczywających na zleceniobiorcach od dnia 1 stycznia 2016 r.


Zasady dostępu do pracowniczego parkingu przy ul. Narutowicza 9

Parking na terenie PWSZ w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych, otwierany i zamykany przy użyciu szlabanu. 

Wjazd na teren znajduje się przy ul. Narutowicza i odbywa się za pomocą indywidualnego kodu dostępu lub domofonu, natomiast wyjazd przy ul. Głowackiego za pomocą przycisku.
Indywidualne kody dostępu zostaną przekazane części pracownikom za pomocą wydruku lub telefonicznie przez jednostkę organizacyjną.
Domofon znajdujący się na słupku ogrodzeniowym przy ul Narutowicza obsługiwany jest przez pracownika szatni. Bazą danych o kodach dysponuje Andrzej Polens, u którego można uzyskać indywidualny kod dostępu. W wyżej wymienionej sprawie proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 673 75 78 wew. 2151 lub e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
System wjazdowy zacznie obowiązywać od 01. 01. 2015r. Parkowanie powinno odbywać się  tylko na wyznaczonych miejscach, przodem pojazdu do ściany budynku.

Proszę o nieupublicznianie indywidualnego kodu dostępu.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Ważnym aspektem działalności Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dzięki której lepiej dostosowujemy swoją ofertę edukacyjną do zapotrzebowania rynku pracy i zainteresowań młodzieży.

Uczelnia dokłada wszelkich starań aby czynnie uczestniczyć w rozwoju kulturalnym, społecznym i gospodarczym miasta Ciechanowa, subregionu ciechanowskiego oraz całego województwa mazowieckiego.

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie nawiązuje i podtrzymuje kontakty z przedsiębiorstwami, samorządami terytorialnymi, instytucjami życia publicznego oraz ośrodkami akademickimi w regionie, w kraju i za granicą.

Liczne umowy o współdziałaniu oraz porozumienia umożliwiają naszym studentom odbycie interesujących praktyk zawodowych, staży w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach. Dzięki takim działaniom pracodawcy biorą udział w opracowaniu i realizacji programów kształcenia. W 2017 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” co znacznie poszerzyło zakres naszej współpracy w regionie.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Uczelnią zachęcamy do kontaktu z Działem Rozwoju.
mgr Iwona Szwejkowska- Kierownik Działu Rozwoju
Telefon kontaktowy (23) 672 20 50 (wew. 2050), E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WSPÓŁPRACA W RAMACH UCZELNI/MIĘDZYWYDZIAŁOWA

 1. Fabryka Narzędzi FANAR S.A.
 2. LG Electronics Mława Sp. z o.o.
 3. Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
 5. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechanowie
 6. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
 7. Urząd Miasta Ciechanów
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, Inspektorat w Ciechanowie

WSPÓŁPRACA WYDZIAŁÓW Z ZEWNĘTRZNYMI INSTYTUCJAMI

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII

 1. A-consulting Aldona Olszewska
 2. Bank Spółdzielczy w Nasielsku
 3. Bank Spółdzielczy w Płońsku
 4. Bankowe Centrum Finansowe BCF Adam Nowotka
 5. BEST FOOD Spółka Cywilna Krzysztof Andrzejewski, Elżbieta Rykowska
 6. Biuro Geodezyjne „GEOMET” Marek Dymkowski
 7. Biuro Projektów INWEST - P
 8. Biuro Rachunkowe "Perfect-Office"
 9. Biuro Rachunkowe Mariola Balkowska
 10. Biuro Rachunkowe Teresa Grabińska
 11. Biuro Rachunkowo – Księgowe MAT-MAR S.C. Teresa, Marek Jurkiewicz
 12. CEDROB S.A.
 13. CHEMIKO-PLON
 14. Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska
 15. COMA S.C.
 16. Eco-Instal Group Sp. Zo.o.
 17. EKO Mirosław Miączyński Zakłady Handlowo-Usługowo- Produkcyjne
 18. Europolgaz S.A.- Tłocznia gazu w Lekowie
 19. EXPOM Sp. z o.o.
 20. Fabryka Maszyn LUKA Sp. z o.o.
 21. Finanse Pro Service SP200
 22. Firma Handlowo-Usługowa Agnieszka Kalisz
 23. Gminny Zakład Komunalny w Regiminie
 24. Gospodarstwo Rolne Strzałkowo Sp. z o.o.
 25. IPP Sp. z o.o.
 26. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
 27. JARZYŃSKI AUTO-SERWIS Sp. z o.o.
 28. JAWAR Sp. z o.o.
 29. Lubaz Sp. z o.o. Sp. k.
 30. MARDOM PRO Sp. z o.o.
 31. Mazowiecka Izba Gospodarcza
 32. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 33. MG ELECTRIC Zdzisław Piórkowski
 34. Norcospectra Industries Sp. z o.o.
 35. Perfect Systems Tomasz Sarnecki
 36. PHU ROLCZAR Elżbieta Czarnowska
 37. Polska Spółka Gazownictwa-Zakład Gazowniczy w Ciechanowie
 38. PPHU ABC KOMINKA Agnieszka Warda
 39. PPHU ROLBUD Sp. z o.o.
 40. Prod-Met Sp. z o.o.
 41. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
 42. Pszczółkowski Sp. z o.o.
 43. PZH Kalchem Sp. z o.o. Oddział Żurominek
 44. RACHBET Biuro Rachunkowe Beata M. Sajdych
 45. RESULT Sławomir Lubomir Cendrowski
 46. Sales Group Sp. z o.o.
 47. Santander Bank Polska S.A. Oddział w Makowie Mazowieckim
 48. SOFIDEL Poland Sp z o.o.
 49. Spółdzielnia Mleczarska w Gąsocinie
 50. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
 51. SYSTEM PLUS s.c. P. Księżakowski, T. Pawłowski
 52. T4B Sp. z o.o. w Warszawie, oddział Ciechanów
 53. Urząd Gminy Ciechanów
 54. Urząd Gminy Grudusk
 55. Urząd Gminy Kuczbork Osada
 56. Urząd Gminy Nowe Miasto
 57. Urząd Gminy Świercze
 58. Urząd Gminy w Karniewie
 59. Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym
 60. Urząd Gminy w Sońsku
 61. Urząd Gminy w Strzegowie
 62. Urząd Gminy w Zatorach
 63. Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
 64. Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
 65. Urząd Miasta w Mławie
 66. Urząd Miasta w Makowie Mazowieckim
 67. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku
 68. Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o. o.
 69. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie
 70. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMIANISTYCZNYCH

 1. Centrum Medyczne „Eskulap” w Ciechanowie
 2. Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie
 3. Fundacja „Lepsze Jutro” w Ciechanowie
 4. Fundacja „Promocja Zdrowia” Warszawa
 5. Fundacja „Smart Health Zdrowie w 3D” Warszawa
 6. Fundacja DKMS w Warszawie
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej
 9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie
 10. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 11. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
 12. Klub Motocyklowy Wolny Wydech Ciechanów
 13. Miejski Żłobek w Ciechanowie
 14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie
 15. Miejskie Przedszkole nr 10 w Ciechanowie
 16. Miejskie Przedszkole nr 5 w Ciechanowie
 17. Miejskie Przedszkole nr 6 w Ciechanowie
 18. Miejskie Przedszkole nr 8 w Ciechanowie
 19. Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pluszowego Misia w Ciechanowie
 20. Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków w Ciechanowie
 21. Niepubliczne Przedszkole Mały Żaczek ACK przy PWSZ
 22. NZOZ „Medicus” w Ciechanowie
 23. NZOZ „Vita-med” w Ciechanowie
 24. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie
 25. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Ciechanowie
 26. Poliklinika w Ciechanowie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
 27. Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
 28. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie
 29. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ciechanowie
 30. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział Mazowiecki w Warszawie
 31. Polskiego Towarzystwa Gerontologiczne
 32. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie
 33. Przedszkole „Akademia przedszkolaka”
 34. Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi w Ciechanowie
 35. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział terenowy w Ciechanowie
 36. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie
 37. Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
 38. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
 39. Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy
 40. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 41. Społeczny Komitet Organizacyjny Imprezy„ Ciechanów Wrzuć na Luz i jeszcze plus”
 42. Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat
 43. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Św. Piotra Apostoła w Ciechanowie
 44. Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
 45. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym
 46. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechanowie
 47. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ciechanowie
 48. Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie
 49. Szkoła Podstawowa nr 6 w Ciechanowie
 50. Szkoła Podstawowa w Sońsku
 51. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Ciechanowie
 52. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowie
 53. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 54. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
 55. Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 56. Zarząd Osiedla nr 3 Aleksandrówka
 57. Zespół Szkół w Nowym Mieście
 58. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH

 1. Carlsberg Supply Company Polska SA
 2. Compall Rafał Ciecierski
 3. EASYNET.PL Sp. z o.o.
 4. ENGO Szymon Markiewicz
 5. Intelight Sp. z o.o.
 6. Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
 7. Komenda Powiatowa Policji w Mławie
 8. Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
 9. Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
 10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
 11. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
 12. KONWESTUR II Jarosław Koniecek
 13. LDM Electronic Sp. z o.o.
 14. Master-Net Grzegorz Kraska
 15. Mont Serwis Mariusz Durnakowski
 16. MULTI AXIS Bartosz Podlewski
 17. STEFTRANS Sp. z o.o.
 18. TOTAL SEC Bożena Nowakowska
 19. Usługi Teleinformatyczne Robert Skowroński
 20. 5 Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w Ciechanowie

I Bal Absolwentów

 

I Bal Absolwentów PWSZ w Ciechanowie
z okazji 15-lecia Uczelni !!!

04 czerwca 2016 r., godz. 19.00

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR w Ciechanowie
ul. Kraszewskiego 8

Zabawa do rana, w dobrym towarzystwie,przy dobrej muzyce – Maro Band i jedzeniu - 3 gorące posiłki, przystawki, ciasta, kawa, herbata, napoje!Alkohol we własnym zakresie!
Mile widziani Absolwenci z osobami towarzyszącymi!

Koszt uczestnictwa od 1 osoby – 100,00 zł
Zapisy (karta uczestnictwa) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
i wpłaty na konto PWSZ w Ciechanowie

PKO BP S.A. o/ Ciechanów 63 1020 1592 0000 2302 0084 5701 z dopiskiem: „Imię i nazwisko - Bal Absolwentów PWSZ”
do 24 maja 2016 r. do godz. 16.00!

Bezpłatny parking MOSiR-u, ul. 17 Stycznia 60
oraz przy Domu Studenta PWSZ, ul. Narutowicza 4a!
Promocyjne ceny w Hotelu Olimpijskim na hasło: Bal Absolwentów PWSZ oraz w Domu Studenta PWSZ !

Informacji udziela Kamila Bełkowska, tel. 23 672 20 50, w. 1311, 1312

Zapraszamy!!!

Microsoft Imagine Premium

Microsoft Imagine Premium (dawniej: Microsoft DreamSpark oraz MSDN Academic Alliance) - program Microsoftu dedykowany dla uczelni wyższych. Dzięki udziałowi w programie, studenci oraz pracownicy naukowi mogą pozyskać darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji) pod warunkiem, że będą korzystać z otrzymanego oprogramowania jedynie w celach edukacyjnych. W naszej uczelni z programu mogą skorzystać studenci Wydziału Inżynierii i Ekonomii oraz Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie.

Logowanie

Świadczenia socjalne

OGŁOSZENIE DLA PRACOWNIKÓW i EMERYTÓW UCZELNI!!!

Komisja Socjalna PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie przypomina o obowiązku złożenia :

-WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA (Załącznik 7A lub 7B oraz załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS) wraz ze stosownymi załącznikami.

Do Działu Spraw Osobowych, pokój 204 II piętro - tylko do dnia 15 listopada 2020 roku !!!

Zgodnie z § 21 Regulaminu pkt.3,4 „…Niezłożenie oświadczenia w terminie skutkuje nie przyznaniem świadczenia...”
Regulamin ZFŚS wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Uczelni (www.puzim.edu.pl)


 Informacja Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Harmonogram czynności wyborczych do Komisji Socjalnej w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Przewodniczący Komisji Wyborczej PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz


Załączniki (zip)  

Zarządzenie  Nr  95/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego  w Ciechanowie

z dnia 16 października  2020 r.

 

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

stopkadol