Narzędzia do
prowadzenia
zajęć online
gmail  moodle   universality

Inżynieria produkcji

Absolwenci specjalności Inżynieria Produkcji przygotowani będą do typowej pracy inżynierskiej w zakresie projektowania, realizacji i nadzoru produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również do pracy w zespołach inżynierskich działów technologicznych dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Posiadane kwalifikacje umożliwią im podjęcie pracy w działach głównego mechanika, głównego technologa, głównego konstruktora oraz dziale kontroli i zapewnienia jakości. Będą również przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Solidne przygotowanie zawodowe absolwentów Instytutu Inżynierii PWSZ jest wynikiem realizowanego procesu dydaktycznego, umożliwiającego uzyskanie:
  • dobrego wykształcenia w zakresie matematyki, mechaniki i fizyki stosowanych w praktyce inżynierskiej,
  • umiejętności projektowania typowych procesów technologicznych i oprzyrządowania technologicznego stosowanego w budowie maszyn i urządzeń technicznych,
  • umiejętności stosowania komputerowych technik wspomagania projektowania części maszyn (CAD) i technik ich wytwarzania (CAM),
  • znajomości podstaw ekonomii, zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem, podstaw organizacji biznesu i systemów zapewnienia jakości,
  • znajomości co najmniej jednego języka obcego
  • przygotowania do kontynuacji studiów na II stopniu w technicznej uczelni akademickiej oraz ustawicznego kształcenia zawodowego.

stopkadol