Jesteś tutaj: HomeSamorządZarząd

Zarząd

Zarząd Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodoej w Ciechanowie jest organem wykonawczym samorządu na szczeblu uczelni. Przewodniczący Zarządu jest wybierany przez Radę Samorządu PWSZ na roczną kadencję. Ten sam organ corocznie zatwierdza zaproponowany przez Przewodniczącego skład Zarządu.
Zarząd współpracuje z Radą Kół Naukowych i Kołami Naukowymi, wspiera je, opracowuje projekt budżetu i dokonuje podziału funduszy przeznaczonych na działalność Samorządu Studentów w Uczelni.
Czym jeszcze zajmuje się Zarząd? Niewątpliwie coroczną organizację Juwenaliów, imprez muzycznych i spotkań kulturalnych z przedstawicielami świata nauki czy kultury. Zarząd prowadzi także wiele innych projektów, jednak jednym z priorytetowych zadań Zarządu jest dbanie o prawa studentów. Jego przedstawiciele działają w imieniu wszystkich studentów PWSZ na szczeblu ogólnouczelnianym i reprezentują społeczność studencką przed władzami.

Przewodnicząca Rady Uczelniej Samorządu Studentów

Aleksandra Orysiak

 

stopkadol 1110