Jesteś tutaj: HomeSamorządZarząd

UWAGA!!!!

Zmiana Regulaminu- zniesiono limit 12 miesięcy, co oznacza, że każdy student 1 roku studiów II stopnia może złożyć wniosek o stypendium rektora!!!!


 UWAGA STUDENCI !!!!!

STUDENT SKŁADAJĄCY WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM REKTORA, STYPENDIUM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ O ZAPOMOGĘ ZOBOWIĄZANY JEST ZAREJESTROWAĆ WNIOSEK W WIRTUALNEJ UCZELNI, CO BĘDZIE MOŻLIWE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.!!!!

 

NASTĘPNIE NALEŻY WYDRUKOWAĆ WNIOSEK PO ZAREJESTROWANIU I UZUPEŁNIĆ WYMAGANYMI DANYMI - DOPIERO TAKI WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ W POKOJU NR 18.

 

DOTYCZY WSPIERANIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH poza systemem stypendialnym

Zarząd

Zarząd Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodoej w Ciechanowie jest organem wykonawczym samorządu na szczeblu uczelni. Przewodniczący Zarządu jest wybierany przez Radę Samorządu PWSZ na roczną kadencję. Ten sam organ corocznie zatwierdza zaproponowany przez Przewodniczącego skład Zarządu.
Zarząd współpracuje z Radą Kół Naukowych i Kołami Naukowymi, wspiera je, opracowuje projekt budżetu i dokonuje podziału funduszy przeznaczonych na działalność Samorządu Studentów w Uczelni.
Czym jeszcze zajmuje się Zarząd? Niewątpliwie coroczną organizację Juwenaliów, imprez muzycznych i spotkań kulturalnych z przedstawicielami świata nauki czy kultury. Zarząd prowadzi także wiele innych projektów, jednak jednym z priorytetowych zadań Zarządu jest dbanie o prawa studentów. Jego przedstawiciele działają w imieniu wszystkich studentów PWSZ na szczeblu ogólnouczelnianym i reprezentują społeczność studencką przed władzami.

Przewodnicząca Rady Uczelniej Samorządu Studentów

Aleksandra Orysiak

 

stopkadol