Jesteś tutaj: HomeSamorządPrzewodniczący

Przewodniczący

Do głównych zadań Przewodniczącej należy kierowanie pracami Zarządu Samorządu Studentów PWSZ oraz reprezentowanie Zarządu na poziomie ogólnouczelnianym wobec władz Uczelni oraz innych podmiotów.
W zakres jej kompetencji wchodzi powoływanie i odwoływanie przewodniczących komisji, zarówno spośród, jak i spoza członków Zarządu. Pełniący funkcję ma także obowiązek kontrolowania działań komisji oraz pełnomocników Zarządu, a także rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy nimi. Jest osobą odpowiedzialną za wykonywanie uchwał Zarządu.

Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów
Bartłomiej Żandarski

stopkadol 1110