Rada Konsultacyjna

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNNYCH

PUZ IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE

 

RADA KONSULTACYJNA 

dr Ewa Wiśniewska - Dziekan Wydziału

mgr Małgorzata Zagroba - Prodziekan Wydziału ds. studenckich

dr Małgorzata Marcysiak - Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

 

Kierunek Pedagogika 

Kierunek Pielęgniarstwo

Kierunek Praca Socjalna