Jesteś tutaj: HomeProjektyProjekty unijneWsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Informacja o projekcie

 

Projekt Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22 w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z całego kraju w okresie do 31 grudnia 2023 r. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 35 000 kobiet i mężczyzn.

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego w Ciechanowie Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych 2023 r. w ramach projektu realizować będzie następujące kursy:

  1. Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - 2 edycje,
  2. Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa - 1 edycja,
  3. Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – 1 edycja,
  4. Kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta wentylowanego mechanicznie – 2 edycje,
  5. Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego – 2 edycje.

Informacje na temat kursów, terminów realizacji, zasad rekrutacji udziela dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych tel. 23 672 22 13 w godz. 8:00 - 16:00

Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie

stopkadol 1110