Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie

ue pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pragniemy poinformować, że Uczelnia po złożeniu Wniosku do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Projektu: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” w ramach POWR. 03.05.00-IP.08-00-PZ1/17, uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów, pracowników dydaktycznych oraz pracowników administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, a także modernizacja informatycznych narzędzi w postaci zakupu modułu Wirtualna Uczelnia. Realizowanie projektu stworzy uczestnikom możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i kwalifikacji. Cel zostanie zrealizowany poprzez: certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia praktyczne.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.04.2018 r. do 30.08.2021 r.

 W celu osiągnięcia założeń projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

Zadanie 1 – Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju

 Zadanie 2 – Podniesienie umiejętności kadry dydaktycznej

 Zadanie 3 – Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych

 Zadanie 4 – Rozwój informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią