Jesteś tutaj: HomePomoc socjalna

Pomoc materialna

Studenci zainteresowani otrzymaniem pomocy materialnej w formie stypendiów i zapomogi w roku akademickim 2022/2023 mogą składać wnioski zarejestrowane uprzednio na stronie internetowej z odpowiednimi załącznikami

od 5 października 2022 r. do 22 października 2022 r. do godziny 14:00  zgodnie z harmonogramem w pokojach nr 18, 201 w budynku głównym Uczelni przy ul. Gabriela Narutowicza 9 w Ciechanowie

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnych miesiącach na kolejnych posiedzeniach komisji stypendialnych.

Wnioski o stypendium rektora mogą być składane jedynie do 22 października 2022 r., po tej dacie nie będą przyjmowane.

ZAREJESTROWANE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051,7 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2021 roku).

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. wyniósł 3288 zł (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r.)[W1] 

Przed wypełnieniem wniosków należy zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2022/2023, a w szczególności z wymogami wynikającymi z powyższego regulaminu dotyczącymi:

  • zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora.

Każdy Student zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z opisem dotyczącym wypełniania wniosku.

DRODZY STUDENCI

Prosimy o dostarczenie dokumentów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z REGULAMINU, który wraz z załącznikami (w tym wnioski) znajduje się na stronie internetowej uczelni puzim.edu.pl w zakładce: „DLA STUDENTA” -> „Pomoc socjalna

Wszystkie zmiany oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów dotyczących świadczeń pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Bardzo ważne dla terminowego otrzymania stypendium jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku.

Informacje dotyczące stypendium pod nr tel. nr. 23 672 62 00

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UPŁYWA 22.10.2022R.
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ WE WŁAŚCIWYM DZIEKANACIE W CELU POTWIERDZENIA PRZEZ DZIEKANA WYDZIAŁU.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW - HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

 

stopkadol 1110