Jesteś tutaj: HomeOgłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 4

Zapytanie ofertowego na realizację zamówienia publicznego dot. zapytania ofertowego pn.: Ubezpieczeniem NNW 48 uczestników/czek szkolenia w ramach realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie projektu pn.: Innowacyjni z MOTO POWER

Formularz ofertowy
Zapytanie cenowe


 

Rekrutacja uzupełniająca zakończona


Innowacyjni z MOTO POWER”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w PWSZ w Ciechanowie

Biuro projektu ogłasza trzeci nabór uzupełniający kandydatów do uczestnictwa w projekcie.

Szczegóły dot. uczestnictwa dostępne są na stronie www.pwszciechanow.edu.pl w zakładce projektu PROJEKTY UE / INNOWACYJNI Z MOTO POWER lub w biurze projektu mieszczącym się w siedzibie PWSZ w Ciechanowie przy ulicy Narutowicza 9, pokój 206. nr telefonu 23 672 30 75 wew. 2060.

rekrutacja uzupełniająca IZMP 3

Celem projektu jest przetestowanie przez PWSZ w Ciechanowie nowatorskiego programu kształcenia na 5 poziomie. Zdobyte kompetencje podczas 1,5 rocznego szkolenia specjalisty ds. technologii motoryzacyjnej i obrabiarek CNC będą pomostem pomiędzy kwalifikacjami nadawanymi na 4 poziome (szkoła średnia) a 6 (wykształcenie wyższe). Realizacja projektu ma być podstawą do wprowadzenia zmian w obecnym systemie kształcenia. Zamysłem jest stworzenie rozwiązań systemowych pozwalających nadążyć za potrzebami rynku pracy. Tzw. 5 poziom ma wpisać się w obecne trendy gospodarcze, efektywnie kształcąc specjalistów w danej dziedzinie. Nacisk ma być położony na praktyczne umiejętności oraz wiedzę teoretyczną ściśle związaną z daną specjalizacją.


Rekrutacja uzupełniająca zakończona


„Innowacyjni z MOTO POWER”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w PWSZ w Ciechanowie

Biuro projektu ogłasza drugi nabór uzupełniający kandydatów do uczestnictwa w projekcie.

Szczegóły dot. uczestnictwa dostępne są na stronie www.pwszciechanow.edu.pl w zakładce projektu PROJEKTY UE / INNOWACYJNI Z MOTO POWER lub w biurze projektu mieszczącym się w siedzibie PWSZ w Ciechanowie przy ulicy Narutowicza 9, pokój 206. nr telefonu 23 672 30 75 wew. 2060.

druga rekrutacja uzupełniająca IZMP


Rekrutacja uzupełniająca zakończona


„Innowacyjni z MOTO POWER”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,realizowany w PWSZ w Ciechanowie

Biuro projektu ogłasza nabór uzupełniający kandydatów do uczestnictwa w projekcie.

Szczegóły dostępne są na stronie www.pwszciechanow.edu.pl w zakładce projektu PROJEKTY UE / INNOWACYJNI Z MOTO POWER lub w biurze projektu mieszczącym się w siedzibie PWSZ w Ciechanowie przy ulicy Narutowicza 9, pokój 206. nr telefonu 23 672 30 75 wew. 2060.

rekrutacja uzupełniająca IZMP

Preferowane kandydatury kobiet.

Celem projektu jest przetestowanie przez PWSZ w Ciechanowie nowatorskiego programu kształcenia na 5 poziomie. Zdobyte kompetencje podczas 1,5 rocznego szkolenia specjalisty ds. technologii motoryzacyjnej i obrabiarek CNC będą pomostem pomiędzy kwalifikacjami nadawanymi na 4 poziome (szkoła średnia) a 6 (wykształcenie wyższe). Realizacja projektu ma być podstawą do wprowadzenia zmian w obecnym systemie kształcenia. Zamysłem jest stworzenie rozwiązań systemowych pozwalających nadążyć za potrzebami rynku pracy. Tzw. 5 poziom ma wpisać się w obecne trendy gospodarcze, efektywnie kształcąc specjalistów w danej dziedzinie. Nacisk ma być położony na praktyczne umiejętności oraz wiedzę teoretyczną ściśle związaną z daną specjalizacją.


 REALIZACJA PRAKTYK
w ramach projektu Innowacyjni z Moto Power

Informacja:
Regulamin praktyk wraz z załącznikami dostępny jest w biurze projektu.


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2018R.

O przeprowadzeniu badania bilansu kompetencji dla kandydatów
do uczestnictwa w projekcie
pt. „Innowacyjni z MOTO POWER "
Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt wdrożeniowy)


Od dnia 05 września 2018r. rozpoczyna się badanie bilansu kompetencji przez doradcę zawodowego zgodnie z ustalonym harmonogramem. Badania kompetencji odbywać się będą w siedzibie Uczelni ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, sala 28.

 
Biuro projektu "Innowacyjni z Moto Power"

Ogłoszenie nr 3

Ogłoszenie z dnia 31.07.2018r.
na objęcie
Ubezpieczeniem NNW 50 uczestników/czek szkolenia w ramach realizowanego
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie
projektu pn.:  Innowacyjni z MOTO POWER

RŚZ.082.3.2018

Ubezpieczenie NNW będzie finansowane w ramach realizowanego projektu pn.: Innowacyjni z MOTO POWER w ramach POWR.04.01.00-IZ.00-00-013/17, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis:

Ogłoszenie dotyczy możliwości współpracy w ramach GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) na czas realizacji programu dydaktycznego projektu: od 2018-10-01 do 2020-06-30 dla 50 osób będących uczestnikami/czkami projektu pn.: Innowacyjni z MOTO POWER w ramach POWR.04.01.00-IZ.00-00-013/17, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie nadającym kwalifikacje specjalisty ds. mechaniki motoryzacyjnej i obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Cel:

Ubezpieczenie NNW dla 50 uczestników/czek projektu: Innowacyjni z MOTO POWER w ramach POWR.04.01.00-IZ.00-00-013/17 obejmujące ochroną odbywanie zajęć na terenie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie oraz praktyk w 5 zakładach przemysłowych dla uczestników/czek w/w projektu.

Informacje ogólne dotyczące ryzyka ubezpieczeniowego:

Usługa ubezpieczenia NNW obejmuje ubezpieczenie bezimienne 50 uczestników praktyk na okres zajęć na terenie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie oraz odbywania praktyk na terenie Polski w okresie realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2020-06-30 w liczbie 50 osób. Praktyki odbywać się będą u 5 przedsiębiorców prowadzących działalność w przemyśle motoryzacyjnym. W związku ze specyfiką rynku ubezpieczeniowego dopuszcza się roczny okres ubezpieczeniowy z opcją przedłużenia.

Podstawowy przedmiot ubezpieczenia:

1. Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu
2. Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NW
3. Transport oraz opiekę medyczną powypadkową na skutek NW

Zadanie uważa się za wykonane po podpisaniu stosownej polisy ubezpieczeniowej.

Zadanie ma być wykonane po zawarciu umowy cywilnoprawnej w kwocie określonej przez wykonawcę i w drodze negocjacji ustnych możliwej do spełnienia zgodnie z w/w projektem przez zleceniodawcę.

Czas realizacji do 30 września 2018r.

Oferty należy kierować na adres biura projektu. Przyjmowanie ofert do 14.09.2018r.

Podjęcie decyzji o wyborze firmy ubezpieczeniowej wymaga sporządzenia protokołu przez zleceniodawcę. Uczelnia nie będzie informowała firm konkurencyjnych o wyniku najkorzystniejszej oferty.

Ocena ofert:

Głównym kryterium wyboru ofert będzie:

  • Łączna wysokość składki na jednego ubezpieczonego przy spełnieniu warunków minimalnych określonych w przedmiocie ogłoszenia i stosownymi przepisami prawa,
  • W przypadku takich samych składek ocenie będą podlegały świadczenia określone w przedmiocie ogłoszenia oraz zaproponowane dodatkowe korzyści wynikające z oferty.

 

Osoba do kontaktu: mgr inż. Sebastian Dalecki - Koordynator projektu,                                                              
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie,
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów,
NIP 5661805832, REGON 130869208
tel. 23 672 30 75 w 2060, tel. kom.694760033                                                                                                    
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie nr 2

Ogłoszenie z dnia 31.07.2018r.
na wykonanie
Badania lekarskiego dla 50 uczestników/czek szkolenia w ramach realizowanego
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie
projektu pn.:  Innowacyjni z MOTO POWER

RŚZ.082.3.2018

Badania lekarskie będzie wykonane i finansowana w ramach realizowanego projektu pn.: Innowacyjni z MOTO POWER w ramach POWR.04.01.00-IZ.00-00-013/17, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od: 2018-05-01 do: 2020-09-30.

Badanie powinno zostać przeprowadzone stosownie do przepisów Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2014 poz. 1144 z późniejszymi zmianami) .

Lekarz przeprowadza badanie na podstawie skierowania wydanego każdemu z uczestników/czek szkolenia przez biuro projektu Innowacyjni z MOTO POWER, którzy w trakcie praktycznej części trwania szkolenia nadającego kwalifikacje specjalisty ds. mechaniki motoryzacyjnej i obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
Zajęcia praktyczne odbywać się będą na terenie zakładów produkcyjnych.

Przeprowadzone badanie lekarskie powinno stwierdzić:

  • Czy uczestnik/czka może brać udział w szkoleniu wskazanym na skierowaniu na badania ,

Zadanie uważa się za wykonane po wystawieniu stosownych zaświadczeń uczestnikom przez lekarza medycyny pracy.

Zadanie ma być wykonane po zawarciu umowy cywilnoprawnej w kwocie określonej przez wykonawcę i w drodze negocjacji ustnych możliwej do spełnienia zgodnie z w/w projektem przez zleceniodawcę.

Czas realizacji do 06 października 2018r. Oferty należy kierować na adres biura projektu. Przyjmowanie ofert do 06.09.2018r.

Podjęcie decyzji o wyborze kandydata wymaga sporządzenia protokołu przez zleceniodawcę. Uczelnia nie będzie informowała firm konkurencyjnych o wyniku najkorzystniejszej oferty.

Osoba do kontaktu: mgr inż. Sebastian Dalecki - Koordynator projektu,
PWSZ w Ciechanowie ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, NIP 5661805832,
REGON 130869208
tel. 23 672 30 75 w 2060, tel. kom.694760033
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Ogłoszenie nr 1

Ogłoszenie z dnia 31.07.2018r.
na wykonanie
Ekspertyzy dotyczącej opracowanego programu kształcenia w ramach realizowanego
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie projektu  
pn.: Innowacyjni z MOTO POWER

RŚZ.082.3.2018

Ekspertyza będzie wykonana i finansowana w ramach realizowanego projektu pn.: Innowacyjni z MOTO POWER w ramach POWR.04.01.00-IZ.00-00-013/17, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie ekspertyzy jest niezbędne do określenia i rekomendowania treści nauczania z programu studiów inżynierskich do nauczania na 5 poziomie kwalifikacji.
Zgodnie z regulaminem i wnioskiem projektu ekspertyzę będzie mogła wykonać osoba/ zespół dydaktyków posiadająca/y doświadczenie w opracowaniu programów kształcenia związanych z kierunkiem mechanika i budowa maszyn.

Ekspertyza powinna zawierać:

  1. Analizę treści przedstawionego programu kształcenia odpowiadającego 5 poziomowi kształcenia PRK zakładającego wsparcie przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, opracowanego przez zespół dydaktyków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
    w Ciechanowie,
  2. Analizę planowanych przedmiotów, ilości godzin oraz sposobu ich zaliczania z podziałem na semestry i dni tygodnia oraz efektów kształcenia i innych elementów składowych programu,
  3. Analizę obszaru organizacji i realizacji praktyk zawodowych
  4. Analizę opisu kwalifikacji zdobytych przez uczestników projektu,

Wraz z analizą powyższych punktów ekspertyza powinna zawierać ewentualne uwagi i korekty do naniesienia opracowanego programu. Zadanie uważa się za wykonane po przedstawieniu ostatecznego programu kształcenia zaakceptowanego przez eksperta potwierdzonego stosownym protokołem.

Zadanie ma być wykonane po zawarciu umowy cywilnoprawnej w kwocie określonej przez wykonawcę i w drodze negocjacji ustnych możliwej do spełnienia zgodnie z w/w projektem przez zleceniodawcę. Przewidziany wymiar godzin na zlecenie – 50.

Czas realizacji do 15 września 2018r. Oferty należy kierować na adres biura projektu. Przyjmowanie ofert do 03.09.2018r.

Podjęcie decyzji o wyborze kandydata wymaga sporządzenia protokołu przez zleceniodawcę.

Osoba do kontaktu: mgr inż. Sebastian Dalecki - Koordynator projektu,                                                               
PWSZ w Ciechanowie ul. Narutowicza 9 tel. 23 672 30 75 w 2060, tel. kom.694760033                                                                                                    
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

stopkadol 1110