Jesteś tutaj: HomeMechanika i budowa maszynKoło Naukowe Inżynierii Materiałowej

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej

koło naukowe

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ


Działające przy Zakładzie Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zrzesza studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy oraz rozwijaniem zainteresowań i umiejętności w zakresie nowych technologii stosowanych w Inżynierii Materiałowej a także Inżynierii Produkcji.

W ramach Koła Naukowego działają oddzielne sekcje tematyczne rozwijające indywidualne zainteresowania studentów.

Głównym celem działalności Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej jest rozwijanie zainteresowań oraz umożliwianie pracy twórczej ambitnym studentom, w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania oraz współczesnych systemów zarządzania procesami produkcyjnymi.

 

Zamierzenia SKNIM realizowane są przez:

 • realizację własnych projektów,
 • udział w badaniach naukowych realizowanych przez Uczelnię,
 • współpracę z pracownikami PUZIM w Ciechanowie oraz innych Uczelni,
 • współpracę z innymi Kołami Naukowymi PUZIM w Ciechanowie,
 • aktywny udział w życiu Uczelni.

                    I.Celami szczegółowymi organizacji są:

 

 • popularyzowanie badań naukowych wśród studentów PUZIM,
 • współpraca z otoczeniem biznesowym Uczelni w zakresie wdrażania nowych technologii,
 • wymiana doświadczeń w zakresie nauk technicznych z innymi jednostkami naukowymi i organizacjami publicznymi,
 • prowadzenie prac naukowo – badawczych,
 • promowanie Uczelni,
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego.
 1. Formy działalności
 • prowadzenie projektów badawczych i technologicznych,
 • udział w spotkaniach, warsztatach wyjazdowych, seminariach, targach branżowych,
 • współpraca z innymi organizacjami i kołami naukowymi w kraju i za granicą,
 • publikowanie wyników badań w periodykach branżowych,
 • działalność w tematycznych grupach badawczych.

 

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej

Przewodniczący Koła Dawid Lewicki
Zastępca Przewodniczącego Sebastian Meller
Sekretarz  Grzegorz Bandurski

 

Opiekun Koła Naukowego – dr inż. Wojciech Sosnowski

 

Osoby z Zakładu MiBM na stałe współpracujące z Kołem Naukowym:

dr inż. Tomasz Dzik – Kierownik Zakładu MiBM,

mgr inż. Przemysław Krawczyk – Wykładowca,

mgr inż. Adam Antośkiewicz – Wykładowca, operator maszyn CNC.

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI W 2020 r.

 

L.p.

Nazwa aktywności

Rodz. aktywności

Termin realizacji

 1

Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół średnich w Laboratoriach PUZ na mocy porozumienia z Parkiem Nauki Torus
w Ciechanowie.

 Promocja Uczelni/ Kierunku MIBM

 Praca ciągła grudzień 2019 – czerwiec 2020

 2

Wyjazd naukowo – dydaktyczny do huty ArcelorMittal Warszawa, Asmet, Curtis Electronics.

 Wyjazd szkoleniowy

Marzec, kwiecień, październik   2020

 3

Organizacja IV edycji konkursu Wiedzy
i Umiejętności Technicznych 2020.

Promocja Kier. MIBM

 Kwiecień 2020

 4

Wyjazd na Międzynarodowe Targi Poznańskie „MACHTOOL”. Automatyzacja
i robotyzacja procesów produkcyjnych.

 Wyjazd szkoleniowy

 2 – 5 czerwca 2020

 5

Wyjazd naukowo – dydaktyczny „INDUSTRIADA 2020” na Śląsku.

Wyjazd szkoleniowy

 11 – 14 czerwca 2020

stopkadol