Jesteś tutaj: HomeKto może zostać studentem

dla kandydata


PROCEDURA I HARMONOGRAM REJESTRACJI I REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDIA W PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ im. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW NA STUDIA DO REKRUTACJI W IRK OD DNIA 9.06.2020 r.


Narzędzia do
prowadzenia
zajęć online
gmail  moodle   universality

Kto może zostać studentem

Kto może zostać studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie?

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz Statutem PWSZ w Ciechanowie, studentem Uczelni może zostać osoba:

- posiada świadectwo dojrzałości;
- uzyskała pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego;
- złożyła pisemne potwierdzenia zamiaru studiowania.

Przyjęcie w poczet studentów Uczelni następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia następującego ślubowania:

"Ślubuję uroczyście, że: będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności, stosować prawa i obyczaje akademickie oraz całym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie".

stopkadol