Jesteś tutaj: HomeKrajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 roku kształcenie w uczelniach wyższych od roku akademickiego 2012/2013 odbywa się w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji. Wślad za tym rozporządzeniem Senat PWSZ w Ciechanowie uchwałą nr 163/III/2012 z dnia 23 lutego 2013 roku zadecydował o wprowadzeniu kształcenia na wszystkich kierunkach w uczelni według zasad Krajowych Ram Kwalifikacji od roku akademickiego 2012/2013.
Krajowe Ramy Kwalifikacji zawierają opis kwalifikacji zdobytych przez studenta danego kierunku w toku kształcenia na określonym poziomie. Odnoszą się one do efektów kształcenia w trzech kategoriach ? wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ? których opanowanie wiąże się z uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata.
Studentom zainteresowanym problematyką Krajowych Ram Kwalifikacji polecamy lekturę następujących opracowań (pliki w formacie pdf):

  1. Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego
  2. Efekty kształcenia pomocne informacje
  3. Systemy akumulacji i transferu osiągnięć na przykładzie ECTS i ECVET

Szczegółowe efekty kształcenia, programy kształcenia i karty przedmiotów dostępne są na platformie MOODLE Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych.

stopkadol 1110