Jesteś tutaj: HomeKierunek PIELĘGNIARSTWOKształcenie podyplomowe

Kształcenie podyplomowe

Zgłoszeń na poszczególne formy kształcenia podyplomowego można dokonywać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 
Wydział Ochrony Zdrowia
ul. Wojska Polskiego 51 
06 - 400 Ciechanów (z dopiskiem - kształcenie podyplomowe) 
lub telefonicznie (23) 672 22 13

Osoby odpowiedzialne: 
dr n. hum. Bożena Ostrowska 
dr n. med. Ewa Wiśniewska

Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu na kurs:

  • Zgłoszenie - wypełnione czytelnie drukowanymi literami (zgłoszenie można uzyskać na stronie internetowej Izby - www. oipip ciechanow.webpark. pl oraz sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia, lub pobrać <> .
  • Zaświadczenie o stażu pracy w przypadku kursu kwalifikacyjnego wymagany jest staż pracy w wymiarze 1 roku, w przypadku kursu specjalistycznego - 3 miesiące.
  • Kserokopia: 1, 2 i 4 strony prawa wykonywania zawodu.

W momencie zgłoszenia się do uczestnictwa w kursie należy złożyć komplet w/w dokumentów, które stanowią podstawę do kwalifikowania do udziału w kursie przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez organizatora kształcenia.

stopkadol