Jesteś tutaj: HomeKatalogi i bazy danychBazy danych w internecie

BAZY DANYCH W INTERNECIE

ENCYKLOPEDIE

INTERNETOWA ENCYKLOPEDIA PWN

WIKIPEDIA - Wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii, działającej na zasadzie otwartej treści.

SŁOWNIKI

SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO - Internetowy słownik PWN

LING.PL - Multisłownik zawierający ponad 518 tys. haseł z kilkunastu słowników, w tym duży słownik angielsko-polski i polsko-angielski EXETER, słowniki angielsko-angielskie (m.in. Webster's), słownik najczęstszych błędów w angielskim, a także duży słownik ortograficzny języka polskiego

POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

DICT - słownik polsko <=> angielski

DEP - słownik polsko <=> niemiecki

BIBLIOGRAFIE I KATALOGI

BIBLIOGRAFIA BARA - Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939)

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA 1990-1995 - Tysiące informacji o pisarzach, literaturze polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach. Tysiące informacji o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych

REGIONY WSCHODNIEJ POLSKI - Baza wielodziedzinowa, obejmuje wydawnictwa opublikowane po 1990 r., prowadzona na bieżąco przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku

KARO - KATALOG ROZPROSZONY BIBLIOTEK POLSKICH - Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. Należy go traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT

NUKaTNARODOWY UNWERSALNY KATALOG CENTRALNY - Katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metodą współkatalogowania. Oznacza to, że każdy opis dokumentu jest tworzony tylko raz w bazie NUKAT i kopiowany do katalogów lokalnych. Zawartość katalogu NUKAT stanowią rekordy bibliograficzne oraz rekordy kartoteki haseł wzorcowych. Oprócz rekordów wprowadzanych na bieżąco NUKAT zawiera wszystkie rekordy bibliograficzne z Centralnego Katalogu Czasopism (dawne CKTCz) i wszystkie rekordy haseł wzorcowych z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych

BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ - Ponad dwadzieścia baz danych prowadzonych w systemie MAK, m.in.: Książki polskie od 1980, książki polskie podziemne od 1976-1989, artykuły z czasopism polskich od 1996, czasopisma polskie nowe, Centralny Katalog Książek Zagranicznych 1975-1986, Centralny Katalog Książek Zagranicznych od 1987, Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych, Centralny Katalog Czasopism Polskich, informator o bibliotekach w Polsce, ISBN - Katalog Polskich Wydawców

POLSKA BIBLIOTEKA INTERNETOWA - Gromadzi i udostępnia różnorodne publikacje w języku polskim

WIELKOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - Pozwala dotrzeć do najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego, skorzystać z biblioteki skryptów i podręczników, obejrzeć wystawy unikalnych zbiorów z kolekcji wielkopolskich bibliotek

BIBLIOTEKA EUROPEJSKA - Celem portalu jest prezentacja europejskiego dziedzictwa kulturowego i ułatwienie dostępu do zasobów bibliotek. Daje możliwość zintegrowanego przeszukiwania katalogów 45 bibliotek narodowych Europy oraz cyfrowych publikacji książek, czasopism, zbiorów graficznych i audiowizualnych

BIBLIOTEKA AUGUSTANA - Zawiera zbiór utworów i dzieł pisarzy, poetów, filozofów w językach oryginalnych (html)

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI - Wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzone przez ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego). dostępne bazy ze strony ICM: Elsevier, Springer i Web of Knowledge.

ELSEVIER - dostęp pełnotekstowy do czasopism i książek na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych. dostępne czasopisma: Microprocessors and Microsystems, New Scientist, Nursing Outlook

SCOPUS - dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

SPRINGER - dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

WEB OF KNOWLEDGE - dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

WILEY - dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

EBSCO - Serwis oferuje dostęp do pełnych tekstów oraz spisów treści i abstraktów zagranicznych czasopism, także naukowych obejmujących szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne i wiele innych. dostęp do zasobów tylko z komputerów uczelnianych

IBUK - Baza książek elektronicznych zawierająca podręczniki akademickie i publikacje naukowe.Czytanie książek w ibuku umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji specjalnych czytników. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies, a także zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej. Treść książki otwiera się na nowej karcie lub w nowym oknie (zależnie od przeglądarki WWW)

COPAC - Copac to katalog połączony, który zapewnia bezpłatny dostęp do katalogów online z wielu dużych bibliotek uniwersyteckich i ośrodków badawczych w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także coraz większej liczby bibliotek specjalistycznych, jak również do British Library, National Library of Scotland i National Library of Wales

WORLDCAT - Katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

BIBLIOTEKI CYFROWE W POLSCE

REGIONALNE

BAŁTYCKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia publikacje dotyczące regionu słupskiego: gazety i czasopisma, ulotki, mapy i plany, książki, pocztówki i zdjęcia. Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku oraz Archiwum Państwowego w Koszalinie i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

BIALSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - różnorodne materiały regionalne zgromadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej. Docelowo zakłada się możliwość włączenia regionalnych materiałów i kolekcji dotyczących Południowego Podlasia, przechowywanych w rodzinnych, parafialnych, bibliotecznych i instytucjonalnych archiwach oraz dorobku naukowo-dydaktycznego pracowników wyższych uczelni funkcjonujących w mieście i regionie

BIBLIOTEKA CYFROWA DIECEZJI LEGNICKIEJ - prezentuje zbiory dwóch kościelnych ośrodków: Biblioteki im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy oraz Biblioteki Opactwa Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

BIBLIOTEKA CYFROWA – REGIONALIA ZIEMI ŁÓDZKIEJ - obejmuje dokumenty dotyczące Łodzi i regionu: archiwalne czasopisma, książki oraz zbiory specjalne

CHEŁMSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - prezentuje najważniejsze zasoby regionalne, m.in.: czasopisma z lat 1779-1945, pocztówki chełmskie z początków XX wieku oraz dokumenty życia społecznego z okresu międzywojennego zawierające afisze i plakaty

CYFROWA ZIEMIA SIERADZKA - zdigitalizowane zbiory regionalne Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu

CYFROWY DOLNY ŚLĄSK - projekt Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze nad tworzeniem regionalnych zasobów cyfrowych w celu prezentacji na wspólnej platformie elektronicznych wersji dawnych i współczesnych publikacji regionalnych, znajdujących się w dolnośląskich bibliotekach publicznych, archiwach, muzeach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, a także będących w posiadaniu organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia literaturę naukową, podręczniki, skrypty, czasopisma, muzykalia, stare druki i rękopisy zgromadzone w instytucjach przynależących do projektu, tj. bibliotekach uczelni Wrocławia i Jeleniej Góry oraz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich

ELBLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - materiały dotyczące historii i kultury miasta Elbląga oraz regionu

GDAŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - cyfrowe zasoby o tematyce regionalnej z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

IŁAWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia regionalia oraz czasopisma ogólnokrajowe; projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie

INOWROCŁAWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - gromadzi obiekty cyfrowe związane z Inowrocławiem

KOLBUSZOWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - dokumenty cyfrowe dotyczące regionu kolbuszowskiego: książki regionalne, czasopisma – przedwojenne i współczesne, zdjęcia i dokumenty urzędowe; projekt prowadzony przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej

KROŚNIEŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - projekt ma na celu udostępnianie i promocja utrwalonych w formie cyfrowej ciekawych, rzadkich i cennych publikacji, będących w posiadaniu Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i uczestników projektu

KUJAWSKO-POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - zabytki piśmiennictwa polskiego, dokumenty i materiały dotyczące Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej oraz skrypty i podręczniki akademickie; projekt realizowany przez biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, finansowany z funduszy strukturalnych UE

ŁÓDZKA REGIONALNA BIBLIOTEKA CYFROWA (CYBRA) - udostępnia materiały biblioteczne dwóch łódzkich bibliotek: Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego. Docelowo będą włączane zasoby cyfrowe innych bibliotek regionu łódzkiego – głównie bibliotek uczelnianych, będących członkami Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej (ŁASB)

MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - publikacje dotyczące dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski; dorobek intelektualny małopolskich twórców kultury, publikacje naukowe i edukacyjne oraz wirtualne wystawy

MAZOWIECKA BIBLIOTEKA CYFROWA - kolekcje materiałów ważnych dla regionu mazowieckiego, a więc szeroko pojęte Varsaviaa i Mazoviana

NOWOHUCKA BIBLIOTEKA CYFROWA - zbiory regionalne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz dokumenty powstałe lub przechowywane na terenach historycznie związanych z Nową Hutą

OPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia publikacje znajdujące się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu; są to m.in.: starodruki, rękopisy i zdjęcia dotyczące regionu

PŁOCKA BIBLIOTEKA CYFROWA - tworzona przez Towarzystwo Naukowe Płockie na bazie zbiorów jego Biblioteki im. Zielińskich. Docelowo PBC ma stanowić zasób wiedzy o Płocku, ziemi płockiej i Mazowszu oraz promować płockie dziedzictwo kulturowe i naukowe

PODKARPACKA BIBLIOTEKA CYFROWA - cyfrowe zasoby piśmiennictwa i kultury regionu

PODLASKA BIBLIOTEKA CYFROWA - zabytki polskiego piśmiennictwa, dokumenty kartograficzne, graficzne, regionalia dotyczące Podlasia, ziemi Łomżyńskiej i Suwalszczyzny, a także skrypty i podręczniki dla studentów

POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - prezentacje zabytki piśmiennicze i niepiśmiennicze znajdujące się w zasobach bibliotek województwa pomorskiego

RADOMSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - zdigitalizowane dokumenty dotyczące Radomia i regionu: przedwojenna prasa radomska, zdjęcia starego Radomia, dokumenty historyczne

SANOCKA BIBLIOTEKA CYFROWA - źródła dotyczące dziejów Sanoka i ziemi sanockiej, m.in z Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. Stefanyka, Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, Muzeum Historycznego i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

ŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - podręczniki i skrypty Uniwersytetu Śląskiego; zabytki piśmiennictwa, unikalne zbiory z kolekcji regionalnych bibliotek śląskich

ŚWIĘTOKRZYSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - cyfrowe kopie najcenniejszych i najciekawszych zabytków piśmiennictwa przechowywane w zbiorach WBP w Kielcach oraz materiały i dokumenty dotyczące regionu świętokrzyskiego

TARNOBRZESKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia prasę regionalną, wartościowe, archiwalne wydawnictw regionalne, fotografie, dokumenty życia społecznego z regionu tarnobrzeskiego

TARNOWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zasoby cyfrowe. Priorytet 1. Digitalizacja materiałów bibliotecznych”. Portal udostępnia szczególnie wartościowe stare druki oraz czasopisma, książki, druki ulotne itp. o tematyce regionalnej

WEJHEROWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - pozwala dotrzeć do najstarszych zabytków piśmiennictwa, skorzystać z biblioteki skryptów i podręczników, obejrzeć wystawy uniklnych zbiorów z kolekcji regionalnych bibliotek

WIELKOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - platforma służąca udostępnianiu cyfrowych źródeł informacyjnych o charakterze dydaktycznym i naukowym: najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego, biblioteka skryptów i podręczników, wystawa unikalnych zbiorów z kolekcji wielkopolskich bibliotek; inicjatywa poznańskiego środowiska akademickiego

ZACHODNIOPOMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA „POMERANIA” - udostępnia dokumenty stanowiące regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe oraz artykuły i czasopisma naukowe, skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne, doktoraty i habilitacje, tworząc w ten sposób repozytorium bibliotek i uczelni zachodniopomorskich

ZIELONOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA (ZBC) - udostępnia w postaci elektronicznej publikacje naukowe, zbiory sztuki, materiały regionalne, dyplomy oraz inne dokumenty z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

INSTYTUCJONALNE

AKADEMICKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia publikacje naukowe i dydaktyczne dla osób niepełnosprawnych, jest realizowana na Uniwersytecie Warszawskim przy współpracy z innymi ośrodkami akademickimi

AKADEMICKA BIBLIOTEKA CYFROWA KRAKÓW - powstała z połaczenia dwóch bibliotek AGH i Akademii Ekonomicznej. Przechowuje głównie podręczniki dla studentów i literaturę naukową zawiązaną z kierunkami kształcenia na obu uczelniach

ARMARIUM. DOMINIKAŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia cyfrowe zbiory Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie

BIBLIOLOGICZNA BIBLIOTEKA CYFROWA - publikacje z zakresu bibliologii i informacji naukowej, w tym teksty pracowników i współpracowników Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

BIBLIOTEKA CYFROWA ORE - biblioteka Ośrodka Rozwoju Edukacji udostępnia książki, publikacje, artykuły dotyczące edukacji i oświaty

BIBLIOTEKA CYFROWA INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII - udostępnia zbiory cyfrowe podzielone na kolekcje: Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Geoinformation Issues, Seria Monograficzna, Rocznik Astronomiczny, Niepublikowane prace naukowo-badawcze

BIBLIOTEKA CYFROWA INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI - udostępnia wydawnictwa IŁ, materiały konferencyjne z konferencji organizowanych przez IŁ, prace statutowe, prace doktorskie, materiały dydaktyczne, fotografie z zakresu telekomunikacji, elektroniki, informatyki

BIBLIOTEKA CYFROWA INSTYTUTU ODLEWNICTWA - udostępnia pełne teksty w następujących kolekcjach: Prace Instytutu Odlewnictwa, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, Wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa

BIBLIOTEKA CYFROWA KATEDRY LINGWISTYKI FORMALNEJ UW - udostępnia publikacje pracowników Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego

BIBLIOTEKA CYFROWA MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO - cyfrowe kopie książek, czasopism przydatnych w poszukiwaniach genealogicznych; biblioteka powstała na bazie zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum Państwowego w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ - udostępnia skrypty i NA Temat – pismo wydawane przez PK

BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - projekt elektronicznej archiwizacji i publikacji materiałów edukacyjnych i naukowych Politechniki Lubelskiej oraz rozpowszechnianie dokumentów związanych z historią uczelni, a także historią nauki i techniki

BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ - projekt tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o zbiory przechowywane w Bibliotece Głównej oraz wydawnictwa Politechniki Śląskiej

BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ - udostępnia zasoby edukacyjne i publikacje naukowe pracowników Politechniki Warszawskiej, w skład biblioteki cyfrowej weszły również publikacje z wcześniejszej Kolekcji Elektronicznej Zbiorów Własnych PW

BIBLIOTEKA CYFROWA POLSKIEGO INSTYTUTU ANTROPOLOGII - umożliwia korzystanie z zawartości czasopism: Etnografia Polska, Lud, Polska Sztuka Ludowa-Konteksty, udostępnia książki etnograficzne i prace PIA

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - prezentuje XIX i XX-wieczne czasopisma, czasopisma regionalne "drugiego obiegu" oraz wybrane cenne egzemplarze z kolekcji specjalnych – muzykalia, zbiory ikonograficzne, zbiory kartograficzne, stare druki – znajdujące się w zbiorach biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ - tworzona w oparciu o zasoby systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS i zbiory prywatne pracowników naukowych UMCS stanowiące dziedzictwo kultury europejskiej i regionalnej, kopie podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych, rozpraw doktorskich, publikacji różnego typu dotyczących Lubelszczyzny

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO - udostępnia publikacje dotyczące dziejów regionu, historii nauk matematyczno-przyrodniczych oraz materiały dydaktyczne i wydawnictwa UWM

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO - cyfrowe kopie najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych ze zbiorów biblioteki; inicjatywa podjęta przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu

BIBLIOTEKA CYFROWA WBP W LUBLINIE - udostępnia w formie elektronicznej zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

BIBLIOTEKA CYFROWA ZCDN - projekt prowadzony przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

CYFROWE ARCHIWUM KK NSZZ SOLIDARNOŚĆ - zdigitalizowany zasób Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

CYFROWA BIBLIOTEKA DIECEZJALNA W SANDOMIERZU - udostępnia cyfrowe wersje najbardziej wartościowych starodruków, inkunabułów i rękopisów z sandomierskiej biblioteki Diecezjalnej

CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA (CBN POLONA) - prezentuje zbiory narodowe zgromadzone w BN: najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumenty historyczne, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy

CYFROWA BIBLIOTEKA ORMIAŃSKA - projekt prowadzony przez Fundację Ormiańską KZKO

CYFROWE MUZEUM NARODOWE - portal udostępniający informacje o zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

CZYTELNIA WIRTUALNA KUL - udostępnia publikacje książkowe oraz czasopisma z XIX i początków XX wieku; projekt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

E-BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO - wersje cyfrowe najcenniejszych zbiorów specjalnych BUW, także dokumenty archiwalne dokumentujące historię UW i jego Biblioteki oraz źródła do historii badań naukowych, na razie głównie nauk historycznych i prawniczych, docelowo z zakresu wszystkich dziedzin uprawianych na Uniwersytecie

INFORMACJA W ŚWIECIE CYFROWYM - serwis Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; ok. 900 linków do pełnotekstowych prac naukowych z różnych dziedzin – artykułów z czasopism, referatów konferencyjnych, książek

INTERNETOWA BIBLIOTEKA WZORNICTWA - projekt Instytutu Wzornictwa Przemysłowego mający na celu upowszechnienie wzornictwa zarówno wśród ekspertów w dziedzinie designu czy przedsiębiorców i zarządów firm jak i wszystkich miłośników tej dziedziny sztuki. W zbiorach dostępnych on-line są publikacje w j. polskim i angielskim, unikalne fotografie oraz prezentacje multimedialne

JAGIELLOŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - kolekcje specjalne Biblioteki Jagiellońskiej: Rękopisy, Projekt eSkryptorium, Starodruki, Grafika

KSIĘGOZBIÓR WIRTUALNY FEDERACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES - prezentuje zbiory udostępnione przez różne biblioteki działające w ramach Federacji, uczelnie teologiczne, parafie i ruchy katolickie

REPOZYTORIUM AMUR - udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH - udostępnia wybrane zdigitalizowane zbiory bibliotek Instytutów Naukowych, w tym pozycje zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz publikacje wydane przez Instytuty

REPOZYTORIUM CYFROWE UTP W BYDGOSZCZY - udostępnia informacje o dorobku naukowym oraz badaniach prowadzonych na Uczelni

REPOZYTORIUM INSTYTUTU BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN - zawiera artykuły naukowe pracowników Instytutu Biochemii i Biofizyki

REPOZYTORIUM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ - udostępnia książki, skrypty, monografie, czasopisma wydane przez Politechnikę Krakowską oraz prace doktorskie obronione na Politechnice Krakowskiej

REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni

REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA - udostępnia dokumenty cyfrowe, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników i doktorantów UMK

ROLNICZA BIBLIOTEKA CYFROWA - wydawnictwa z dziedziny nauk rolniczych, ogrodnictwa, medycyny weterynaryjnej, zootechniki, leśnictwa oraz nauk pokrewnych; bibliotekę tworzą zbiory Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie i Oddziału w Puławach

REPOZYTORIUM KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO - REPOZYTORIUM ERIKA - to cyfrowa kolekcja dokumentów stanowiących świadectwo naukowej, badawczej oraz dydaktycznej działalności pracowników Krakowskiej Akademii. Zdeponowano tu między innymi: artykuły naukowe, książki i fragmenty książek, rozprawy doktorskie, raporty z prac badawczych, nagradzane prace magisterskie i licencjackie oraz materiały konferencyjne

WYBRANE KOLEKCJE CYFROWE

BIBLIOTEKA LICEALISTY - biblioteka Portalu Edukacyjnego 6plus oferuje obszerny wybór lektur szkolnych dla licealistów

BIBLIOTEKA OTWARTEGO UNIWERSYTETU - materiały źródłowe do studiowania różnych dziedzin nauki, teksty oryginalne i tłumaczone przez wolontariuszy; wiadomości ze świata nauki

CEON - Centrum Otwartej Nauki pozyskuje i udostępnia treści naukowe, prace badawcze, a także promuje ideę otwartej nauki

COMPUTER SCIENCE JOURNAL - czasopismo wydawane przez Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach periodyku publikowane są oryginalne prace z wielu dziedzin informatyki

CZYTELNIA KWARTALNIKA „BEZPIECZEŃSTWO I TECHNIKA POŻARNICZA” - czasopismo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej

POLSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAUK PRZYRODNICZYCH - pełne teksty artykułów z wybranych polskich czasopism naukowych

REPOZYTORIUM CENTRUM OTWARTEJ NAUKI - zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie: artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie

STAROPOLSKA ON-LINE - serwis edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej; e-biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa, teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku; przekłady; wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy

WOLNE LEKTURY - portal zamieszcza utwory, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków; projekt koordynowany przez Fundację Nowoczesna Polska

NAUKI HUMANISTYCZNE

CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA (CBN) - Udostępnia najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, nuty oraz mapy. Składa się z kolekcji tematycznych: Czasopisma Polski międzywojennej, Kochanowski, Literatura dla dzieci i młodzieży, Mickiewicz, Norwid, Pierwodruki literatury polskiej, Powstanie styczniowe, Skarby Biblioteki Narodowej, Słowacki, Wydawnictwa konspiracyjne

WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ - Projekt Uniwersytetu Gdańskiego, arcydzieła literatury polskiej, noty biograficzne

STAROPOLSKA ON-LINE - Serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Jego zasadniczą częścią jest biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa oraz towarzyszący jej wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy

ARTON - POLSKA LITERATURA HUMANISTYCZNA - Elektroniczna baza bibliograficzna w Polsce, która zawiera opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii

LOGOPEDIA.NET.PL - Serwis dla rodziców nauczycieli

PRACOWNIA LOGOPEDY

CENTRUM LOGOPEDYCZNE - Poradnia Logopedyczna

LOGOPEDA.PL

E-czasopisma - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi

NAUKI MEDYCZNE

AKADEMIA MEDYCYNY - dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna

ANESTEZJOLOGIA I RATOWNICTWO - dostęp do tekstów archiwalnych

BIOMED - Nauki medyczne

CZYTELNIA MEDYCZNA - dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna

GERIATRIA - dostęp do tekstów archiwalnych

NOWOCZESNE PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO - Portal internetowy pielęgniarek i położnych

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE - dostęp pełnotekstowy (czasopismo w wersji elektronicznej)

POSTĘPY NAUK MEDYCZNYCH - dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna

PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA - dostęp pełnotekstowy (czasopismo w wersji elektronicznej – dostępne z komputerów w Bibliotece Uczelnianej)

EKONOMIA

EKONOMIA ON-LINE - Serwis ekonomiczny, kierujący czytelnika do internetowych źródeł informacji polskich i zagranicznych

BANKOWOŚĆ*FINANSE*SAMORZĄD - Bankowość, finanse, zarządzanie

e-FINANSE - Kwartalnik wydawany w języku angielskim

SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA - Pismo Edukacyjne

FINANSE - Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN – dostęp pełnotekstowy

D-FINANSE/WORTAL - Dydaktyka finansów w szkołach wyższych

STUDIA EKONOMICZNE - Czasopismo Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN - wersja pełnotekstowa

HANDEL WEWNĘTRZNY - Czasopismo Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - dostęp pełnotekstowy

GOSPODARKA NARODOWA - Czasopismo Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH - archiwum

ROLNICTWO, INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

AGRO - Baza danych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rejestruje publikacje (w formie opisów bibliograficznych i streszczeń) z ok. 900 tytułów czasopism naukowych, popularnonaukowych i fachowych obejmujących nauki przyrodnicze, rolnicze oraz dziedziny pokrewne; w tym m. in. technologię żywności, naukę o żywieniu, dietetykę, choroby człowieka, roślin i zwierząt, ochronę środowiska, biotechnologię, biochemię, mikrobiologię

ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSITIES: EJPAU

OCHRONA ŚRODOWISKA - Czasopismo naukowe

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA - dostęp do wersji pełnotekstowej – archiwum

AGRONEWS - Portal rolny, Środki ochrony roślin, Telewizja rolnicza, Ceny skupu, Ceny żywca, Ceny zbóż, Forum rolne

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - Czasopismo elektroniczne wydawane w AGH

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE - Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (wersja archiwalna)

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE - Wersja archiwalna

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ZESZYTY NAUKOWE. INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA - Wersja archiwalna

www.ekologia.pl - Portal ekologiczny promujący zdrowy styl życia

www.farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dopłaty

www.tygodnik-rolniczy.pl - Tygodnik Poradnik Rolniczy – dopłaty, maszyny, uprawa, wieś, hodowla

www.gospodarz.pl - Gospodarz.pl - portal rolniczy - wiadomości, ogłoszenia, maszyny, hodowla

wiescirolnicze.pl - Wieści Rolnicze - Portal dla rolników: ceny rolnicze, hodowla, uprawy, technika

www.wrp.pl - Wiadomości Rolnicze Polska

NORMY

KATALOG POLSKICH NORM - Informacja o Polskich Normach. Zakres: stan aktualny (aktualizacja miesięczna)

BAZY URZĘDU PATENTOWEGO RP - Wynalazki, Wzory użytkowe, Znaki towarowe, Międzynarodowe znaki towarowe - porozumienie madryckie, Wzory przemysłowe, Wzory zdobnicze, Oznaczenia geograficzne, Topografie układów scalonych

PODRĘCZNIKI ONLINE

OpenStax Poland - darmowe podręczniki akademickie online

PRAWO

Sejm - Internetowy System Aktów Prawnych - Baza zawiera akty prawne, ustawy, regulaminy, Internetowy System Aktów Prawnych zawierający opisy bibliograficzne aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw w latach 1919-2007 oraz Monitor Polski w latach 1946-2007

LEX - Polski Serwer Prawa - Zawiera pełne teksty Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego za lata 1995-2005, bazy adresowe, katalog stron prawniczych, najnowsze akty prawne i orzeczenia, wykazy prawników i kancelarii, zbiory linków

e-prawnik.pl - Porady prawne online - Serwis e-prawnik.pl, należący do firmy Legalsupport sp. z o. o., jest czołowym, polskim portalem oferującym kompendium wiedzy na temat prawa, w tym wiadomości o zmianach w obowiązujących przepisach, projekty nowych aktów prawnych, a także wzory pism i urzędowych formularzy

KSIĄŻKI W PDF

Edward Pająk, Marek Klimkiewicz, Anna Kosieradzka - "Zarządzanie produkcją i usługami"

Martin Evans - "Arduino w akcji"

Paweł Bożyk - "Międzynarodowe stosunki ekonomiczne"

Ekonomia - skrypt (2018)

Ekonomia Międzynarodowa (nr 8, 2014)

Antoni B. Stępień - "Wstęp do filozofii"

Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka - "Opakowania w systemach logistycznych"

Biuro Prewencji I Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji - "Uprawnienia funkcjonariusza policji w zakresie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej"

Elżbieta Goźlińska - Maszyny elektryczne

Małgorzata Czuryk - Bezpieczeństwo państwa - zagadnienia prawne i administracyjne

Ciekanowski Z, Nowicka J, Wyrębek H: Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń

Wisnu Anggoro: C++ Struktury danych i algorytmy

Andrzej Józef Kozłowski - Kadra kierownicza administracji państwowej

Andrzej Józef Kozłowski - Samorząd terytorialny w Polsce - Historia. Ustrój. Finanse. Zarządzanie

Andrzej Józef Kozłowski - Uwarunkowania polskiego modelu samorządu terytorialnego

Andrzej Józef Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska - Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym

Andrzej Józef Kozłowski - Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja. Diagnoza. Kierunki zmian

Andrzej Józef Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska - Transparentność zarządzania finansami lokalnymi. Uwarunkowania wdrożenia planu dochodów i wydatków w układzie zadaniowym

Andrzej Józef Kozłowski, Mroziewski Marian, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska - Zarządzanie w organizacjach zhierarchizowanych. Wybrane problemy zarządzania w administracji publicznej i Policji

R. Walkowiak, I. Z. Czaplicka-Kozłowska, A. J. Kozłowski, S. Stachowska - Zarządzanie potencjalem spolecznym organizacji

Andrzej Urban - Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

CZASOPISMA - KATALOGI, CZYTELNIE

CZYTELNIA CZASOPISM - Wielodziedzinowa

e-WYDAWNICTWO - Wielodziedzinowe

Kwartalnik Policyjny - Czasopismo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, wydawane od 2007 roku. Poruszane w nim kwestie to m. in. zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, pragmatyki policyjnej, kwestie istotne dla szkolnictwa policyjnego oraz tematy z zakresu zarządzania, prawa i administracji, a także zagadnienia dotyczące współpracy Policji z innymi służbami i instytucjami, jak również z samorządem lokalnym

OBRONNOŚĆ - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - Zeszyty są wydawnictwem prezentującym osiągnięcia doktorantów i studentów WZiD w obszarze i dziedzinie nauk społecznych. Teksty publikowane na łamach kwartalnika dotyczą szeroko rozumianej obronności sytuowanej w obszarach wiedzy: sztuki wojennej, polemologii, logistyki i ekonomiki obrony, lotnictwa, zarządzania w środowisku informacyjnym, zarządzania obronnością i bezpieczeństwem, zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym, edukacji obronnej, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego oraz w innych obszarach wiedzy mających związek z obronnością

Wisnu Anggoro: C++ Struktury danych i algorytmy - miesięcznik, Redaktor Naczelna - Prof. Józefa Bałachowicz

CZASOPISMA - PRACA SOCJALNA

Pedagogika Społeczna - kwartalnik, Redaktor Naczelny - Prof. Wiesław Theiss. Kwartalnik jest prowadzony zgodnie z zasadami otwartego dostępu (licencja CC BY), co oznacza, że użytkownicy/użytkowniczki mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub podawać źródło pełnych tekstów artykułów opublikowanych na stronie Pedagogiki Społecznej bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/autorki

Praca Socjalna - dwumiesięcznik, Redaktor Naczelny - prof. Jerzy Szmagalski

Zeszyty Pracy Socjalnej - kwartalnik - Redaktor naczelny - dr hab. prof. UJ Lucjan Miś

OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMA I GAZETY

newsweek

rzeczpospolita logo2013

tygodnikwed

wedkarz

gaz-wprost1

wrozka

znak

logo zw

LOKALNE PORTALE INTERNETOWE

logoKuriermlawskiM
mlawainfo
naszamlawa
portalmlawa
strefamlawy
ciechanowinaczej
ciechanowonline
eciechanow
mojanidzica
mojedzialdowo
logoKurierzurominski
zuromin24

stopkadol 1110