Jesteś tutaj: HomeKatalogi i bazy danychBazy danych w internecie

BAZY DANYCH W INTERNECIE

 1. ENCYKLOPEDIE
 2. SŁOWNIKI
 3. BIBLIOGRAFIE I KATALOGI
 4. BIBLIOTEKI CYFROWE W POLSCE
 5. NAUKI HUMANISTYCZNE
 6. NAUKI MEDYCZNE
 7. EKONOMIA
 8. ROLNICTWO, INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 9. MATEMATYKA I INFORMATYKA
 10. TECHNIKA
 11. NORMY
 12. NAUKA
 13. PRAWO
 14. WYDAWNICTWA W PDF
 15. KSIĄŻKI W PDF
 16. CZASOPISMA - KATALOGI, CZYTELNIE
 17. CZASOPISMA - PRACA SOCJALNA
 18. OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMA I GAZETY
 19. PRASA LOKALNA
 20. LOKALNE PORTALE INTERNETOWE

ENCYKLOPEDIE

INTERNETOWA ENCYKLOPEDIA PWN

 

WIKIPEDIA

Wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii, działającej na zasadzie otwartej treści.

SŁOWNIKI

SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO

Internetowy słownik PWN

LING.PL

Multisłownik zawierający ponad 518 tys. haseł z kilkunastu słowników, w tym duży słownik angielsko-polski i polsko-angielski EXETER, słowniki angielsko-angielskie (m.in. Webster's), słownik najczęstszych błędów w angielskim, a także duży słownik ortograficzny języka polskiego

POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

DICT

słownik polsko <=> angielski

DEP

słownik polsko <=> niemiecki

BIBLIOGRAFIE, KATALOGI I BIBLIOTEKI CYFROWE

BIBLIOGRAFIA BARA

Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939)

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA 1990-1995

Tysiące informacji o pisarzach, literaturze polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach. Tysiące informacji o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych

REGIONY WSCHODNIEJ POLSKI

Baza wielodziedzinowa, obejmuje wydawnictwa opublikowane po 1990 r., prowadzona na bieżąco przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

KARO - KATALOG ROZPROSZONY BIBLIOTEK POLSKICH

Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. Należy go traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT.

NUKaT- NARODOWY UNWERSALNY KATALOG CENTRALNY

Katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metodą współkatalogowania. Oznacza to, że każdy opis dokumentu jest tworzony tylko raz w bazie NUKAT i kopiowany do katalogów lokalnych. Zawartość katalogu NUKAT stanowią rekordy bibliograficzne oraz rekordy kartoteki haseł wzorcowych. Oprócz rekordów wprowadzanych na bieżąco NUKAT zawiera wszystkie rekordy bibliograficzne z Centralnego Katalogu Czasopism (dawne CKTCz) i wszystkie rekordy haseł wzorcowych z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych.

BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Ponad dwadzieścia baz danych prowadzonych w systemie MAK, m.in.:

 1. Książki polskie od 1980
 2. Książki polskie podziemne od 1976-1989
 3. Artykuły z czasopism polskich od 1996
 4. Czasopisma polskie nowe
 5. Centralny Katalog Książek Zagranicznych 1975-1986
 6. Centralny Katalog Książek Zagranicznych od 1987
 7. Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych
 8. Centralny Katalog Czasopism Polskich
 9. Informator o bibliotekach w Polsce
 10. ISBN - Katalog Polskich Wydawców

POLSKA BIBLIOTEKA INTERNETOWA

Gromadzi i udostępnia różnorodne publikacje w języku polskim

WIELKOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

Pozwala dotrzeć do najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego, skorzystać z biblioteki skryptów i podręczników, obejrzeć wystawy unikalnych zbiorów z kolekcji wielkopolskich bibliotek

BIBLIOTEKA EUROPEJSKA

Celem portalu jest prezentacja europejskiego dziedzictwa kulturowego i ułatwienie dostępu do zasobów bibliotek. Daje możliwość zintegrowanego przeszukiwania katalogów 45 bibliotek narodowych Europy oraz cyfrowych publikacji książek, czasopism, zbiorów graficznych i audiowizualnych

BIBLIOTEKA AUGUSTANA

Zawiera zbiór utworów i dzieł pisarzy, poetów, filozofów w językach oryginalnych (html)

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI

Wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzone przez ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego).
Dostępne bazy ze strony ICM: Elsevier, Springer i Web of Knowledge

ELSEVIER

Dostęp pełnotekstowy do czasopism i książek na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych
Dostępne czasopisma: Microprocessors and Microsystems, New Scientist, Nursing Outlook

SCOPUS

Dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

SPRINGER

Dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

WEB OF KNOWLEDGE

Dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

WILEY

Dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

EBSCO

Serwis oferuje dostęp do pełnych tekstów oraz spisów treści i abstraktów zagranicznych czasopism, także naukowych obejmujących szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę,
biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne i wiele innych. Dostęp do zasobów tylko z komputerów uczelnianych

IBUK

Baza książek elektronicznych zawierająca podręczniki akademickie i publikacje naukowe.Czytanie książek w ibuku umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji specjalnych czytników. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies, a także zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej. Treść książki otwiera się na nowej karcie lub w nowym oknie (zależnie od przeglądarki WWW)

COPAC

Copac to katalog połączony, który zapewnia bezpłatny dostęp do katalogów online z wielu dużych bibliotek uniwersyteckich i ośrodków badawczych w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także coraz większej liczby bibliotek specjalistycznych, jak również do British Library, National Library of Scotland i National Library of Wales

WORLDCAT

Katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

BIBLIOTEKI CYFROWE W POLSCE

REGIONALNE

BAŁTYCKA BIBLIOTEKA CYFROWA

udostępnia publikacje dotyczące regionu słupskiego: gazety i czasopisma, ulotki, mapy i plany, książki, pocztówki i zdjęcia. Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku oraz Archiwum Państwowego w Koszalinie i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

BIALSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

różnorodne materiały regionalne zgromadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej. Docelowo zakłada się możliwość włączenia regionalnych materiałów i kolekcji dotyczących Południowego Podlasia, przechowywanych w rodzinnych, parafialnych, bibliotecznych i instytucjonalnych archiwach oraz dorobku naukowo-dydaktycznego pracowników wyższych uczelni funkcjonujących w mieście i regionie

BIBLIOTEKA CYFROWA DIECEZJI LEGNICKIEJ

prezentuje zbiory dwóch kościelnych ośrodków: Biblioteki im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy oraz Biblioteki Opactwa Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

BIBLIOTEKA CYFROWA – REGIONALIA ZIEMI ŁÓDZKIEJ

obejmuje dokumenty dotyczące Łodzi i regionu: archiwalne czasopisma, książki oraz zbiory specjalne

CHEŁMSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

prezentuje najważniejsze zasoby regionalne, m.in.: czasopisma z lat 1779-1945, pocztówki chełmskie z początków XX wieku oraz dokumenty życia społecznego z okresu międzywojennego zawierające afisze i plakaty

CYFROWA ZIEMIA SIERADZKA

zdigitalizowane zbiory regionalne Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu

CYFROWY DOLNY ŚLĄSK

projekt Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze nad tworzeniem regionalnych zasobów cyfrowych w celu prezentacji na wspólnej platformie elektronicznych wersji dawnych i współczesnych publikacji regionalnych, znajdujących się w dolnośląskich bibliotekach publicznych, archiwach, muzeach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, a także będących w posiadaniu organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

udostępnia literaturę naukową, podręczniki, skrypty, czasopisma, muzykalia, stare druki i rękopisy zgromadzone w instytucjach przynależących do projektu, tj. bibliotekach uczelni Wrocławia i Jeleniej Góry oraz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich

ELBLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

materiały dotyczące historii i kultury miasta Elbląga oraz regionu

GDAŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

cyfrowe zasoby o tematyce regionalnej z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

IŁAWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

udostępnia regionalia oraz czasopisma ogólnokrajowe; projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie

INOWROCŁAWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

gromadzi obiekty cyfrowe związane z Inowrocławiem

KOLBUSZOWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

dokumenty cyfrowe dotyczące regionu kolbuszowskiego: książki regionalne, czasopisma – przedwojenne i współczesne, zdjęcia i dokumenty urzędowe; projekt prowadzony przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej

KROŚNIEŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

projekt ma na celu udostępnianie i promocja utrwalonych w formie cyfrowej ciekawych, rzadkich i cennych publikacji, będących w posiadaniu Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i uczestników projektu

KUJAWSKO-POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

zabytki piśmiennictwa polskiego, dokumenty i materiały dotyczące Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej oraz skrypty i podręczniki akademickie; projekt realizowany przez biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, finansowany z funduszy strukturalnych UE

ŁÓDZKA REGIONALNA BIBLIOTEKA CYFROWA (CYBRA)

udostępnia materiały biblioteczne dwóch łódzkich bibliotek: Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego. Docelowo będą włączane zasoby cyfrowe innych bibliotek regionu łódzkiego – głównie bibliotek uczelnianych, będących członkami Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej (ŁASB)

MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

publikacje dotyczące dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski; dorobek intelektualny małopolskich twórców kultury, publikacje naukowe i edukacyjne oraz wirtualne wystawy

MAZOWIECKA BIBLIOTEKA CYFROWA

kolekcje materiałów ważnych dla regionu mazowieckiego, a więc szeroko pojęte Varsaviaa i Mazoviana

NOWOHUCKA BIBLIOTEKA CYFROWA

zbiory regionalne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz dokumenty powstałe lub przechowywane na terenach historycznie związanych z Nową Hutą

OPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

udostępnia publikacje znajdujące się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu; są to m.in.: starodruki, rękopisy i zdjęcia dotyczące regionu

PŁOCKA BIBLIOTEKA CYFROWA

tworzona przez Towarzystwo Naukowe Płockie na bazie zbiorów jego Biblioteki im. Zielińskich. Docelowo PBC ma stanowić zasób wiedzy o Płocku, ziemi płockiej i Mazowszu oraz promować płockie dziedzictwo kulturowe i naukowe

PODKARPACKA BIBLIOTEKA CYFROWA

cyfrowe zasoby piśmiennictwa i kultury regionu

PODLASKA BIBLIOTEKA CYFROWA

zabytki polskiego piśmiennictwa, dokumenty kartograficzne, graficzne, regionalia dotyczące Podlasia, ziemi Łomżyńskiej i Suwalszczyzny, a także skrypty i podręczniki dla studentów

POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

prezentacje zabytki piśmiennicze i niepiśmiennicze znajdujące się w zasobach bibliotek województwa pomorskiego

RADOMSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

zdigitalizowane dokumenty dotyczące Radomia i regionu: przedwojenna prasa radomska, zdjęcia starego Radomia, dokumenty historyczne

SANOCKA BIBLIOTEKA CYFROWA

źródła dotyczące dziejów Sanoka i ziemi sanockiej, m.in z Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. Stefanyka, Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, Muzeum Historycznego i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

ŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

podręczniki i skrypty Uniwersytetu Śląskiego; zabytki piśmiennictwa, unikalne zbiory z kolekcji regionalnych bibliotek śląskich

ŚWIĘTOKRZYSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

cyfrowe kopie najcenniejszych i najciekawszych zabytków piśmiennictwa przechowywane w zbiorach WBP w Kielcach oraz materiały i dokumenty dotyczące regionu świętokrzyskiego

TARNOBRZESKA BIBLIOTEKA CYFROWA

udostępnia prasę regionalną, wartościowe, archiwalne wydawnictw regionalne, fotografie, dokumenty życia społecznego z regionu tarnobrzeskiego

TARNOWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zasoby cyfrowe. Priorytet 1. Digitalizacja materiałów bibliotecznych”. Portal udostępnia szczególnie wartościowe stare druki oraz czasopisma, książki, druki ulotne itp. o tematyce regionalnej

TARNOWSKO-GALICYJSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

udostępnia dokumenty ze zbiorów prywatnych z obszaru byłej Galicji; TGBC jest prowadzona przez Stowarzyszenie „Cyfrowa Galicja” z siedzibą w Tarnowie

WEJHEROWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

pozwala dotrzeć do najstarszych zabytków piśmiennictwa, skorzystać z biblioteki skryptów i podręczników, obejrzeć wystawy uniklnych zbiorów z kolekcji regionalnych bibliotek

WIELKOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

platforma służąca udostępnianiu cyfrowych źródeł informacyjnych o charakterze dydaktycznym i naukowym: najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego, biblioteka skryptów i podręczników, wystawa unikalnych zbiorów z kolekcji wielkopolskich bibliotek; inicjatywa poznańskiego środowiska akademickiego

ZACHODNIOPOMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA „POMERANIA”

udostępnia dokumenty stanowiące regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe oraz artykuły i czasopisma naukowe, skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne, doktoraty i habilitacje, tworząc w ten sposób repozytorium bibliotek i uczelni zachodniopomorskich

ZIELONOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA (ZBC)

udostępnia w postaci elektronicznej publikacje naukowe, zbiory sztuki, materiały regionalne, dyplomy oraz inne dokumenty z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

INSTYTUCJONALNE

AKADEMICKA BIBLIOTEKA CYFROWA

udostępnia publikacje naukowe i dydaktyczne dla osób niepełnosprawnych, jest realizowana na Uniwersytecie Warszawskim przy współpracy z innymi ośrodkami akademickimi

AKADEMICKA BIBLIOTEKA CYFROWA KRAKÓW

powstała z połaczenia dwóch bibliotek AGH i Akademii Ekonomicznej. Przechowuje głównie podręczniki dla studentów i literaturę naukową zawiązaną z kierunkami kształcenia na obu uczelniach

ARMARIUM. DOMINIKAŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

udostępnia cyfrowe zbiory Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie

BIBLIOLOGICZNA BIBLIOTEKA CYFROWA

publikacje z zakresu bibliologii i informacji naukowej, w tym teksty pracowników i współpracowników Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

BIBLIOTEKA CYFROWA ORE

biblioteka Ośrodka Rozwoju Edukacji udostępnia książki, publikacje, artykuły dotyczące edukacji i oświaty

BIBLIOTEKA CYFROWA INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII

udostępnia zbiory cyfrowe podzielone na kolekcje: Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Geoinformation Issues, Seria Monograficzna, Rocznik Astronomiczny, Niepublikowane prace naukowo-badawcze

BIBLIOTEKA CYFROWA INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI

udostępnia wydawnictwa IŁ, materiały konferencyjne z konferencji organizowanych przez IŁ, prace statutowe, prace doktorskie, materiały dydaktyczne, fotografie z zakresu telekomunikacji, elektroniki, informatyki

BIBLIOTEKA CYFROWA INSTYTUTU ODLEWNICTWA

udostępnia pełne teksty w następujących kolekcjach: Prace Instytutu Odlewnictwa, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, Wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa

BIBLIOTEKA CYFROWA KATEDRY LINGWISTYKI FORMALNEJ UW

udostępnia publikacje pracowników Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego

BIBLIOTEKA CYFROWA MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO

cyfrowe kopie książek, czasopism przydatnych w poszukiwaniach genealogicznych; biblioteka powstała na bazie zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum Państwowego w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

udostępnia skrypty i NA Temat – pismo wydawane przez PK

BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

projekt elektronicznej archiwizacji i publikacji materiałów edukacyjnych i naukowych Politechniki Lubelskiej oraz rozpowszechnianie dokumentów związanych z historią uczelni, a także historią nauki i techniki

BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

projekt tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o zbiory przechowywane w Bibliotece Głównej oraz wydawnictwa Politechniki Śląskiej

BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

udostępnia zasoby edukacyjne i publikacje naukowe pracowników Politechniki Warszawskiej, w skład biblioteki cyfrowej weszły również publikacje z wcześniejszej Kolekcji Elektronicznej Zbiorów Własnych PW

BIBLIOTEKA CYFROWA POLSKIEGO INSTYTUTU ANTROPOLOGII

umożliwia korzystanie z zawartości czasopism: Etnografia Polska, Lud, Polska Sztuka Ludowa-Konteksty, udostępnia książki etnograficzne i prace PIA

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

prezentuje XIX i XX-wieczne czasopisma, czasopisma regionalne "drugiego obiegu" oraz wybrane cenne egzemplarze z kolekcji specjalnych – muzykalia, zbiory ikonograficzne, zbiory kartograficzne, stare druki – znajdujące się w zbiorach biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

tworzona w oparciu o zasoby systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS i zbiory prywatne pracowników naukowych UMCS stanowiące dziedzictwo kultury europejskiej i regionalnej, kopie podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych, rozpraw doktorskich, publikacji różnego typu dotyczących Lubelszczyzny

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

udostępnia publikacje dotyczące dziejów regionu, historii nauk matematyczno-przyrodniczych oraz materiały dydaktyczne i wydawnictwa UWM

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

cyfrowe kopie najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych ze zbiorów biblioteki; inicjatywa podjęta przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu

BIBLIOTEKA CYFROWA WBP W LUBLINIE

udostępnia w formie elektronicznej zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

BIBLIOTEKA CYFROWA ZCDN

projekt prowadzony przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

CYFROWE ARCHIWUM KK NSZZ SOLIDARNOŚĆ

zdigitalizowany zasób Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

CYFROWA BIBLIOTEKA DIECEZJALNA W SANDOMIERZU

udostępnia cyfrowe wersje najbardziej wartościowych starodruków, inkunabułów i rękopisów z sandomierskiej biblioteki Diecezjalnej

CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA (CBN POLONA)

prezentuje zbiory narodowe zgromadzone w BN: najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumenty historyczne, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy

CYFROWA BIBLIOTEKA ORMIAŃSKA

projekt prowadzony przez Fundację Ormiańską KZKO

CYFROWE MUZEUM NARODOWE

portal udostępniający informacje o zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

CZYTELNIA WIRTUALNA KUL

udostępnia publikacje książkowe oraz czasopisma z XIX i początków XX wieku; projekt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

E-BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

wersje cyfrowe najcenniejszych zbiorów specjalnych BUW, także dokumenty archiwalne dokumentujące historię UW i jego Biblioteki oraz źródła do historii badań naukowych, na razie głównie nauk historycznych i prawniczych, docelowo z zakresu wszystkich dziedzin uprawianych na Uniwersytecie

INFORMACJA W ŚWIECIE CYFROWYM

serwis Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; ok. 900 linków do pełnotekstowych prac naukowych z różnych dziedzin – artykułów z czasopism, referatów konferencyjnych, książek

INTERNETOWA BIBLIOTEKA WZORNICTWA

projekt Instytutu Wzornictwa Przemysłowego mający na celu upowszechnienie wzornictwa zarówno wśród ekspertów w dziedzinie designu czy przedsiębiorców i zarządów firm jak i wszystkich miłośników tej dziedziny sztuki. W zbiorach dostępnych on-line są publikacje w j. polskim i angielskim, unikalne fotografie oraz prezentacje multimedialne

JAGIELLOŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

kolekcje specjalne Biblioteki Jagiellońskiej: Rękopisy, Projekt eSkryptorium, Starodruki, Grafika

KSIĘGOZBIÓR WIRTUALNY FEDERACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES

prezentuje zbiory udostępnione przez różne biblioteki działające w ramach Federacji, uczelnie teologiczne, parafie i ruchy katolickie

REPOZYTORIUM AMUR

udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH

udostępnia wybrane zdigitalizowane zbiory bibliotek Instytutów Naukowych, w tym pozycje zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz publikacje wydane przez Instytuty

REPOZYTORIUM CYFROWE UTP W BYDGOSZCZY

udostępnia informacje o dorobku naukowym oraz badaniach prowadzonych na Uczelni

REPOZYTORIUM INSTYTUTU BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN

zawiera artykuły naukowe pracowników Instytutu Biochemii i Biofizyki

REPOZYTORIUM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

udostępnia książki, skrypty, monografie, czasopisma wydane przez Politechnikę Krakowską oraz prace doktorskie obronione na Politechnice Krakowskiej

REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni

REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

udostępnia dokumenty cyfrowe, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników i doktorantów UMK

ROLNICZA BIBLIOTEKA CYFROWA

wydawnictwa z dziedziny nauk rolniczych, ogrodnictwa, medycyny weterynaryjnej, zootechniki, leśnictwa oraz nauk pokrewnych; bibliotekę tworzą zbiory Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie i Oddziału w Puławach

REPOZYTORIUM KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO - REPOZYTORIUM ERIKA

to cyfrowa kolekcja dokumentów stanowiących świadectwo naukowej, badawczej oraz dydaktycznej działalności pracowników Krakowskiej Akademii. Zdeponowano tu między innymi: artykuły naukowe, książki i fragmenty książek, rozprawy doktorskie, raporty z prac badawczych, nagradzane prace magisterskie i licencjackie oraz materiały konferencyjne

WYBRANE KOLEKCJE CYFROWE

BIBLIA TYSIĄCLECIA

pełny tekst Biblii z wyszukiwarką, komentarzem, mapami, tablicami chronologicznymi

BIBLIOTEKA CYFROWA OŚRODKA KARTA

prezentuje archiwalia Ośrodka „Karta”, archiwum społecznego, które gromadzi materiały dotyczące XX w.

BIBLIOTEKA CYFROWYCH ARCHIWÓW TRADYCJI LOKALNEJ

najbardziej wartościowe archiwalia ze zbiorów bibliotek biorących udział w programie CATL; projekt prowadzony jest przez Ośrodek KARTA

BIBLIOTEKA LICEALISTY

biblioteka Portalu Edukacyjnego 6plus oferuje obszerny wybór lektur szkolnych dla licealistów

BIBLIOTEKA HUMANISTYCZNA

udostępniania publikacje z zakresu wszystkich dziedzin nauk humanistycznych: referaty konferencyjne, prace licencjackie i magisterskie, rozprawy doktorskie itp.

BIBLIOTEKA OTWARTEGO UNIWERSYTETU

materiały źródłowe do studiowania różnych dziedzin nauki, teksty oryginalne i tłumaczone przez wolontariuszy; wiadomości ze świata nauki

BIBLIOTEKA WIRTUALNA MATEMATYKI

pełne teksty artykułów z wybranych polskich czasopism naukowych z dziedziny matematyki i fizyki

CEON

Centrum Otwartej Nauki pozyskuje i udostępnia treści naukowe, prace badawcze, a także promuje ideę otwartej nauki

COMPUTER SCIENCE JOURNAL

czasopismo wydawane przez Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach periodyku publikowane są oryginalne prace z wielu dziedzin informatyki

CYFROWA BIBLIOTEKA DRUKÓW ULOTNYCH POLSKICH I POLSKI DOTYCZĄCYCH Z XVI, XVII I XVIII WIEKU

zawiera wszystkie zachowane i opisane w literaturze tego typu druki, zebrane głównie na podstawie pracy Konrada Zawadzkiego „Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące od XVI-XVIII wieku”

CYFROWA BIBLIOTEKA ORMIAŃSKA

udostępnia zebrane i opracowane zasoby archiwalne, biblioteczne i muzealne Koła Zainteresowań Kulturą Ormian w Warszawie i Fundacji Ormiańskiej

CYFROWA KOLEKCJA CZASOPISM POLSKICH

prasa polska oraz polskie czasopisma naukowe; projekt Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

CZYTELNIA KWARTALNIKA „BEZPIECZEŃSTWO I TECHNIKA POŻARNICZA”

czasopismo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej

DZIENNIK USTAW RP NA UCHODŹSTWIE

część pierwsza kolekcji zawiera numery Dz.U. od 31.10.1939 r. do 22.12.1990 r., część II prezentuje urzędowe teksty Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów i Naczelnego Wodza, budżety państwa, wykazy osób odznaczonych oraz inne; zbiory udostępniło Muzeum Historii Polski

EXLIBRIS – BIBLIOTEKA INTERNETOWA

zbiór literatury polskiej i obcej w formie e-booków

FABRICA LIBRORUM

serwis poetów i pisarzy oraz biblioteka klasyki polskiej i obcej, w tym podręczniki szkolne

GENEALOGICZNA BIBLIOTEKA CYFROWA (GENBC)

książki, czasopisma i inne dokumenty o wartości genealogicznej ze zbiorów własnych oraz publikacje ze zbiorów uczestników projektu i osób prywatnych; projekt Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

ICM – BIBLIOTEKA WIRTUALNA

system sieciowego udostępniania naukowych baz danych poprzez ICM UW (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego); płatny dostęp do naukowych baz danych, czasopism elektronicznych oraz bezpłatne korzystanie z kilku baz, informatorów; statystyki wykorzystania baz danych

MICKIEWICZ W SIECI

zbiór utworów A. Mickiewicza; projekt Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

OTWÓRZ KSIĄŻKĘ

kolekcja książek naukowych udostępnionych publicznie przez autorów – polskich naukowców; projekt prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW)

POLONIJNA BIBLIOTEKA CYFROWA

zamieszcza cyfrowe kopie unikalnych poloników z wybranych kolekcji zagranicznych

POLSKA BIBLIOTEKA INTERNETOWA

udostępniania polskie zasoby edukacyjne i kulturalne Internetu; projekt jest częścią Programu Powszechnej Edukacji Informatycznej

POLSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAUK PRZYRODNICZYCH

pełne teksty artykułów z wybranych polskich czasopism naukowych

POEZJA POLSKA

strony poświęcone polskiej poezji współczesnej; informacje na temat poezji, poetów i ich osiągnięć, imprez poetyckich, konkursów, spotkań; czat poetycki

POLSKIE DZIEŁA LITERACKIE W NOWOZELANDZKICH ZASOBACH INTERNETOWYCH

strona przygotowana przez Romana Antoszewskiego, zawierająca teksty klasyków, starodruki biologiczne, poezję emigracyjną 1939-1946, polonica nowozelandzkie, publikacje własne autora

POLSKIE PIŚMIENNICTWO NAUKOWE I TECHNICZNE ON-LINE

katalog HINT (Historia Nauka Technika) rejestruje materiały źródłowe do historii nauki i techniki w Polsce odszukane w archiwach i bibliotekach cyfrowych

PRASA W INTERNECIE. DIGITALIZACJA BIBLIOTECZNYCH ZASOBÓW CZASOPIŚMIENNICZYCH

internetowa prezentacja archiwalnych zasobów czasopiśmienniczych w Polsce na przykładzie „Tygodnika Ilustrowanego” i „Chimery”; projekt Biblioteki Instytutu Literatury Polskiej i Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

PUBLICZNE CYFROWE ARCHIWUM AGNIESZKI OSIECKIEJ

zbiór zawiera dwie podstawowe części: osobiste materiały Poetki oraz z część literacką, na którą składają się pamiątki typu: programy teatralne, plakaty teatralne, recenzje itd.

REPOZYTORIUM CENTRUM OTWARTEJ NAUKI

zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie: artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie

STAROPOLSKA ON-LINE

serwis edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej; e-biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa, teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku; przekłady; wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy

TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA

periodyk naukowy Klubu Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego z zakresu geoinformatyki i teledetekcji środowiska

WIRTUALNA BIBLIOTEKA INŻYNIERA

artykuły, referaty, opracowania inżynierskie

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NBPORTAL.PL

biblioteka wirtualna Portalu Edukacji Ekonomicznej zawierająca teksty o tematyce finansowej

WIRTUALNA HISTORIA KSIĄŻKI

projekt Stanisława Skórki (Instytut Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie) przedstawiający historię i rozwój książki na przestrzeni dziejów

WOLNE LEKTURY

portal zamieszcza utwory, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków; projekt koordynowany przez Fundację Nowoczesna Polska

ZIEMIAŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

udostępnia cyfrowe kopie czasopism: Verbum Nobile, Biuletynu Ziemiańskiego, Wiadomości Ziemiańskich, Archiwum Ziemiańskiego

NAUKI HUMANISTYCZNE

CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA (CBN)

Udostępnia najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, nuty oraz mapy.
Składa się z kolekcji tematycznych:

 • Czasopisma Polski międzywojennej
 • Kochanowski
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Mickiewicz
 • Norwid
 • Pierwodruki literatury polskiej
 • Powstanie styczniowe
 • Skarby Biblioteki Narodowej
 • Słowacki
 • Wydawnictwa konspiracyjne

WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ

Projekt Uniwersytetu Gdańskiego, arcydzieła literatury polskiej, noty biograficzne

STAROPOLSKA ON-LINE

Serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Jego zasadniczą częścią jest biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa oraz towarzyszący jej wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy

ARTON - POLSKA LITERATURA HUMANISTYCZNA

Elektroniczna baza bibliograficzna w Polsce, która zawiera opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU PEDAGOGICZENGO W KRAKOWIE

Czasopisma pedagogiczne on-line

NAUKOWY PRZEGLĄD DZIENNIKARSKI

MEDIA - KULTURA - KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Dostęp pełnotekstowy

DZIENNIKARSTWO I MEDIA

Czasopismo Uniwersytetu Wrocławskiego – dostęp pełnotekstowy

STUDIA MEDIOZNAWCZE

Czasopismo Instytutu Dziennikarstwa UW - dostęp pełnotekstowy

FILMPOLSKI.PL
INTERNETOWA BAZA FILMU POLSKIEGO

Film polski, film w prasie polskiej

EDUKACJA

Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z 300 tytułów czasopism pedagogicznych, metodycznych i psychologicznych, selekcyjnie dobrane tytuły periodyków socjologicznych, społecznych, kulturalnych, filozoficznych, tytuły z zakresu informacji naukowej i bibliotekarstwa od 1990 r.

THE INTERNET ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY

Internetowa encyklopedia filozofii, w języku angielskim

ALEX CATALOGUE OF ELECTRONIC TEXTS

Zbiór książek elektronicznych z zakresu angielskiej i amerykańskiej literatury pięknej, zawiera również podstawowy kanon tekstów filozoficznych w jęz. angielskim

PROJEKT GUTENBERG

Literatura piękna w języku angielskim

BIBLIOGRAPHIE DER DEUTSCHEN SPRACH UND LITERATURWISSENSCHAFT (BDSL)

Bibliograficzna baza danych z zakresu germanistyki i literatury niemieckiej

DEUTSCHE NATIONALBIBLIOGRAFIE

Bibliografia narodowa niemiecka i inne bazy bibliograficzne niemieckich landów

AMERICAN MEMORY

Projekt Narodowej Biblioteki Cyfrowej Stanów Zjednoczonych; historia Ameryki na podstawie dokumentów źródłowych drukowanych, dźwiękowych, wideo

PRAWO MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

Dostęp pełnotekstowy

LOGOPEDIA.NET.PL

Serwis dla rodziców nauczycieli

PRACOWNIA LOGOPEDY

 

CENTRUM LOGOPEDYCZNE

 Poradnia Logopedyczna

LOGOPEDA.PL

 

E-czasopisma

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi

NAUKI MEDYCZNE

POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA

BIBLIOTEKA GŁÓWNA LEKARSKA

 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE

 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

AKADEMIA MEDYCYNY

Dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna

CZYTELNIA MEDYCZNA

Dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna

 

BIOMED

Nauki medyczne

POSTĘPY NAUK MEDYCZNYCH

Dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

Dostęp pełnotekstowy

PIELĘGNIARSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE

Dostęp pełnotekstowy

PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA

Dostęp pełnotekstowy (czasopismo w wersji elektronicznej – dostępne z komputerów w Bibliotece Uczelnianej)

NOWOCZESNE PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO

Portal internetowy pielęgniarek i położnych

ANESTEZJOLOGIA I RATOWNICTWO

Dostęp do tekstów archiwalnych

GERIATRIA

Dostęp do tekstów archiwalnych

E-ONKOLOGIA

Internetowy portal edukacyjny

WIRTUALNY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

PORTAL PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

EKONOMIA

BAZEKON

Adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych

EBOR

Katalog wydawnictw (monografii, serii, dokumentów elektronicznych i czasopism) Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

EKONOMIA ON-LINE

Serwis ekonomiczny, kierujący czytelnika do internetowych źródeł informacji polskich i zagranicznych

BANKOWOŚĆ*FINANSE*SAMORZĄD

Bankowość, finanse, zarządzanie

e-FINANSE

Kwartalnik wydawany w języku angielskim

SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA

Pismo Edukacyjne

EUROSTAT

Baza statystyczna Unii Europejskiej

FINANSE

Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN – dostęp pełnotekstowy

D-FINANSE/WORTAL

Dydaktyka finansów w szkołach wyższych

STUDIA EKONOMICZNE

Czasopismo Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN - wersja pełnotekstowa

HANDEL WEWNĘTRZNY

Czasopismo Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - dostęp pełnotekstowy

GOSPODARKA NARODOWA

Czasopismo Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH - archiwum

ROLNICTWO, INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA

Zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów z ok. 270 czasopism, wydawnictw seryjnych, materiałów pokonferencyjnych oraz aktów prawnych. Obejmuje całe piśmiennictwo krajowe.
Baza budowana przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracujące z nią placówki naukowe.
Tematyka: szeroko pojęta gospodarka żywnościowa, rolnictwo, leśna gospodarka niedrzewna, przemysł spożywczy

AGRICOLA (AGRICurturalOnLine Access)

Zawiera opisy z książek, serii i czasopism notowanych przez Narodową Bibliotekę Rolniczą USA i instytucje z nią współpracujące. 
Tematyka: rolnictwo ogólnie gospodarka zwierzęca, akwakultura, biotechnologia, botanika, ekonomia i ekonomika rolnictwa, inżynieria i mechanizacja rolnictwa, entomologia, środowisko, zarządzanie, żywienie i technologia, finansowość rolna, przemysł spożywczy, leśnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, ekologia, parazytologia, socjologia wsi, gleboznawstwo, medycyna weterynaryjna. Język angielski

AGRO

Baza danych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rejestruje publikacje (w formie opisów bibliograficznych i streszczeń) z ok. 900 tytułów czasopism naukowych, popularnonaukowych i fachowych obejmujących nauki przyrodnicze, rolnicze oraz dziedziny pokrewne; w tym m. in. technologię żywności, naukę o żywieniu, dietetykę, choroby człowieka, roślin i zwierząt, ochronę środowiska, biotechnologię, biochemię, mikrobiologię

ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSITIES: EJPAU

FREE AGRICULTURAL JOURNALS

Wolny dostęp do 120 tytułów czasopism rolniczych i z dziedzin pokrewnych ze strony United States Agricultural Information Network (USAIN)

INŻYNIERIA ROLNICZA

PSJC - POLISH SCIENTIFIC JOURNAL CONTENTS

Baza danych o zawartości polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych. Baza jest opracowana w języku angielskim

OCHRONA ŚRODOWISKA

Czasopismo naukowe

INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA

Dostęp do wersji pełnotekstowej – archiwum

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

Dostęp pełnotekstowy

AGRONEWS

Portal rolny, Środki ochrony roślin, Telewizja rolnicza, Ceny skupu, Ceny żywca, Ceny zbóż, Forum rolne

AGROPLONY

Portal Rolniczy. Rolnictwo w Polsce - najciekawsze informacje rolnicze

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Polskie czasopismo naukowe z zakresu ochrony i inżynierii środowiska

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS

Prace z inżynierii lądowej i środowiska

CZASOPISMO TECHNICZNE. ŚRODOWISKO

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Czasopismo elektroniczne wydawane w AGH

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (wersja archiwalna)

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

 Wersja archiwalna

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ZESZYTY NAUKOWE. INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

Wersja archiwalna

www.ekologia.pl Portal ekologiczny promujący zdrowy styl życia
www.farmer.pl portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dopłaty
www.tygodnik-rolniczy.pl Tygodnik Poradnik Rolniczy – dopłaty, maszyny, uprawa, wieś, hodowla
www.gospodarz.pl Gospodarz.pl - portal rolniczy - wiadomości,ogłoszenia,maszyny,hodowla
wiescirolnicze.pl Wieści Rolnicze - Portal dla rolników: ceny rolnicze, hodowla, uprawy, technika
www.wrp.pl Wiadomości Rolnicze Polska

MATEMATYKA I INFORMATYKA

BIBLIOTEKA WIRTUALNA MATEMATYKI

Pełnotekstowa baza publikacji polskich z zakresu matematyki

ARXIV.ORG

Archiwum publikacji z fizyki, matematyki, informatyki i biologii kwantowej

MATH

Abstraktowa matematyczna baza danych

DML: DIGITAL MATHEMATICS LIBRARY

Pełnotekstowa baza publikacji i czasopism matematycznych

EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA

Dostęp pełnotekstowy

 

e-INFORMATICA JOURNAL

 

 

Software Engineering Journal - dostęp pełnotekstowy w języku angielskim

NETWORLD

Dostęp pełnotekstowy - archiwum

COMPUTER RESELLER NEWS POLSKA

Dostęp pełnotekstowy - archiwum (bezpłatna prenumerata)

COMPUTER SCIENCE

Dostęp pełnotekstowy

EDUKACJA TECHNICZNA I INFORMATYCZNA

HAKIN9

Dostęp pełnotekstowy

INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROELECTRONICS AND COMPUTER SCIENCE

IT PROFESSIONAL

Dostęp pełnotekstowy

PIONIER MAGAZINE

PRZEGLĄD PRAWA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH. ICT LAW REVIEW

STUDIA INFORMATICA. SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Dostęp pełnotekstowy

TECHNIKI KOMPUTEROWE. BIULETYN INFORMACYJNY

Dostęp pełnotekstowy

TELEKOMUNIKACJA I TECHNIKI INFORMACYJNE

Dostęp pełnotekstowy - archiwum

ZESZYTY NAUKOWE
WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI

Dostęp pełnotekstowy

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI. TEORIA I ZASTOSOWANIA INFORMATYKI

Dostęp pełnotekstowy

ZESZYTY NAUKOWE. STUDIA INFORMATICA

Dostęp pełnotekstowy

PRO DIALOG. COMPUTER PROGRAMMING AND APPLICATIONS

Dostęp pełnotekstowy

DYDAKTYKA INFORMATYKI

Dostęp pełnotekstowy

TECHNIKA

WIRTUALNA BIBLIOTEKA INŻYNIERA

Jest to przedsięwzięcie, które pozwoli zainteresowanym - inżynierom, projektantom, wykonawcom, naukowcom i studentom korzystać z zasobów informacji powstałej w polskim środowisku technicznym. W pierwszym etapie WBIR gromadzić będzie publikacje z zakresu szeroko rozumianej problematyki budownictwa - od zagadnień prawnych, ekonomicznych, poprzez techniczne i materiałowe do wykonawstwa. Przyjęto zasadę, że publikacje dostępne w zasobach WBIR są już z reguły wcześniej drukowane w wydawnictwach konferencyjnych, czasopismach lub książkach ale dopuszczone są także sytuacje gdy publikacja będzie dostępna wyłącznie w WBIR w postaci elektronicznej

BAZTECH

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych jest tworzona przez 20 bibliotek akademickich i ośrodków inte dzięki dotacji Komitetu Badań Naukowych. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze). Zawiera opisy bibliograficzne wraz ze streszczeniami z około 350 tytułów od 1998 roku. Rejestruje artykuły z: wybranych czasopism, zeszytów naukowych wydawanych przez 20 biblioteka akademickich, materiałów konferencyjnych
Zakres: od 1998

KNOVEL

Pełnotekstowa baza z zakresu nauk technicznych, z możliwością pracy na interaktywnych wykresach i tabelach. Umożliwia dostęp do książek, w tym podręczników z zakresu techniki oraz materiałów konferencyjnych takich wydawców jak m.in. American Institute of Aeronautics and Astronautics, ASME, Cambridge University Press, DECHEMA, FAO, McGrawHill, MIT, Wiley, Springer, Elsevier, American Institute of Chemical Engineers, Rapra, RSC, Hanser, Synapse

DIAGNOSTYKA

Czasopismo naukowe

IZOLACJE. BUDOWNICTWO. PRZEMYSŁ. EKOLOGIA

INTELIGENTNY BUDYNEK

Darmowa prenumerata, pełnotekstowy dostęp - archiwum

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

Dostęp pełnotekstowy

ELEKTRO.INFO.PL

Dostęp pełnotekstowy - archiwum

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Czasopisma elektroniczne AGH – wersja pełnotekstowa

MIESIĘCZNIK PAK - POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA

Dostęp pełnotekstowy - archiwum

BEZPIECZEŃSTWO I TECHNIKA POŻARNICZA

Czasopismo naukowe

NORMY

KATALOG POLSKICH NORM

Informacja o Polskich Normach.
Zakres: stan aktualny (aktualizacja miesięczna)

BAZY URZĘDU PATENTOWEGO RP

 • Wynalazki
 • Wzory użytkowe
 • Znaki towarowe
 • Międzynarodowe znaki towarowe - porozumienie madryckie
 • Wzory przemysłowe
 • Wzory zdobnicze
 • Oznaczenia geograficzne
 • Topografie układów scalonych

NAUKA

NAUKA POLSKA

Portal poświęcony w całości nauce polskiej. Zawiera głównie informacje o bazach danych prowadzonych i udostępnianych przez nasz Ośrodek Przetwarzania Informacji: Badania naukowe SYNABA, Rozprawy doktorskie i habilitacyjne, Instytucje naukowe, Ludzie nauki i in.

SYNABA

Baza danych SYNABA jest bazą wielotematyczną, gromadzącą informacje o pracach naukowo-badawczych, rozwojowych, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyzach naukowych wykonywanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych

SYMPO

baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych dostępnych w bibliotekach polskich. Rejestruje ona dokumenty o konferencjach, które odbyły się po 1980 r. Zawiera ok. 27100 rekordów i aktualizowana jest w trybie cotygodniowym.
Zakres: od 1980

e-PUBLIKACJE NAUKI POLSKIEJ

Wielodziedzinowe

PRAWO

Sejm - Internetowy System Aktów Prawnych

Baza zawiera akty prawne, ustawy, regulaminy, Internetowy System Aktów Prawnych zawierający opisy bibliograficzne aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw w latach 1919-2007 oraz Monitor Polski w latach 1946-2007

LEX - Polski Serwer Prawa

Zawiera pełne teksty Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego za lata 1995-2005, bazy adresowe, katalog stron prawniczych, najnowsze akty prawne i orzeczenia, wykazy prawników i kancelarii, zbiory linków

e-prawnik.pl - Porady prawne online

Serwis e-prawnik.pl, należący do firmy Legalsupport sp. z o. o., jest czołowym, polskim portalem oferującym kompendium wiedzy na temat prawa, w tym wiadomości o zmianach w obowiązujących przepisach, projekty nowych aktów prawnych, a także wzory pism i urzędowych formularzy

WYDAWNICTWA W PDF

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Szkolenie strażaków ratowników OSP - część I
Szkolenie strażaków ratowników OSP - część II
Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla Strażaków Ratowników OSP

KSIĄŻKI W PDF

Martin Evans - "Arduino w akcji"
Paweł Bożyk - "Międzynarodowe stosunki ekonomiczne"
Ekonomia - skrypt (2018)
Ekonomia Międzynarodowa (nr 8, 2014)
Antoni B. Stępień - "Wstęp do filozofii"
Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka - "Opakowania w systemach logistycznych"
Biuro Prewencji I Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji - "Uprawnienia funkcjonariusza policji w zakresie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej"
Elżbieta Goźlińska - Maszyny elektryczne
Małgorzata Czuryk - Bezpieczeństwo państwa - zagadnienia prawne i administracyjne
Ciekanowski Z, Nowicka J, Wyrębek H: Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń
Wisnu Anggoro: C++ Struktury danych i algorytmy

CZASOPISMA (KATALOGI, CZYTELNIE)

ARIANTA

Baza zawiera informacje oraz linki do ok. 2600 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty. Bazę tworzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

DOAJ

Udostępnia zbiór 2280 tytułów czasopism publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe (w tym z zakresu nauk technicznych i ścisłych). Aktualnie w 649 z tych czasopism możliwe jest przeszukiwanie zasobów na poziomie artykułu.
Serwis zapewnia otwarty dostęp do pełnych tekstów.
Tematyka: architektura i sztuka, biznes i ekonomia, chemia, fizyka, inżynieria materiałów, matematyka i statystyka, nauki o żywności, nauki społeczne, środowisko, technika i technologia

CZYTELNIA CZASOPISM

Wielodziedzinowa

e-WYDAWNICTWO

Wielodziedzinowe

ELEKTRONISCHE ZEITSCHRIFTENBIBLIOTHEK (EZB)
- Biblioteka Czasopism Elektronicznych
"LISTA REGENSBURGSKA"

Gromadzi interdyscyplinarne e-czasopisma naukowe
Informacja o tym, czy użytkownik może uzyskać wersję pełnotekstową dokumentu wzorowana jest na systemie świateł drogowych.
Zielone światło oznacza czasopisma darmowe. Artykuły z tych czasopism dostępne są w wersji pełnotekstowej.
Żółte światło dotyczy tych czasopism, na które licencje biblioteka posiada.
Czerwone światło oznacza czasopisma , na które nie wykupiono subskrypcji. W tym przypadku można jedynie zobaczyć spis treści, czasami także abstrakty

Kwartalnik Policyjny

Czasopismo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, wydawane od 2007 roku.
Poruszane w nim kwestie to m. in. zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, pragmatyki policyjnej, kwestie istotne dla szkolnictwa policyjnego oraz tematy z zakresu zarządzania, prawa i administracji, a także zagadnienia dotyczące współpracy Policji z innymi służbami i instytucjami, jak również z samorządem lokalnym

OBRONNOŚĆ - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Zeszyty są wydawnictwem prezentującym osiągnięcia doktorantów i studentów WZiD w obszarze i dziedzinie nauk społecznych. Teksty publikowane na łamach kwartalnika dotyczą szeroko rozumianej obronności sytuowanej w obszarach wiedzy: sztuki wojennej, polemologii, logistyki i ekonomiki obrony, lotnictwa, zarządzania w środowisku informacyjnym, zarządzania obronnością i bezpieczeństwem, zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym, edukacji obronnej, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego oraz w innych obszarach wiedzy mających związek z obronnością

CZASOPISMA - PRACA SOCJALNA

Pedagogika Społeczna

kwartalnik, Redaktor Naczelny - Prof. Wiesław Theiss

Kwartalnik jest prowadzony zgodnie z zasadami otwartego dostępu (licencja CC BY), co oznacza, że użytkownicy/użytkowniczki mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub podawać źródło pełnych tekstów artykułów opublikowanych na stronie Pedagogiki Społecznej bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/autorki

Praca Socjalna

dwumiesięcznik, Redaktor Naczelny - Prof. Jerzy Szmagalski

Zeszyty Pracy Socjalnej

kwartalnik - Redaktor naczelny - dr hab. prof. UJ Lucjan Miś

Wisnu Anggoro: C++ Struktury danych i algorytmy

miesięcznik, Redaktor Naczelna - Prof. Józefa Bałachowicz

OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMA I GAZETY

newsweek
rzeczpospolita logo2013
tygodnikwed
wedkarz
gaz-wprost1
wrozka
znak
logo zw

PRASA LOKALNA

Gazeta Warmińska

Extra Ciechanów

Głos Mławy

Extra Płońsk

tc

gazeta mlawska

tygodnik dzialdowski

tygodnik makowski

tygodnik przasnyski

LOKALNE PORTALE INTERNETOWE

logoKuriermlawskiM

mlawainfo

naszamlawa

portalmlawa

strefamlawy

ciechanowinaczej
ciechanowonline
eciechanow
mojanidzica
mojedzialdowo
logoKurierzurominski
zuromin24

stopkadol 1110