Jesteś tutaj: HomeJednostkiWydawnictwo

XXI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej

Nagl konf 21

KOMUNIKAT  I
z dnia 7 kwietnia 2021 r.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w BEZPŁATNEJ XXI Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej „Żywienie – inwestycją w zdrowie?”, która odbędzie się ON-LINE w dniu 22 października 2021 roku, za pomocą komunikatora Google Meet.
        Motywem wiodącym Konferencji będzie szeroko pojęta tematyka żywienia człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego. Wpływ żywienia na zachowanie zdrowia pozostaje od wielu lat przedmiotem badań naukowych. Niedobory pokarmowe mogą być przyczyną rozmaitych jednostek chorobowych i zaburzeń pracy organizmu. Badania wskazują, iż nieprawidłowa dieta może leżeć u podstaw licznych chorób dietozależnych.

Czytaj więcej: XXI...

E-czasopismo PWN Nauka

Fundacja Rektorów Polskich zachęca do subskrybowania nowego e-czasopisma PWN Nauka skierowanego do naukowców, dydaktyków i doktorantów.

Tematem ostatniego numeru jest OTWARTA NAUKA (OS).

BEZPŁATNA SUBSKRYPCJA dostępna na stronie nauka.pwn.pl: >> (TUTAJ)

PWSZ w Ciechanowie współwydawcą kolejnego czasopisma naukowego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 16 października 2018 r. nasza uczelnia podpisała umowę o współpracy edytorskiej z PWSZ w Płocku w zakresie wydawania czasopisma naukowego „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”. Jest to już druga tego typu umowa – pierwsza została zawarta w 2013 r. z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na współwydawanie kwartalnika naukowego „Studia Mazowieckie”.

MSZ

Ogłoszono konkurs dla naukowców i edukatorów - Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego

W tym roku po raz trzeci zostanie przyznana Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego. To wyróżnienie dla autorów artykułów, które przyczyniają się do pogłębiania debaty o edukacji w Polsce. Wysokość nagrody pieniężnej w każdej kategorii wynosi 10 000 złotych.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: publicystycznej, naukowej i specjalistycznej.
Laureatami są naukowcy, edukatorzy i dziennikarze piszący o edukacji merytorycznie, nieszablonowo, odpowiedzialnie i z zaangażowaniem podchodzący do tematyki polskiego szkolnictwa.

Do 31 maja 2020 r. kandydaci mogą zgłaszać swoje prace przez formularz umieszczony na stronie internetowej: https://efc.edu.pl/programy/NagrodaCzerneckiego.

Oprac. MSZ
Źródło: www.efc.edu.pl

Podstawowe wymogi redakcyjne (Forum Studenckie)

Artykuły należy dostarczać w formie elektronicznej (Word).

Układ artykułu:

Imię i nazwisko Autora/Autorów (Times New Roman 12, kursywa)
Afiliacja – nazwa koła naukowego oraz Uczelni (Times New Roman 10)
Adres e-mail (Times New Roman 10)

TYTUŁ (TIMES NEW ROMAN 14, WERSALIKI, BOLD)

W całym tekście wymagana jest czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 (wyrównanie do lewej).

Streszczenie

Słowa kluczowe: (minimum 3)

Przykładowy poszczególnych części pracy:

WSTĘP
CEL PRACY
MATERIAŁ I METODY
WYNIKI
WNIOSKI

PIŚMIENNICTWO

(kolejność pozycji piśmiennictwa alfabetycznie), np.:

  1. Koc G., Rak J., Gąsiorowska B., Radzka E., Jankowska J. Hydrożele w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2011; 6: 195–204.
  2. Szymańska K. Polityka środowiskowa przedsiębiorstwa na przykładzie PKN Orlen. Studia Mazowieckie 2014; 1: 129–142.

Tabele:

Tytuł tabeli – nad tabelą: Times New Roman 10, interlinia pojedyncza, bold, bez kropki na końcu
Treść tabeli – Times New Roman 10; nagłówki – bold

Ryciny:

Tytuł ryciny – pod ryciną: Times New Roman 10, interlinia pojedyncza, bold, z kropką na końcu.
Pod tabelami i rycinami należy podać źródło danych (Times New Roman 10, interlinia pojedyncza, kursywa, kropka na końcu).
Np.: Źródło: Opracowanie własne na podstawie…

Uwaga:

- należy stosować czcionkę Times New Roman w całym artykule – także w tabelach i na rycinach,
- należy wstawić pojedynczy „enter” przed i po tabeli/rycinie,
- tabele i ryciny powinny być czarno-białe (nie kolorowe!),
- tabele i ryciny powinny być edytowalne, tj. dające się korygować (w zakresie korekty językowej przed oddaniem do druku).


AKTYWNOŚĆ NAUKOWA MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ – OGÓLNE WSKAZÓWKI I WYMOGI

Promocja książki „Święty Stanisław Kostka”

Dnia 27 listopada br. w ramach Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego „Młodzi konsumenci: zdrowie, nauka, kultura, wiara, media...”, którego organizatorem był Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, odbyła się promocja książki wydanej przez wydawnictwo uczelniane pt. „Święty Stanisław Kostka – perspektywa Kościoła powszechnego i płockiego”.

Czytaj więcej: Promocja książki...

stopkadol 1110