Jesteś tutaj: HomeJednolity System AntyplagiatowyZasady składania prac dyplomowych

Zasady składania prac dyplomowych w Bibliotece Uczelnianej PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie do procedury antyplagiatowej

Procedurę antyplagiatową prowadzi Biblioteka Uczelniana korzystając z systemu JSA

1. Student przekazuje promotorowi pracę dyplomową przeznaczoną do sprawdzenia w JSA w wersji elektronicznej wraz z wypełnionymi załącznikami:

  1. plik z tekstem pracy,
  2. plik załącznik nr 1 - Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych przechowywanych w systemie antyplagiatowym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu antyplagiatowego),
  3. plik załącznik nr 2 - umowa licencyjna (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Załączniki nr 1 i nr 2 do pracy dyplomowej nie podlegają ocenie antyplagiatowej.

2. Pliki wymienione w § 2 pkt 1 przeznaczone do wysłania do JSA należy opisać następująco:

  1. imię i nazwisko studenta,
  2. nr albumu, rodzaj pracy (lic., inż., mgr),
  3. kierunek studiów oraz forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

3. Promotor przesyła 3 pliki oraz nazwisko recenzenta do Biura zleceń – Biblioteki Uczelnianej.

4. Część tekstową elektronicznej wersji pracy zawierającą wyłącznie treść pracy dyplomowej, która podlega ocenie antyplagiatowej, należy złożyć w formacie pdf.

5. Pracownik Biura zleceń niezwłocznie przesyła pracę do JSA.


STRONA TYTUŁOWA PRACY

stopkadol 1110