Jesteś tutaj: HomeJednolity System AntyplagiatowyZasady składania prac dyplomowych

Zasady składania prac dyplomowych w Bibliotece Uczelnianej PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie do procedury antyplagiatowej

Procedurę antyplagiatową prowadzi Biblioteka Uczelniana korzystając z systemu JSA

 1. Przed poddaniem pracy dyplomowej procedurze antyplagiatowej student musi uzyskać potwierdzenie od promotora o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną (zob. § 2 Regulaminu antyplagiatowego).
 2. Najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (obrony) student dostarcza do Biblioteki Uczelnianej ostateczną wersję pracy dyplomowej na płycie CD-R lub DVD.
  1. Student składa w bibliotece nośnik elektroniczny, na którym znajduje się praca dyplomowa wraz z załącznikami nr 1 i nr 2, które stanowią 3 odrębne pliki:
   - tekst pracy dyplomowej (plik PDF (zalecany) lub DOC, DOCX, ODT,),
   załącznik nr 1 do pracy dyplomowej - oświadczenie o samodzielności pisania pracy dyplomowej, zgodę na kontrolę antyplagiatową oraz oświadczenie o zgodności wersji papierowej z elektroniczną
   - załącznik nr 2 do pracy dyplomowej - umowa licencyjna,
   Załączniki nr 1 i nr 2 do pracy dyplomowej nie podlegają ocenie antyplagiatowej.
  2. płytę należy trwale opisać w następujący sposób (zob. § 3 Regulaminu antyplagiatowego):
   - imię i nazwisko studenta
   - nr albumu,
   - kierunek i rodzaj studiów,
  3. płyta musi zawierać podpis promotora będący potwierdzeniem zgodności wersji papierowej z elektroniczną pracy.
 3. Wymienione w punkcie 2 dokumenty student dostarcza w kopercie formatu A4 identycznie opisanej jak strona tytułowa pracy oraz podaje: imię i nazwisko recenzenta, numer telefonu oraz adres e-mail studenta.
 4. Praca dyplomowa zostaje poddana procedurze antyplagiatowej. Więcej informacji na ten temat w Regulaminie antyplagiatowym.
 5. O zakończeniu procedury antyplagiatowej student powiadamiany jest drogą telefoniczną, przez pracownika biblioteki. Promotor otrzymuje Raport z analizy na konto wygenerowane w systemie JSA. Pracownik biblioteki przesyła studentowi na e-mail tekst pracy po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez promotora.
 6. Płyta z pracą zakwalifikowaną do obrony pozostaje w bibliotece celem przesłania jej do ORPPD tuż po obronie.
 7. Student może odebrać z biblioteki płytę z pracą w dniu odbioru dyplomu.

stopkadol 1110