Kursy

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów organizują kursy tworzenia stron internetowych w programie AutoCad.

Oprogramowanie AutoCAD umożliwia wykorzystanie specjalistycznych funkcji i bibliotek przeznaczonych dla branży architektonicznej, mechanicznej, elektrycznej i innych branż. Autorami oraz wykonawcami kursu są studenci przynależący do Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów, działającego przy Zakładzie Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy współpracy z Biurem Karier Partner.

Celem kursu jest nabycie umiejętności podstaw projektowania w programie AutoCAD, w tym automatyzacji przy tworzeniu rzutów kondygnacji, przekrojów, elewacji i innych rysunków. Program AutoCAD udostępnia narzędzia do projektowania mechanicznego, rysowania rur, elementów instalacji hydraulicznych i kanałów.

Układ tematyczny zakłada w pierwszej kolejności zaznajomienie kursantów z podstawowymi narzędziami i technikami pracy oraz organizacją przestrzeni roboczej. Kolejnym etapem kursu jest tematyka związana z przestrzenią modelu, poleceniami rysowania i modyfikacji. W dalszej kolejności kursanci poznają pracę na warstwach, opisywanie i wymiarowanie. Ostatni temat kursu, to realizacja praktycznych projektów.

 


 

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów organizują kursy tworzenia stron internetowych w programie WordPress.

WordPress jest bardzo dobrym skryptem do prowadzenia bloga lub projektowania strony internetowej. Jest to jedno z najłatwiejszych narzędzi tworzenia stron, oferujące wspaniały zestaw zarówno dla początkujących i bardziej zaawansowanych użytkowników.

Korzyści z ukończenia kursu:

Kurs przeznaczony jest dla każdej osoby, która jest zainteresowana stworzeniem strony internetowej dla siebie i dla tych, którzy strony tworzą dla klientów. Kurs daje możliwość zdobycia w krótkim czasie wiedzy, która pozwoli na samodzielną pracę nad własnym projektem, w tym: instalację, administrację i niezbędne narzędzia.

Umiejętności zdobyte po szkoleniu: