Jesteś tutaj: HomeInżynieria środowiskaKoło Naukowe

Koło Naukowe

Koło Naukowe Przyszłych Inżynierów już od kilku lat prężnie działa i rozwija się przy Zakładzie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii i Ekonomii w PUZ im.Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Koło Naukowe prowadzi działalność naukowo-badawczą, szerząc tym samym inicjatywę promowania inżynierii środowiska, jako dziedziny istotnie wspomagającej rozwój równowagi zachowań środowiska przyrodniczego. Koło Naukowe powstało z inicjatywy mgr Marty Gburzyńskiej wykładowcy w Zakładzie Inżynierii Środowiska oraz Adriana Brzozowskiego studenta kierunku Inżynieria Środowiska. Misją Koła Naukowego jest: pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie technologii wspomagających rozwiązywanie problemów technologicznych oraz organizacyjnych związanych z zasobami środowiska.
Cele szczegółowe to:

 1. Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów oraz współpracy z lokalnymi firmami,
 2. Prowadzenie w ramach i pod patronatem Uczelni prac naukowo-badawczych,
 3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu studenta,
 4. Promowanie Uczelni,
 5. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.

Studenci w ramach działalności Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów wykorzystują zdobytą podczas studiów wiedzę oraz poszerzają własne zainteresowania. Wraz z opiekunem Koła Naukowego angażują się w tworzenie oraz przeprowadzanie kursów rozwijających i poszerzających zainteresowania z tworzenia stron internetowych na platformach WordPress i Joomla oraz tworzenia dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania w programie AutoCad. Kursy prowadzone przez studentów Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów cieszą się dużym zainteresowanie. Szkolenia odbywają się we współpracy z biurem karier "Partner", w ramach zadania "Lepsze przygotowanie studentów i absolwentów PUZ do wejścia na rynek pracy". Członkowie Kola Naukowego Przyszłych Inżynierów są inicjatorami wydarzenia "Dzień Inżyniera", mającego na celu promowanie zawodu inżyniera oraz szerzenie świadomości na temat inżynierii środowiska. Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów swoje dokonania prezentują podczas konferencji ogólnokrajowych, a wyniki ich prac publikowane są w monografiach naukowych. Studenci uczestniczą również w wyjazdach do okolicznych firm. Wizyty w lokalnych i sąsiadujących firmach są cennym doświadczeniem poszerzającym wiedzę studentów, wpływając tym samym na rozwijanie kompetencji oraz kształcenie nowych umiejętności, istotnych dla przyszłego pracodawcy. Ponadto studenci z zaangażowaniem rozwijają swoje umiejętności i pogłębiają wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i kursach.
Praca, pasja i zaangażowanie studentów w ramach koła naukowego znajduje swoje odzwierciedlenie w samozadowoleniu oraz comiesięcznym stypendium naukowym, przyznawanym za osiągnięcia naukowe.

Poniżej przedstawiamy niektóre z działalności Koła Naukowego.

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów utworzyli sześcioosobową grupę „SOLARIS” i zrealizowali projekt, który pozwolił na poszerzenie wiedzy z dziedzin technicznych oraz zdobycie przydatnych umiejętności praktycznych. Projekt, który studenci zrealizowali pod nazwą „PLECAK SŁONECZNY”, to wielofunkcyjny plecak z panelem fotowoltaicznym i akumulatorem. Jego głównym założeniem jest wykorzystanie energii słonecznej na potrzeby spełniania różnych funkcji. Jest to projekt promujący ekologię oraz odnawialne źródła energii. Temat OZE jest obecnie bardzo popularny i przyciąga uwagę. Wiedza ludzi w tej dziedzinie poszerza się i coraz więcej osób sięga po te przyjazne środowisku rozwiązania. Taki plecak idealnie sprawdziłby się podczas użytkowania przez każdego studenta.

Nasz plecak może spełniać wiele funkcji. Przedstawiamy je poniżej:

 • ładowanie telefonu;
 • głośnik + wyjście AUX + radio;
 • wbudowany nośnik danych;
 • rękawiczki automatyczne (podgrzewane);
 • budzik;
 • kubek termiczny – podgrzewanie kawy/herbaty;
 • lokalizator GPS;
 • wzmacniacz GSM;

Docelowo chcielibyśmy, aby plecak spełniał minimum 4 z powyższych funkcji.

Ustaliliśmy wszystkie kwestie związane z projektem takie jak: proces i termin realizacji, podział stanowisk w grupie, potrzebne materiały, kosztorys oraz pozostałe zagadnienia organizacyjne.

Poniżej przedstawiamy podstawowy schemat działania naszego plecaka:

 1

Oraz schemat z użyciem konkretnych przykładów:

 2

Nasz projekt powinien wzbudzić zainteresowanie zarówno wśród studentów jak i wykładowców. Jest to pomysł innowacyjny, promujący odnawialne źródła energii, które zyskują coraz większą popularność w Polsce. Będzie mógł posłużyć jako przedmiot do wykonania prezentacji praktycznej i teoretycznej wśród studentów z Wydziału Inżynierii i Ekonomii oraz podczas dni otwartych w naszej Uczelni.

3

Wyjazd studentów do Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie. Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” w Jabłonnie jest zamiejscowym zakładem Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN.

4

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów w ramach wyjazdu naukowego do Katowic zapoznali się z systemem działania elektrowni wodnej w Dębe, poznali zalety i korzyści wynikające z pozyskiwania energii za pomocą wody zgromadzonej na Jeziorze Zegrzyńskim.

W Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych studenci uczestniczyli w warsztatach i pokazach zakresu: fizyki, chemii, elektryczności oraz elektroniki. W Muzeum zostały zaprezentowane studentom tysiące eksponatów związanych z energetyką, produkcją energii oraz jej wykorzystaniem, a także maszyny, które brały udział w produkcji energii, urządzenia pomiarowe i zabezpieczające.

Kolejny etap wyjazdu obejmował wizytę w biogazowni, czyli instalacji służącej do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków. Wyróżniamy trzy rodzaje biogazowni w zależności od rodzaju materii organicznej, jaka jest używana: biogazownia na składowisku odpadów, biogazownia przy oczyszczalni ścieków, biogazownia rolnicza.

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów podczas wyjazdu naukowego poznali oraz zgłębili wiedzę niezbędną podczas studiów oraz przyszłej pracy zawodowej.

5

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów organizują kursy tworzenia stron internetowych w programie AutoCad.

Oprogramowanie AutoCAD umożliwia wykorzystanie specjalistycznych funkcji i bibliotek przeznaczonych dla branży architektonicznej, mechanicznej, elektrycznej i innych branż. Autorami oraz wykonawcami kursu są studenci przynależący do Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów, działającego przy Zakładzie Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy współpracy z Biurem Karier Partner.

Celem kursu jest nabycie umiejętności podstaw projektowania w programie AutoCAD, w tym automatyzacji przy tworzeniu rzutów kondygnacji, przekrojów, elewacji i innych rysunków. Program AutoCAD udostępnia narzędzia do projektowania mechanicznego, rysowania rur, elementów instalacji hydraulicznych i kanałów.

Układ tematyczny zakłada w pierwszej kolejności zaznajomienie kursantów z podstawowymi narzędziami i technikami pracy oraz organizacją przestrzeni roboczej. Kolejnym etapem kursu jest tematyka związana z przestrzenią modelu, poleceniami rysowania i modyfikacji. W dalszej kolejności kursanci poznają pracę na warstwach, opisywanie i wymiarowanie. Ostatni temat kursu, to realizacja praktycznych projektów.

6

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów organizują kursy tworzenia stron internetowych w programie WordPress.

WordPress jest bardzo dobrym skryptem do prowadzenia bloga lub projektowania strony internetowej. Jest to jedno z najłatwiejszych narzędzi tworzenia stron, oferujące wspaniały zestaw zarówno dla początkujących i bardziej zaawansowanych użytkowników.

Korzyści z ukończenia kursu:

 • Wiedza i umiejętność tworzenia stron internetowych
 • Łatwość kontaktu z klientem
 • Nabycie/podwyższenie kompetencji ICT w zakresie tworzenia stron internetowych udokumentowane zdobyciem zaświadczenia ukończenia kursu WordPress
 • Wzrost pozycji na rynku pracy

Kurs przeznaczony jest dla każdej osoby, która jest zainteresowana stworzeniem strony internetowej dla siebie i dla tych, którzy strony tworzą dla klientów. Kurs daje możliwość zdobycia w krótkim czasie wiedzy, która pozwoli na samodzielną pracę nad własnym projektem, w tym: instalację, administrację i niezbędne narzędzia.

 • Umiejętności zdobyte po szkoleniu: • uruchomienia popularnego systemu CMS, jakim jest WordPress wprowadzania zmian w wyglądzie graficznym strony www
 • Zarządzania treścią, dodawania postów, artykułów, określania czasu wyświetlania artykułów
 • Wyszukiwania i instalowania dodatków, widgetów, wtyczek, galerii, plików multimedialnych.

7

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów uczestniczyli w stworzeniu projektu ogrodu zamkniętego w szkle. Jest to rodzaj wiwarium, czyli pomieszczenia lub naczynia, które odwzorowuje naturalne warunki przyrodnicze. Podstawowym składnikiem mossarium jest mech.

Celem projektu było stworzenie „biosfery” – zamkniętego ekosystemu, w którym rośliny radzą sobie bez dostępu wody czy powietrza z zewnątrz. Zadaniem studentów było dobranie odpowiednich parametrów oraz zasobów roślinowych.

 8

Studenci Koła Naukowego są również zaangażowani w przygotowywanie dni otwartych na Uczelni

 9

 

Publikacje studentów Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów:

 1. Hubert Orysiak, „Woda źródło życia”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2019, Ciechanów 2020
 2. Joanna Stępka, Justyna Błaszkiewicz, „Program Czyste Powietrze na przykładzie Gminy Kuczbork-Osada i Urzędu Miasta i Gminy Lubowidz”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2019, Ciechanów 2019
 3. Maciej Rączkowski, „Biomasa, jako surowiec energetyczny”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2019, Ciechanów 2019
 4. Monika Zuba, Adam Zuba, „Solaris”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2019, , Ciechanów 2019
 5. Beata Bralewska, „Biogazownia – nowoczesne źródło zielonej energii”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2017, ISBN 978-83-945189-8-1, Ciechanów 2017
 6. Łukasz Szlendak, „Wiedza mieszkańców województwa mazowieckiego na temat segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów komunalnych”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2017, ISBN 978-83-945189-8-1, Ciechanów 2017
 7. Mateusz Klusek, Andrzej Rogalski, „Struktura i działanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2017, ISBN 978-83-945189-8-1, Ciechanów 2017
 8. Milena Chojnacka, „Ocena stanu środowiska gminy miejskiej Ciechanów, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie III, pod red. G. Koca 2016, ISBN 978-83-945189-3-6, Ciechanów 2016
 9. Milena Chojnacka „Przetwarzanie odpadów na paliwo alternatywne”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie III, pod red. G. Koca 2016, ISBN 978-83-945189-3-6, Ciechanów 2016
 10. Milena Chojnacka, „Optymalizacja w procesach inżynierskich”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie II, pod red. G. Koca 2015, ISBN 978-83-936260-8-3, Ciechanów 2015
 11. Mile na Chojnacka, „Rozwój badań gazu łupkowego w Polsce”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie II, pod red. G. Koca 2015, ISBN 978-83-936260-8-3, Ciechanów 2015
 12. Adrian Brzozowski, „Świadomość ekologiczna mieszkańców Ciechanowa”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie II, pod red. G. Koca 2015, ISBN 978-83-936260-8-3, Ciechanów 2015
 13. Adrian Brzozowski - „Studenci wobec obecnego problemu segregacji i recyklingu odpadów komunalnych”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie, pod red. G. Koca 2014, ISBN 978-83-936260-3-8, Ciechanów 2014
 14. Maksymilian Styś, Paulina Przybysz, Piotr Drążkiewicz - „Ochrona środowiska w życiu studenta – świadomość a rzeczywistość”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie, pod red. G. Koca 2014, ISBN 978-83-936260-3-8, Ciechanów 2014

 

 

 

Koło Naukowe Przyszłych Inżynierów już od kilku lat prężnie działa i rozwija się przy Zakładzie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii i Ekonomii w PUZ im.Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Koło Naukowe prowadzi działalność naukowo-badawczą, szerząc tym samym inicjatywę promowania inżynierii środowiska, jako dziedziny istotnie wspomagającej rozwój równowagi zachowań środowiska przyrodniczego. Koło Naukowe powstało z inicjatywy mgr Marty Gburzyńskiej wykładowcy w Zakładzie Inżynierii Środowiska oraz Adriana Brzozowskiego studenta kierunku Inżynieria Środowiska. Misją Koła Naukowego jest: pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie technologii wspomagających rozwiązywanie problemów technologicznych oraz organizacyjnych związanych z zasobami środowiska.
Cele szczegółowe to:
1. Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów oraz współpracy z lokalnymi firmami,
2. Prowadzenie w ramach i pod patronatem Uczelni prac naukowo-badawczych,
3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu studenta,
4. Promowanie Uczelni,
5. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.
Studenci w ramach działalności Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów wykorzystują zdobytą podczas studiów wiedzę oraz poszerzają własne zainteresowania. Wraz z opiekunem Koła Naukowego angażują się w tworzenie oraz przeprowadzanie kursów rozwijających i poszerzających zainteresowania z tworzenia stron internetowych na platformach WordPress i Joomla oraz tworzenia dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania w programie AutoCad. Kursy prowadzone przez studentów Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów cieszą się dużym zainteresowanie. Szkolenia odbywają się we współpracy z biurem karier "Partner", w ramach zadania "Lepsze przygotowanie studentów i absolwentów PUZ do wejścia na rynek pracy". Członkowie Kola Naukowego Przyszłych Inżynierów są inicjatorami wydarzenia "Dzień Inżyniera", mającego na celu promowanie zawodu inżyniera oraz szerzenie świadomości na temat inżynierii środowiska. Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów swoje dokonania prezentują podczas konferencji ogólnokrajowych, a wyniki ich prac publikowane są w monografiach naukowych. Studenci uczestniczą również w wyjazdach do okolicznych firm. Wizyty w lokalnych i sąsiadujących firmach są cennym doświadczeniem poszerzającym wiedzę studentów, wpływając tym samym na rozwijanie kompetencji oraz kształcenie nowych umiejętności, istotnych dla przyszłego pracodawcy. Ponadto studenci z zaangażowaniem rozwijają swoje umiejętności i pogłębiają wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i kursach.
Praca, pasja i zaangażowanie studentów w ramach koła naukowego znajduje swoje odzwierciedlenie w samozadowoleniu oraz comiesięcznym stypendium naukowym, przyznawanym za osiągnięcia naukowe.

Poniżej przedstawiamy niektóre z działalności Koła Naukowego.

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów utworzyli sześcioosobową grupę „SOLARIS” i zrealizowali projekt, który pozwolił na poszerzenie wiedzy z dziedzin technicznych oraz zdobycie przydatnych umiejętności praktycznych. Projekt, który studenci zrealizowali pod nazwą „PLECAK SŁONECZNY”, to wielofunkcyjny plecak z panelem fotowoltaicznym i akumulatorem. Jego głównym założeniem jest wykorzystanie energii słonecznej na potrzeby spełniania różnych funkcji. Jest to projekt promujący ekologię oraz odnawialne źródła energii. Temat OZE jest obecnie bardzo popularny i przyciąga uwagę. Wiedza ludzi w tej dziedzinie poszerza się i coraz więcej osób sięga po te przyjazne środowisku rozwiązania. Taki plecak idealnie sprawdziłby się podczas użytkowania przez każdego studenta.

Nasz plecak może spełniać wiele funkcji. Przedstawiamy je poniżej:

·       ładowanie telefonu;

·       oświetlenie LED;

·       głośnik + wyjście AUX + radio;

·       wbudowany nośnik danych;

·       rękawiczki automatyczne (podgrzewane);

·       budzik;

·       kubek termiczny – podgrzewanie kawy/herbaty;

·       lokalizator GPS;

·       wzmacniacz GSM;

Docelowo chcielibyśmy, aby plecak spełniał minimum 4 z powyższych funkcji.

Ustaliliśmy wszystkie kwestie związane z projektem takie jak: proces i termin realizacji, podział stanowisk w grupie, potrzebne materiały, kosztorys oraz pozostałe zagadnienia organizacyjne.

Poniżej przedstawiamy podstawowy schemat działania naszego plecaka:

Oraz schemat z użyciem konkretnych przykładów:

Nasz projekt powinien wzbudzić zainteresowanie zarówno wśród studentów jak
i wykładowców. Jest to pomysł innowacyjny, promujący odnawialne źródła energii, które zyskują coraz większą popularność w Polsce. Będzie mógł posłużyć jako przedmiot do wykonania prezentacji praktycznej i teoretycznej wśród studentów z Wydziału Inżynierii i Ekonomii oraz podczas dni otwartych w naszej Uczelni.

Wyjazd studentów do Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie. Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” w Jabłonnie jest zamiejscowym zakładem Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN.

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów w ramach wyjazdu naukowego do Katowic zapoznali się z systemem działania elektrowni wodnej w Dębe, poznali zalety i korzyści wynikające z pozyskiwania energii za pomocą wody zgromadzonej na Jeziorze Zegrzyńskim.

W Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych studenci uczestniczyli w warsztatach i pokazach zakresu: fizyki, chemii, elektryczności oraz elektroniki. W Muzeum zostały zaprezentowane studentom tysiące eksponatów związanych z energetyką, produkcją energii oraz jej wykorzystaniem, a także maszyny, które brały udział w produkcji energii, urządzenia pomiarowe i zabezpieczające.

Kolejny etap wyjazdu obejmował wizytę w biogazowni, czyli instalacji służącej do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków. Wyróżniamy trzy rodzaje biogazowni w zależności od rodzaju materii organicznej, jaka jest używana: biogazownia na składowisku odpadów, biogazownia przy oczyszczalni ścieków, biogazownia rolnicza.

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów podczas wyjazdu naukowego poznali oraz zgłębili wiedzę niezbędną podczas studiów oraz przyszłej pracy zawodowej.

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów organizują kursy tworzenia stron internetowych w programie AutoCad.

Oprogramowanie AutoCAD umożliwia wykorzystanie specjalistycznych funkcji i bibliotek przeznaczonych dla branży architektonicznej, mechanicznej, elektrycznej i innych branż. Autorami oraz wykonawcami kursu są studenci przynależący do Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów, działającego przy Zakładzie Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy współpracy z Biurem Karier Partner.

Celem kursu jest nabycie umiejętności podstaw projektowania w programie AutoCAD, w tym automatyzacji przy tworzeniu rzutów kondygnacji, przekrojów, elewacji i innych rysunków. Program AutoCAD udostępnia narzędzia do projektowania mechanicznego, rysowania rur, elementów instalacji hydraulicznych i kanałów.

Układ tematyczny zakłada w pierwszej kolejności zaznajomienie kursantów z podstawowymi narzędziami i technikami pracy oraz organizacją przestrzeni roboczej. Kolejnym etapem kursu jest tematyka związana z przestrzenią modelu, poleceniami rysowania i modyfikacji. W dalszej kolejności kursanci poznają pracę na warstwach, opisywanie i wymiarowanie. Ostatni temat kursu, to realizacja praktycznych projektów.

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów organizują kursy tworzenia stron internetowych w programie WordPress.

WordPress jest bardzo dobrym skryptem do prowadzenia bloga lub projektowania strony internetowej. Jest to jedno z najłatwiejszych narzędzi tworzenia stron, oferujące wspaniały zestaw zarówno dla początkujących i bardziej zaawansowanych użytkowników.

Korzyści z ukończenia kursu:

·       Wiedza i umiejętność tworzenia stron internetowych

·       Łatwość kontaktu z klientem

·       Nabycie/podwyższenie kompetencji ICT w zakresie tworzenia stron internetowych udokumentowane zdobyciem zaświadczenia ukończenia kursu WordPress

·       Wzrost pozycji na rynku pracy

Kurs przeznaczony jest dla każdej osoby, która jest zainteresowana stworzeniem strony internetowej dla siebie i dla tych, którzy strony tworzą dla klientów. Kurs daje możliwość zdobycia w krótkim czasie wiedzy, która pozwoli na samodzielną pracę nad własnym projektem, w tym: instalację, administrację i niezbędne narzędzia.

·       Umiejętności zdobyte po szkoleniu: • uruchomienia popularnego systemu CMS, jakim jest WordPress wprowadzania zmian w wyglądzie graficznym strony www

·       Zarządzania treścią, dodawania postów, artykułów, określania czasu wyświetlania artykułów

·       Wyszukiwania i instalowania dodatków, widgetów, wtyczek, galerii, plików multimedialnych.

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów uczestniczyli w stworzeniu projektu ogrodu zamkniętego w szkle. Jest to rodzaj wiwarium, czyli pomieszczenia lub naczynia, które odwzorowuje naturalne warunki przyrodnicze. Podstawowym składnikiem mossarium jest mech.

Celem projektu było stworzenie „biosfery” – zamkniętego ekosystemu, w którym rośliny radzą sobie bez dostępu wody czy powietrza z zewnątrz. Zadaniem studentów było dobranie odpowiednich parametrów oraz zasobów roślinowych.

Studenci Koła Naukowego są również zaangażowani w przygotowywanie dni otwartych na Uczelni

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Publikacje studentów Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów:

1.     Hubert Orysiak, „Woda źródło życia”,  Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2019, Ciechanów 2020

2.     Joanna Stępka, Justyna Błaszkiewicz, „Program Czyste Powietrze na przykładzie Gminy Kuczbork-Osada i Urzędu Miasta i Gminy Lubowidz”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2019, Ciechanów 2019

3.     Maciej Rączkowski, „Biomasa, jako surowiec energetyczny”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2019, Ciechanów 2019

4.     Monika Zuba, Adam Zuba, „Solaris”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2019, , Ciechanów 2019

5.     Beata Bralewska, „Biogazownia – nowoczesne źródło zielonej energii”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2017, ISBN 978-83-945189-8-1, Ciechanów 2017

6.     Łukasz Szlendak, „Wiedza mieszkańców województwa mazowieckiego na temat segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów komunalnych”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2017, ISBN 978-83-945189-8-1, Ciechanów 2017

7.     Mateusz Klusek, Andrzej Rogalski, „Struktura i działanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2017, ISBN 978-83-945189-8-1, Ciechanów 2017

8.     Milena Chojnacka, „Ocena stanu środowiska gminy miejskiej Ciechanów, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie III, pod red. G. Koca 2016, ISBN 978-83-945189-3-6, Ciechanów 2016

9.     Milena Chojnacka „Przetwarzanie odpadów na paliwo alternatywne”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie III, pod red. G. Koca 2016, ISBN 978-83-945189-3-6, Ciechanów 2016

10.  Milena Chojnacka, „Optymalizacja w procesach inżynierskich”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie II, pod red. G. Koca 2015, ISBN 978-83-936260-8-3, Ciechanów 2015

11.  Mile na Chojnacka, „Rozwój badań gazu łupkowego w Polsce”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie II, pod red. G. Koca 2015, ISBN 978-83-936260-8-3, Ciechanów 2015

12.  Adrian Brzozowski, „Świadomość ekologiczna mieszkańców Ciechanowa”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie II, pod red. G. Koca 2015, ISBN 978-83-936260-8-3, Ciechanów 2015

13.  Adrian Brzozowski - „Studenci wobec obecnego problemu segregacji i recyklingu odpadów komunalnych”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie, pod red. G. Koca 2014, ISBN 978-83-936260-3-8, Ciechanów 2014

14.  Maksymilian Styś, Paulina Przybysz, Piotr Drążkiewicz - „Ochrona środowiska w życiu studenta – świadomość a rzeczywistość”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie, pod red. G. Koca 2014, ISBN 978-83-936260-3-8, Ciechanów 2014

stopkadol 1110