Małgorzata Świtkowska

Małgorzata Świtkowska Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) na kierunku biologia (1981-1986), posiadająca specjalizację II stopnia w dziedzinie cytomorfologii medycznej (2008 rok) - Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jest członkiem Miłośników Towarzystwa Immunohistochemii (od 2001 roku) oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (od 2003). Uczestniczka wielu kursów doszkalających m.in.: kurs z dziedziny cytologii ginekologicznej, kursy cytologii raka płuc, intensywny kurs doskonalący dla cytomorfologów medycznych - diagnostów laboratoryjnych w zakresie cytologii złuszczeniowej. Posiada liczne certyfikaty m.in.: Certyfikat - Metoda podwójnego barwienia w Immunohistochemii, standaryzacja badań w patologii, Certyfikat Polskiej Szkoły Cytologii Klinicznej PAM z Cytologii Exfoliatywnej, Certyfikat uczestnictwa w IV Sympozjum "Kardiologia Interdyscyplinarnie", Certyfikat ukończenia seminarium "Praktyczne problemy zamówień publicznych", Certyfikat Centrum Monitorowania Jakości, Akredytacja - Standardy Akredytacyjne, Certyfikat - Diagnostyka Laboratoryjna Wybranych Inwazji Pasożytniczych. W 2012 roku wyróżniona odznaczeniem Ministra Zdrowia Ewy Kopacz. Od 1986 roku zawodowo związana ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie. Obecnie pełni funkcję zastępcy Kierownika Zakładu Patomorfologii. Od 2008 roku - starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Od 2014 roku jest słuchaczem III roku studiów doktoranckich na Wydziale Przyrodniczym.

stopkadol 1110