Marta Leszczyńska

Marta Leszczyńska w 2008 ukończyła studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Praca magisterska dotyczyła tematu: "Ciągi dokładne wteorii ciągłych operatorów liniowych wprzestrzeniach unormowanych". Od 2008 roku zatrudniona jest wPaństwowej Wyższej Szkole Zawodowej wCiechanowie, gdzie prowadziła iprowadzi zajęcia z: matematyki, informatyki, technologii informacyjnych, aplikacji WWW, aplikacji Microsoft.NET, podstaw programowania, podstaw optymalizacji, prognozowania isymulacji, marketingu. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku wykładowcy. Posiada doświadczenie, jako trener szkoleniowiec wzakresie ECDL WebStarter oraz ECDL Base. Jest opiekunem koła naukowego, działającego przy Zakładzie Inżynierii Środowiska. Pełni rolę Wydziałowego Koordynatora do współpracy zBiurem Karier "PARTNER". Przewodniczy Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Prowadzi działalność gospodarczą, świadczącą cykle szkoleń z informatyki imatematyki. Jej zainteresowania dotyczą nowoczesnych technologii informatycznych, systemów ekspertowych oraz symulacji multi-agentowych. Publikacje zostatnich lat związane zpracą zawodową oraz zainteresowaniami:

  • M. Leszczyńska, "Wybrane zagadnienia zastosowania systemów ekspertowych w rozwoju gospodarczym",[w:] "Materiały naukowe z IV konferencji projektu PITWIN", Kielce 2012, ISBN 978-83-89274-70-0
  • M. Leszczyńska, "Wpływ technologii na wzrost gospodarczy i rozwój społecznych aspektów gospodarki rynkowej", [w:] "Rzeczywistość społeczna w badaniach młodych naukowców", Wyższa Szkoła Handlu i Usług, Poznań, 2012, ISBN 978-83-61449-48-5
  • M. Leszczyńska, "Wpływ rozwoju technologii informatycznych na postęp w dziedzinie medycyny", [w:] "Materiały naukowe z II sympozjum "Informatyka w medycynie", Ciechanów, 2012, ISBN 978-83-920240-7-1
  • M. Leszczyńska, "Analiza kształtowania się procesów edukacyjnych w XXI wieku", [w:] "Ekonomia, informatyka i technika w dobie XXI wieku", Ciechanów, 2014, ISBN 978-83-936260-6-9
  • M. Leszczyńska, "Wpływ postępu technologicznego na kształtowanie się procesów edukacyjnych w Polsce", [w:] "Współczesne wyzwania z perspektywy nauk ekonomicznych, informatycznych i technicznych", Ciechanów, 2015

Obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą wykorzystania analizy częstotliwościowej do badania dynamiki gazociągów.

stopkadol 1110