Andrzej Janusz Osiadacz

Andrzej Janusz Osiadacz Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie automatyki i robotyki oraz inżynierii gazownictwa. Studiował w Instytucie Automatyki Przemysłowej na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, uzyskując stopień mgra inż. automatyki (1968). W latach 1969-1991 pracował w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na stanowiskach: kierownika Laboratorium Automatyki Pomiarów (do 1975), Pracowni Sterowania Sieciami Gazowymi (1975-1990) i kierownika OT/Warszawa (1990-1991). W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki uzyskał stopień naukowy doktora (1976) i doktora hab. (1982). Od stycznia do grudnia 1979 roku przebywał na stażu naukowym a w latach 1985 – 1988 pracował jako Visiting Professor w Control Systems Centre Uniwersytetu w Manchesterze. W latach 1989-1990 pracował w Mathematics and Computing Division British Gas jako Senior Scientist zajmując się problemami optymalnego sterowania. Od 1991 roku pracuje na Politechnice Warszawskiej jako kierownik Zakładu Inżynierii Gazownictwa w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji Wydziału ISiW/WIŚ (do 2006). W roku 1992 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki, a w roku 2000 stanowisko profesora zwyczajnego. Kierował Zakładem Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych WIŚ PW (2007- 2014) i był dyrektorem Wydziałowego Centrum Płynowych Systemów Przesyłowych (2008-2014). Był pierwszym Prezesem Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (2004-2006). Jest kierownikiem Studiów Podyplomowych – Inżynieria Gazownictwa funkcjonujących nieprzerwanie od 1992 roku. W badaniach naukowych zajmuje się modelowaniem matematycznym procesu transportu masy i energii, komputerową symulacją i optymalizacją sieci płynowych, optymalnym sterowaniem sieciami płynowymi, zarządzaniem ryzykiem w eksploatacji rurociągów oraz teorią sterowania i regulacji. Profesor Osiadacz ma w dorobku ponad 120 publikacji (ponad 40 w języku angielskim), w tym 7 książek (dwie w języku angielskim – Simulation and Analysis of Gas Networks-autor, wyd.Gulf Publishing Company, 1987; Simulation and optimisation of large systems- współautor,Clarendon Press, Oxford,1988 oraz w języku polskim; Sygnały pneumatyczne w automatyce z L. Lammelem, wyd.WNT, 1974; Pneumatyczne przetworniki automatyki z L. Lammelem, wyd.WNT, 1978; Symulacja statyczna i dynamiczna systemu przesyłowego gazu ziemnego o dowolnej strukturze topologicznej - autor, wyd. NOT-Sigma, 1982; Statyczna symulacja sieci gazowych – autor, wyd. Fluid Systems, 2000; Stacje gazowe - teoria, projektowanie, eksploatacja z M. Chaczykowskim, wyd. FS, 2010; Zarządzanie ryzykiem w eksploatacji rurociągów-tłumaczenie z języka angielskiego, wyd. FS, 2013. Profesor Osiadacz wypromował 15 doktorów. Członek: Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN (1996-2012); The Institution of Mathematics and its Applications (UK) (od 1992); Zespołu ds. transportu i dystrybucji w American Gas Association (1993-). Członek Rady Dyrektorów Pipeline Simulation Interest Group (PSIG) USA (1997-2007). Od roku 1994 jest członkiem sekcji ds. transportu gazu w Międzynarodowej Unii Gazowniczej. Był wykładowcą na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu w Lizbonie w roku 1990 a w roku 1994 prowadził wykłady na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Salford (UK). W roku 1998 prowadził jako delegat PSIG wykłady w Buenos Aires oraz Santiago dla kadry inżynierskiej przemysłu gazowniczego Argentyny oraz Chile. Opracowane przez Profesora Osiadacza komputerowe metody symulacji sieci płynowych w stanach ustalonych i nieustalonych są szeroko stosowane w przemyśle. Stworzył nowoczesną szkołę Inżynierii Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej.

stopkadol 1110