Agnieszka Królikowska

Królikowska Agnieszka 6x9 DSC02064Agnieszka Królikowska w 1998r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizyka w NKF wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996r. uzyskała tytuł licencjata w zakresie nauczania fizyki, chemii i matematyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001r. ukończyła studia podyplomowe z informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013r. ukończyła studia podyplomowe z matematyki na Wydziale Pedagogicznym Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W 2019r. ukończyła studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy – w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.

Od 1997 roku pracuje w szkolnictwie, jako nauczyciel dyplomowany fizyki i informatyki w Zespole Szkół nr 1 im. gen Józefa Bema w Ciechanowie. Wielokrotnie wyróżniona nagrodą dyrektora szkoły. W 2016r. uzyskała najwyższą wyróżniającą ocenę pracy. W 2005r. wpisana na listę egzaminatorów maturalnych z fizyki. Od wielu lat pracuje jako egzaminator współpracujący z Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w 2019 r. wpisana na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. W 2016r wyróżniona „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, w 2017 Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę. Od 2019r pracuje jako wykładowca Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

stopkadol 1110