Alicja Ewa Urbanowicz

alicja urbanowiczAlicja Ewa Urbanowicz w 1986 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. W roku 2009 ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskała 24 maja 2013 r., temat rozprawy doktorskiej „Metoda obliczeń i optymalizacja wymienników ciepła z rurą helikoidalną”.  Jest absolwentką studiów podyplomowych związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz z chłodnictwem i klimatyzacją. Studia podyplomowe realizowała odpowiednio na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Posiada uprawnienia projektowe do projektowania sieci i instalacji sanitarnych. Przez 11 lat zatrudniona była w biurach projektowych,  przez 14 lat prowadziła własną firmę projektową. Od 1 października 2017 r. jest zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Inżynierii i Ekonomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, Prowadziła i prowadzi zajęcia z gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz systemów oczyszczania miast, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, ochrony powietrza, wód gruntowych i rekultywacji gruntów, urządzeń mechanicznych w inżynierii komunalnej. wentylacji i klimatyzacji, technologii energetycznych,  chłodnictwa i pomp ciepła, odnawialnych źródeł energii oraz podstaw diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych. W ramach pracy dydaktycznej wypromowała czterech inżynierów. Jest współautorką publikacji wspólnych z prof. dr hab. inż. Januszem Wojtkowiakiem. Są to:

  • Metoda obliczeń cieplnych i przepływowych pionowej wężownicy zanurzonej w zimnej cieczy o stałej temperaturze, Część I – Równania i algorytmy, miesięcznik „CIEPŁOWNICTWO  OGRZEWNICTWO  WENTYLACJA”, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT sp. z o.o., lipiec 2012 r.,
  • Metoda obliczeń cieplnych i przepływowych pionowej wężownicy zanurzonej w zimnej cieczy o stałej temperaturze, Część II – Wyniki obliczeń i analiza, miesięcznik „CIEPŁOWNICTWO  OGRZEWNICTWO WENTYLACJA”, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT sp. z o.o., sierpień 2012 r.,
  • Metoda obliczeń wymienników ciepła z pionową wężownicą, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2013.

stopkadol 1110