Agnieszka Królikowska

Królikowska Agnieszka 6x9 DSC02064Agnieszka Królikowska w 1998r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizyka w NKF wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996r. uzyskała tytuł licencjata w zakresie nauczania fizyki, chemii i matematyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001r. ukończyła studia podyplomowe z informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013r. ukończyła studia podyplomowe z matematyki na Wydziale Pedagogicznym Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W 2019r. ukończyła studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy – w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.

Od 1997 roku pracuje w szkolnictwie, jako nauczyciel dyplomowany fizyki i informatyki w Zespole Szkół nr 1 im. gen Józefa Bema w Ciechanowie. Wielokrotnie wyróżniona nagrodą dyrektora szkoły. W 2016r. uzyskała najwyższą wyróżniającą ocenę pracy. W 2005r. wpisana na listę egzaminatorów maturalnych z fizyki. Od wielu lat pracuje jako egzaminator współpracujący z Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w 2019 r. wpisana na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. W 2016r wyróżniona „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, w 2017 Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę. Od 2019r pracuje jako wykładowca Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Mariusz Suwiński

Suwiński MariuszDSC02187Mgr inż. MARIUSZ MICHAŁ SUWIŃSKI ukończył w 2007 roku jednolite studia magisterskie na kierunku elektronika i telekomunikacja w zakresie inżynierii systemów ochrony na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, uzyskując tym samym tytuł magister inżynier. Napisał pracę dyplomową pt. „Nowoczesna metoda akwizycji obrazów dla systemów CCTV – fotografia z aktywnym podświetleniem”.

Od 2009 roku związany jest ze szkolnictwem. Pracuje jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie, CKU w Ciechanowie i ZDZ w Ciechanowie. Prowadzi zajęcia z przedmiotów zawodowych na kierunkach: technik elektryk, technik energetyk, technik teleinformatyk, technik mechanik lotniczy, technik informatyk. Prowadzi również szkolenia z zakresu IT, przygotowujące do egzaminu zawodowego, korzystania ze sprzętu technicznego elektroenergetycznego i teleinformatycznego.

Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach związanych z elektroniką, telekomunikacją, elektryką, energetyką. Był uczestnikiem Programu Praktyk i Doskonalenia Zawodowego w ramach Projektu: „NEW-TECH Program rozwoju praktycznych kompetencji nauczycieli zawodów branż nowych technologii”. Uczestniczył w szkoleniu z branży teleinformatycznej pt. „LAN CABLE QUALIFICATION”, kursie doskonalącym „Opracowanie programu nauczania dla zawodu” zorganizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Jest autorem programu nauczania z kwalifikacji: „E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych”, „E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych”, „E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych”.

W 2014 roku ukończył szkolenie, zdał egzamin i pełni funkcję egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z kwalifikacji: E.13, E.15, E.16, EE.10, EE.11, INF.07, INF.08 w zawodach technik teleinformatyk i technik informatyk.

Pełnił funkcję opiekuna stażysty w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Prowadzi zajęcia w ramach koła naukowego elektryczno-elektronicznego „ELEKTRO-TECH” w ZS nr 1.

Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku „E” – eksploatacji i „D” – dozoru do 1kV. Przygotowuje uczniów i kursantów do egzaminu kwalifikacyjnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich celem uzyskania uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV (SEP).

Od 2019 roku jest wykładowcą Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na Wydziale Inżynierii i Ekonomii. Prowadzi zajęcia z elektrotechniki i elektroniki, maszyn elektrycznych, podstaw metrologii, instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych.

Kursy

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów organizują kursy tworzenia stron internetowych w programie AutoCad.

Oprogramowanie AutoCAD umożliwia wykorzystanie specjalistycznych funkcji i bibliotek przeznaczonych dla branży architektonicznej, mechanicznej, elektrycznej i innych branż. Autorami oraz wykonawcami kursu są studenci przynależący do Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów, działającego przy Zakładzie Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy współpracy z Biurem Karier Partner.

Celem kursu jest nabycie umiejętności podstaw projektowania w programie AutoCAD, w tym automatyzacji przy tworzeniu rzutów kondygnacji, przekrojów, elewacji i innych rysunków. Program AutoCAD udostępnia narzędzia do projektowania mechanicznego, rysowania rur, elementów instalacji hydraulicznych i kanałów.

Układ tematyczny zakłada w pierwszej kolejności zaznajomienie kursantów z podstawowymi narzędziami i technikami pracy oraz organizacją przestrzeni roboczej. Kolejnym etapem kursu jest tematyka związana z przestrzenią modelu, poleceniami rysowania i modyfikacji. W dalszej kolejności kursanci poznają pracę na warstwach, opisywanie i wymiarowanie. Ostatni temat kursu, to realizacja praktycznych projektów.

 


 

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów organizują kursy tworzenia stron internetowych w programie WordPress.

WordPress jest bardzo dobrym skryptem do prowadzenia bloga lub projektowania strony internetowej. Jest to jedno z najłatwiejszych narzędzi tworzenia stron, oferujące wspaniały zestaw zarówno dla początkujących i bardziej zaawansowanych użytkowników.

Korzyści z ukończenia kursu:

 • Wiedza i umiejętność tworzenia stron internetowych
 • Łatwość kontaktu z klientem
 • Nabycie/podwyższenie kompetencji ICT w zakresie tworzenia stron internetowych udokumentowane zdobyciem zaświadczenia ukończenia kursu WordPress
 • Wzrost pozycji na rynku pracy

Kurs przeznaczony jest dla każdej osoby, która jest zainteresowana stworzeniem strony internetowej dla siebie i dla tych, którzy strony tworzą dla klientów. Kurs daje możliwość zdobycia w krótkim czasie wiedzy, która pozwoli na samodzielną pracę nad własnym projektem, w tym: instalację, administrację i niezbędne narzędzia.

Umiejętności zdobyte po szkoleniu:

 • uruchomienia popularnego systemu CMS, jakim jest WordPress wprowadzania zmian w wyglądzie graficznym strony www
 • Zarządzania treścią, dodawania postów, artykułów, określania czasu wyświetlania artykułów
 • Wyszukiwania i instalowania dodatków, widgetów, wtyczek, galerii, plików multimedialnych.

Publikacje studentów

Publikacje studentów Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów:

 1. Joanna Stępka, Justyna Błaszkiewicz, „Program Czyste Powietrze na przykładzie Gminy Kuczbork-Osada i Urzędu Miasta i Gminy Lubowidz”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2019, w druku, Ciechanów 2019
 2. Maciej Rączkowski, „Biomasa, jako surowiec energetyczny”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2019, w druku, Ciechanów 2019
 3. Monika Zuba, Adam Zuba, „Solaris”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2019, w druku, Ciechanów 2019
 4. Beata Bralewska, „Biogazownia – nowoczesne źródło zielonej energii”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2017, ISBN 978-83-945189-8-1, Ciechanów 2017
 5. Łukasz Szlendak, „Wiedza mieszkańców województwa mazowieckiego na temat segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów komunalnych”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2017, ISBN 978-83-945189-8-1, Ciechanów 2017
 6. Mateusz Klusek, Andrzej Rogalski, „Struktura i działanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie IV, pod red. G. Koca 2017, ISBN 978-83-945189-8-1, Ciechanów 2017
 7. Milena Chojnacka, „Ocena stanu środowiska gminy miejskiej Ciechanów, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie III, pod red. G. Koca 2016, ISBN 978-83-945189-3-6, Ciechanów 2016
 8. Milena Chojnacka „Przetwarzanie odpadów na paliwo alternatywne”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie III, pod red. G. Koca 2016, ISBN 978-83-945189-3-6, Ciechanów 2016
 9. Milena Chojnacka, „Optymalizacja w procesach inżynierskich”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie II, pod red. G. Koca 2015, ISBN 978-83-936260-8-3, Ciechanów 2015
 10. Mile na Chojnacka, „Rozwój badań gazu łupkowego w Polsce”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie II, pod red. G. Koca 2015, ISBN 978-83-936260-8-3, Ciechanów 2015
 11. Adrian Brzozowski, „Świadomość ekologiczna mieszkańców Ciechanowa”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie II, pod red. G. Koca 2015, ISBN 978-83-936260-8-3, Ciechanów 2015
 12. Adrian Brzozowski - „Studenci wobec obecnego problemu segregacji i recyklingu odpadów komunalnych”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie, pod red. G. Koca 2014, ISBN 978-83-936260-3-8, Ciechanów 2014
 13. Maksymilian Styś, Paulina Przybysz, Piotr Drążkiewicz - „Ochrona środowiska w życiu studenta – świadomość a rzeczywistość”, Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum Studenckie, pod red. G. Koca 2014, ISBN 978-83-936260-3-8, Ciechanów 2014

Alicja Ewa Urbanowicz

alicja urbanowiczAlicja Ewa Urbanowicz w 1986 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. W roku 2009 ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskała 24 maja 2013 r., temat rozprawy doktorskiej „Metoda obliczeń i optymalizacja wymienników ciepła z rurą helikoidalną”.  Jest absolwentką studiów podyplomowych związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz z chłodnictwem i klimatyzacją. Studia podyplomowe realizowała odpowiednio na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Posiada uprawnienia projektowe do projektowania sieci i instalacji sanitarnych. Przez 11 lat zatrudniona była w biurach projektowych,  przez 14 lat prowadziła własną firmę projektową. Od 1 października 2017 r. jest zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Inżynierii i Ekonomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, Prowadziła i prowadzi zajęcia z gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz systemów oczyszczania miast, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, ochrony powietrza, wód gruntowych i rekultywacji gruntów, urządzeń mechanicznych w inżynierii komunalnej. wentylacji i klimatyzacji, technologii energetycznych,  chłodnictwa i pomp ciepła, odnawialnych źródeł energii oraz podstaw diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych. W ramach pracy dydaktycznej wypromowała czterech inżynierów. Jest współautorką publikacji wspólnych z prof. dr hab. inż. Januszem Wojtkowiakiem. Są to:

 • Metoda obliczeń cieplnych i przepływowych pionowej wężownicy zanurzonej w zimnej cieczy o stałej temperaturze, Część I – Równania i algorytmy, miesięcznik „CIEPŁOWNICTWO  OGRZEWNICTWO  WENTYLACJA”, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT sp. z o.o., lipiec 2012 r.,
 • Metoda obliczeń cieplnych i przepływowych pionowej wężownicy zanurzonej w zimnej cieczy o stałej temperaturze, Część II – Wyniki obliczeń i analiza, miesięcznik „CIEPŁOWNICTWO  OGRZEWNICTWO WENTYLACJA”, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT sp. z o.o., sierpień 2012 r.,
 • Metoda obliczeń wymienników ciepła z pionową wężownicą, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2013.

Projekty

OGRÓD

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów uczestniczyli w stworzeniu projektu ogrodu zamkniętego w szkle. Jest to rodzaj wiwarium, czyli pomieszczenia lub naczynia, które odwzorowuje naturalne warunki przyrodnicze. Podstawowym składnikiem mossarium jest mech.

Celem projektu było stworzenie „biosfery” – zamkniętego ekosystemu, w którym rośliny radzą sobie bez dostępu wody czy powietrza z zewnątrz. Zadaniem studentów było dobranie odpowiednich parametrów oraz zasobów roślinowych


 

PLECAK

Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów utworzyli sześcioosobową grupę „SOLARIS” i zrealizowali projekt, który pozwolił na poszerzenie wiedzy z dziedzin technicznych oraz zdobycie przydatnych umiejętności praktycznych. Projekt, który studenci zrealizowali pod nazwą „PLECAK SŁONECZNY”, to wielofunkcyjny plecak z panelem fotowoltaicznym i akumulatorem. Jego głównym założeniem jest wykorzystanie energii słonecznej na potrzeby spełniania różnych funkcji. Jest to projekt promujący ekologię oraz odnawialne źródła energii. Temat OZE jest obecnie bardzo popularny i przyciąga uwagę. Wiedza ludzi w tej dziedzinie poszerza się i coraz więcej osób sięga po te przyjazne środowisku rozwiązania. Taki plecak idealnie sprawdziłby się podczas użytkowania przez każdego studenta.

Nasz plecak może spełniać wiele funkcji. Przedstawiamy je poniżej:

 • ładowanie telefonu;
 • głośnik + wyjście AUX + radio;
 • wbudowany nośnik danych;
 • rękawiczki automatyczne (podgrzewane);
 • budzik;
 • kubek termiczny – podgrzewanie kawy/herbaty;
 • lokalizator GPS;
 • wzmacniacz GSM;

Docelowo chcielibyśmy, aby plecak spełniał minimum 4 z powyższych funkcji.

 

Ustaliliśmy wszystkie kwestie związane z projektem takie jak: proces i termin realizacji, podział stanowisk w grupie, potrzebne materiały, kosztorys oraz pozostałe zagadnienia organizacyjne.

Poniżej przedstawiamy podstawowy schemat działania naszego plecaka: 

plecak1

Oraz schemat z użyciem konkretnych przykładów:

plecak2

Nasz projekt powinien wzbudzić zainteresowanie zarówno wśród studentów jak i wykładowców. Jest to pomysł innowacyjny, promujący odnawialne źródła energii, które zyskują coraz większą popularność w Polsce. Będzie mógł posłużyć jako przedmiot do wykonania prezentacji praktycznej i teoretycznej wśród studentów z Wydziału Inżynierii i Ekonomii oraz podczas dni otwartych w naszej Uczelni.

 1

stopkadol 1110