Jesteś tutaj: HomeInformacje ogólne
biblioteka-logo.png

Biblioteka Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie jest ogólnouczelniana jednostką organizacyjną, a jej zadaniem jest wspomaganie procesu dydaktycznego uczelni. Gromadzi, opracowuje i udostępnia publikacje ze szczególnym uwzględnieniem tych dyscyplin naukowych, które stanowią przedmiot kształcenia, a więc z zakresu: logopedii, pedagogiki, psychologii, gramatyki, metodyki nauczania, nauk społecznych, matematyki, informatyki, elektroniki, mechaniki i budowy maszyn, rolnictwa, nauk medycznych, a także wydawnictwa informacyjne.

Księgozbiór biblioteki uczelnianej liczy obecnie ok. 35 tys. woluminów oraz 60 tytułów czasopism. W bibliotece gromadzone są również prace dyplomowe studentów wszystkich wydziałów.
Dla podnoszenia jakości świadczonych usług biblioteka funkcjonuje w oparciu o program PATRON, który umożliwia:
- sprawne wyszukiwanie potrzebnej literatury;
- sprawdzenie dostępności i lokalizacji literatury;
- kontrolowanie własnego konta czytelnika.
- korzystanie z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki
- korzystanie z Platformy IBUK
- korzystanie z wielu baz iternetowych
Studenci oraz pracownicy uczelni mogą bezpłatnie korzystać z Internetu.
Biblioteka uczelniana poprzez tworzenie możliwości szerokiego dostępu do informacji zapewnia studentom doskonalenie umiejętności docierania do literatury za pomocą nowoczesnych źródeł informacji i twórczego ich wykorzystania.

stopkadol 1110