Jesteś tutaj: HomeInformacja o projekcie

pwsz rotate centrum symulacji

?Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Ciechanowie?

Wykonanie robót remontowo - adaptacyjnych zgodnie z raportem z audytu

Zakończyły się prace remontowo-adaptacyjne w budynku Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, które zostały wykonane zgodnie z raportem z audytu, dokumentacją projektową i podpisaną umową z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Prace remontowo-adaptacyjne były wykonywane na II piętrze budynku i spełniają parametry określone obowiązującymi przepisami zgodnie z zaleceniami pomieszczeń dla potrzeb edukacyjnych. W ramach prac zostały adoptowane i utworzone sale:

  • Sala opieki pielęgniarskiej
  • Pomieszczenia kontrolnego dla Sali opieki pielęgniarskiej
  • Sala egzaminacyjna OSCE
  • Sala symulacji z zakresu ALS (sala może łączyć funkcje z BLS)
  • Sala symulacji z zakresu BLS (sala może łączyć funkcje z ALS)
  • Sala ćwiczeń umiejętności technicznych.

Z odbioru prac remontowo-adaptacyjnych został sporządzony protokół odbioru.


Studenci  pielęgniarstwa  będą ćwiczyć
na symulatorach, fantomach i trenażerach
w Centrum Symulacji  Medycznej

Trwają prace   adaptacyjne  budynku Uczelni przy ul. Wojska Polskiego 51na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej. To pierwszy taki ośrodek w  Ciechanowie. W kilkunastu salach, urządzonych na   wzór  sal szpitalnych i zabiegowych - studenci  pielęgniarstwa będą trenować na symulatorach i fantomach oraz większość procedur medycznych  ćwiczyć na trenażerach. Ciekawostką dla przyszłych studentów jest to, że symulatory oddychają, mrugają oczami, mówią, a wiec komunikacja jest w pełni  odzwierciedleniem rzeczywistości. Praca na symulatorach  da  studentom  możliwość wielokrotnego powtarzania czynności aż do uzyskania biegłości i pewności, że jest ona prawidłowo wykonana.  Stwarza to także dobre relacje pomiędzy wykładowcami i studentami, którzy zmierzają do tego samego celu, a mianowicie student ma być pewny tego co robi, a pacjent w przyszłości ma się czuć bezpiecznie.

  Nowe Centrum  rozpocznie swoją działalność    w nowym roku akademickim  2018/2019. Obecnie  trwają prace remontowe, a kadra medyczna  przygotowuje się do prowadzenia zajęć metodą symulacji. Sprzęt medyczny będzie  instalowany przez wykonawców, którzy przejdą pozytywnie procedurę przetargową.
Dla studentów   przewidziano już zajęcia w oddanym do użytku CSM oraz zajęcia w ramach uniwersytetu letniego i zajęcia z udziałem służb ratowniczych.

Można z pewnością  stwierdzić, że studenci pielęgniarstwa będą studiowali w nowoczesnych warunkach i zdobywali umiejętności odpowiadające potrzebom pacjentów i przyszłych potencjalnych pracodawców.

 


fundusze europejskie UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Mamy zaszczyt poinformować, że Uczelnia po złożeniu Wniosku do Ministerstwa Zdrowia w ramach Projektu: „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznych” w ramach POWR. 05.03.00-IP.05-00-004/17, uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”.   Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni obejmującego utworzenie i funkcjonowanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarek. Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej stworzy możliwość studentom korzystania z nowoczesnej infrastruktury i nowoczesnego sprzętu medycznego, który będzie przygotowywany do realizacji zajęć przez wykwalifikowanych instruktorów symulacji medycznej i przeszkoloną kadrę dydaktyczną. Uczestnictwo studentów w zajęciach prowadzonych metodą symulacji, przełoży się na ich konkurencyjność na rynku pracy.
Studenci będą mieli możliwość wielokrotnego powtarzania przebiegu nietypowych sytuacji klinicznych, co przyczyni się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, których studenci będą pielęgnować w oddziałach szpitalnych i środowisku domowym. Zajęcia w centrum symulacji spełni oczekiwania studentów w zakresie powiązania wiedzy teoretycznej z praktycznymi działaniami w celu zdobycia i rozbudowy doświadczenia zawodowego. Utworzenie centrum symulacji medycznej pozwoli również na wprowadzenie egzaminu OSCE, który pozwoli na obiektywną ocenę umiejętności praktycznych zdobywanych przez studentów.

Wdrożenie programu rozwojowego uczelni, który obejmuje utworzenie i funkcjonowanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarek, będzie realizowane w okresie 01.01.2018r. do 30.09.2020r. Program rozwojowy będzie zakładał modyfikację programu kształcenia poprzez integrację nowych metod symulacyjnych z realizowanymi na kierunku pielęgniarstwo zajęciami tj. ćwiczeniami, częścią godzin zajęć praktycznych oraz nowymi metodami na salach wysokiej i niskiej wierności Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

 

Realizacja zadań w w/w okresie pozwoli na realizację zadań projektowych, budowlanych oraz zakup sprzętu medycznego , aparatury audio- video i mebli niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnego centrum symulacji

W celu osiągnięcia założeń projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Centrum Symulacji Medycznej:

W ramach tego zadania zaplanowane zostało przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku Wydziału ochrony zdrowia i nauk Humanistycznych mieszczącego się przy ul. Wojska Polskiego 51. Do potrzeb tworzonego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

2. Utworzenie oraz wyposażenie pracowni wysokiej i niskiej wierności w Monoprofilowym Centrum Symulacji medycznej:

W ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie do specjalistycznych sal zgodnie
z przeprowadzonym audytem oraz zdiagnozowanymi potrzebami „Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Ciechanowie”, a mianowicie:

a/ sala wysokiej wierności – sala opieki pielęgniarskiej,
b/ pomieszczenie kontrolne – dla Sali opieki pielęgniarskiej,
c/ sala egzaminacyjna OSCE,
d/ sala symulacji z zakresu ALS,
e/ sala symulacji z zakresu BLS,
f/ sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich A i B,
g/ sala ćwiczeń umiejętności technicznych.

3. Realizacja Programu Rozwojowego Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych poprzez utworzenie „Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Ciechanowie”:

W ramach zadania zostanie zatrudniony technik obsługujący utworzone Centrum Symulacji Medycznej, który będzie uczestniczył w specjalistycznych szkoleniach w wiodącym   ośrodku symulacji medycznej, który zostanie wyłoniony w postępowaniu konkursowym oraz w szkoleniach z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu wyposażenia. Będą realizowane szkolenia dla osób objętych wsparciem oraz potrzebami szkoleniowymi uczelni w celu utworzenia MCSM i jego rozwinięcia. Szkolenia zostały dedykowane dla poszczególnych gryp. Łącznie zostaną przeszkolone 282 osoby (250K, 32M), w tym: 20 osób kadry dydaktycznej (18K,2M), 4 osoby kadry zarządzającej (2K,2M), 4 osoby obsługi technicznej (1K, 3M) oraz  254 studentów (229K, 25M)). Ponadto studenci wezmą udział w ogólnouczelnianych zawodach symulacji medycznej, w letnim uniwersytecie interdyscyplinarnych kierunków medycznych oraz w zajęciach z udziałem służb ratowniczych.

4. Realizacja zadań wspomagających nauczanie:

W ramach realizacji projektu związanego z utworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarek zostaną utworzone elementy wspomagające nauczanie metodą symulacji, a mianowicie:

a/ utworzona zostanie baza scenariuszy symulacyjnych,
b/ opracowany zostanie podręcznik symulacji medycznej z dodatkiem e-learningowym,
c/ opracowana zostanie aplikacja komputerowa wspomagająca nauczanie,
d/ wdrożony zostanie program standaryzowanych pacjentów.

Ponadto zgodnie z zaleceniami audytu zostanie zakupiony fantom porodowy

Reasumując realizowany projekt, wzmocni i udoskonali bazę kształcenia przyszłych pielęgniarek, pozwoli na dostosowanie programu kształcenia do oczekiwań rynku pracy oraz wzmocni praktyczne przygotowanie przeddyplomowe studentów, co niewątpliwie  przyczyni się do wzmocnienia potencjału kierunku pielęgniarstwo. Uzyskane przez studentów umiejętności praktyczne będą stanowiły w przyszłości o konkurencyjności tej grupy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych usług medycznych.

 

dr Bożena Ostrowska - Kierownik Projektu
PWSZ w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9
tel. 23 672 20 50 w 2132; 672 22 13, 684 064 486
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

stopkadol 1110