Jesteś tutaj: HomeII turaII rekrutacja uzupełniająca

OGŁOSZENIE! rekrutacja uzupełniająca studentów na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja uzupełniająca studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- II TURA -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza rekrutację uzupełniającą praktykantów do uczestnictwa w II turze praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach POWER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w II turze.

W II turze praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci Państwowej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Załącznik nr 1), na kierunkach studiów podanych w tabeli poniżej. Ogólne informacje o Projekcie zawiera Załącznik nr 2.

LP Kierunki studiów na których wprowadzona uzupełniająca rekrutacja Przewidywana liczba studentów w ramach rekrutacji uzupełniającej
1 Pedagogika  1
2 Rolnictwo 1
OGÓŁEM 2

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Załącznik nr 3) należy złożyć w dziekanacie wydziału, realizującym dany kierunek studiów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres tego dziekanatu, w terminie do 21 maja 2018 r. (do poniedziałku) do godz. 13:00, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja uzupełniająca studentów na pilotażowe praktyki zawodowe”.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika danego kierunku studiów lub Pani Barbary Jank: tel. 513 075 081 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki (do pobrania)

  1. Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji praktykantów do II tury Projektu
  2. Załącznik 2 - Ogólna informacja o Projekcie
  3. Załącznik 3 - Formularz wniosku studenta o udział w II turze Projektu

stopkadol