Jesteś tutaj: HomeGłówna Biblioteka LekarskaWydział Nauk O Zdrowiu I Nauk Społecznych

Koło Naukowe Pielęgniarstwa

KALENDARIUM

STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PIELĘGNIARSTWA

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
PWSZ W CIECHANOWIE

ZA ROK AKADEMICKI 2018 / 2019

 

Opiekun Koła: dr n. hum. Małgorzata Marcysiak

 

 • Dnia 28.09.2018r. Odbył się „Piknik dla serca” w Ciechanowie. Gdzie prowadzone były działania edukacyjno – promocyjne z udziałem studentów należących do SKNP: K.Lubelska, N.Kot, P.Wesołowska.
 • Dnia 12.10.2018r.Odbyło się wydarzenie w Ciechanowie: „Ciechanowskie senioralna”. Gdzie prowadzone były działania edukacyjno – promocyjne z udziałem studentów należących do SKNP: K.Lubelska, N.Kot, P.Wesołowsk.
 • Dnia 07.11.2018r. Prowadzone były działania edukacyjno – promocyjne z udziałem studentów należących do SKNP: K.Jezulewicz, N.Jakubowska, M.Jankowska, K.Gross, A.Bralczyk, P.Giesek, D.Sarbiewska, K.Fąk, A.Górska, W.Michalska, A.Rejniak. Prowadzone były zajęć o tematyce prozdrowotnej „Dopalacze kradną życie” w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej.
 • Dnia 15.11.2018r. Prowadzone były działania edukacyjno – promocyjne z udziałem studentów należących do SKNP: K.Jezulewicz, N.Jakubowska, M.Jankowska, P.Giesek, K.Fąk, K.Gross. Zajęcia prowadzone na temat Bezpieczeństwa w Internecie w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej
 • Dnia 16.11.2018r. P.Wesołowska, D.Zuba. Przeprowadzili prezentacje SKNP.
 • Dnia 16.11.2018r. Odbyła się V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nauki o zdrowiu- kierunki zmian i perspektywy rozwoju” w Płocku. Czynny udział wzięły 2 osoby z naszego koła: A. Górska, P. Malinowska. Prowadząc wykład na temat „Duchowość studentów pielęgniarstwa a postawy wobec osoby chorej”. Uczestniczyły również 4 osoby, które brały bierny udział: K. Jezulewicz, K. Fąk, M. Jankowska, A. Klimkiewicz
 • Dnia 17.11.2018r. K.Lubelska, N.Kot, P.Opalach, D.Zuba, N.Jakubowska. Przeprowadzili zajęcia z zakresu pierwszej pomocy na Uniwersytecie Dziecięcym w Ciechanowie
 • Dnia 29.11.2018r. K.Lubelska. Przeprowadziła zajęcia z pierwszej pomocy w szkole podstawowej w Gzach
 • Dnia 30.11.2018r. Odbyła się Konferencja Naukowa „Medycy polskiego pogranicza II Rzeczpospolitej lat 1935-1939” w Warszawie. Bierny udział wzięły 2 osoby A. Górska, P. Wesołowska.
 • Dnia 02.12.2018r. Odbyła się reprezentacja uczelni z udziałem studentów należących do SKNP: P.Wesołowska, K.Gross, A.Lewandowski. W II rodzinnych mikołajkach w Ciechanowie.
 • Dnia 04.12.2018r- Odbyła się reprezentacja uczelni z udziałem studentów należących do SKNP: N.Kot, D.Zuba, P.Wesołowska, K.Lubelska. W Obchodach 60-lecia Honorowych Krwiodawców w Ciechanowie
 • Dnia 14.01.2019r. A.Górska, K.Lubelska, N.Kot, K.Fąk, A.Tenus, K.Czamara, M.Jankowska. Przeprowadziły warsztaty naukowe „Pierwsza pomoc dla każdego” - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Moja Szkoła w Łomiankach
 • Dnia 27.02.2019r. K.Lubelska, N.Kot, P.Wesołowska. Uczestniczyli w Edukacyjnych Targach Pracy w Sierpcu.
 • Dnia 28.02.2019r. Odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stany zagrożenia życia i zdrowia u dzieci. Teoria i praktyka” w Warszawie. Bierny udział wzięła jedna osoba z naszego koła K. Lubelska
 • Dnia 18.03.2019r. Odbyło się spotkania promocyjne z młodzieżą z udziałem studentów należących do SKNP: K.Lubelska. Gdzie przeprowadziła pokaz pierwszej pomocy w Przedszkolu Specjalistycznym Pan Czu w Ciechanowie.
 • Dnia 21.03.2019r- Odbyła się reprezentacja uczelni z udziałem studentów należących do SKNP: A.Klimkiewicz, K.Jezulewicz, Ł.Krakowski. W Zlot rodzin z Zespołem Downa.
 • Dnia 25.03.2019r. K.Lubelska, N.Kot, P.Wesołowska, D.Zuba. Przeprowadzili zajęcia z pierwszej pomocy dla młodzieży Zespołu Placówej w Dziarnie.
 • Dnia 27.03.2019r. K.Lubelska, N.Kot, P.Wesołowska, D.Zuba. Uczestniczyli Targach Pracy w Pułtusku.
 • Dnia 29.03.2019r. K.Lubelska, N.Kot, P.Wesołowski, D.Zuba, K.Jezulewicz, A.Klimkiewicz, M.Sieniawska, Ł.Krakowski. Uczestniczyli w Dniach Otwartych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.
 • Dnia 03.04.2019rr. K.Lubelska, N.Kot, P.Wesołowska, D.Zuba, K.Jezulewicz, A.Klimkiewicz. Uczestniczyli w „Festiwalu Nauki w II LO Ciechanów”.
 • Dnia 03.04.2019r. Odbyło się spotkania promocyjne z młodzieżą z udziałem studentów należących do SKNP: K.Lubelska, D.Zuba. Gdzie przeprowadzono pokaz oraz sędziowanie konkursu pierwszej pomocy „Festiwal Nauki w II LO” w Ciechanowie
 • Dnia 05.04.2019r- Odbyła się reprezentacja uczelni z udziałem studentów należących do SKNP: K.Lubelska, D.Zuba. Promowali uczelnie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.
 • Dnia 06.04.2019r. Prowadzone były działania edukacyjno – promocyjne z udziałem studentów należących do SKNP: P.Giesek, N.Jakubowska, M.Dęłęgowski, M.Jankowska. „Dni świadomości autyzmu” w Ciechanowie.
 • Dnia 11.05.2019r- Odbyła się reprezentacja uczelni z udziałem studentów należących do SKNP: P.Giesek, M.Jankowska. W Uroczystości jubileuszowe OSP Malużyn oraz gminny dzień strażaka.
 • Dnia 12.04.2019r. Odbyła się XIX Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Wzięły czynny udział 2 osoby: A. Górska, P. Malinowska. Prowadząc wykład na temat: „Duchowość a zmaganie się z chorobą wśród dorosłych mieszkańców Białegostoku i okolic”. A 17 osób z naszego koła, wzięły bierny udział: K. Lubelska, D. Zuba, P. Wesołowska, M. Dełęgowski, D. Smoliński, P. Giesek, K. Gross, N. Jakubowska, A. Lewandowski, K. Jezulewicz, A. Klimkiewicz, P. Opalach, Ł. Krakowski, A. Bralczyk, D. Sarbiewska, M. Sieniawska, A. Tenus.
 • Dnia 06.05.2019r. Prowadzone były działania edukacyjno – promocyjne z udziałem studentów należących do SKNP: K.Lubelska, N.Kot, P.Wesołowska, D.Zuba, M.Gontarek. Zajęcia dotyczące pierwszej pomocy, zdrowego odżywiania, higieny, hałasu dla uczniów szkoły podstawowej w Brzozowie.
 • Dnia 07.05.2019r. Prowadzone były działania edukacyjno – promocyjne z udziałem studentów należących do SKNP: Ł.Krakowski, A.Górska, P.Malinowska, M.Dełęgowski, N.Jakubowska. Prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej
 • Dnia 16.05.2019r. Odbył się Finał X edycji Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej w Nowym Sączu, gdzie czynny udział należy do 2 osób z naszego koła. A. Górskiej z pracą na temat: „Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży” i P. Malinowskiej z pracą na temat: „Jakość życia pacjenta onkologicznego z nowotworem skóry”
 • Dnia 17.05.2019r. Odbyło się spotkania promocyjne z młodzieżą z udziałem studentów należących do SKNP: K.Lubelska, M.Gontarek. Juwenalia. Przeprowadzony został pokaz oraz sędziowanie konkursu pierwszej pomocy.
 • Dnia 19.05.2019r- Odbyła się reprezentacja uczelni z udziałem studentów należących do SKNP: K.Lubelska, D.Zuba, P.Giesek, A.Tenus, K.Czamara, M.Jankowska. Uczestniczyli w III Ciechanowskiej Sztafecie Charytatywnej.
 • Dnia 22.05.2019r. Odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki „Opieka koordynowana w pielęgniarstwie” w Warszawie. 5 naszych człnków koła wzięła udział bierny: K.Lubelska, P.Giesek, A.Tenus, N.Jakubowska, K.Czamara
 • Na dniach 23-26.05.2019r. Odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kubler-Ross” w Białymstoku. Tam właśnie 2 naszych członków koła wzięła udział czynny. P.Malinowska i A.Górska, prowadząc wykład na temat: „Duchowość a zmaganie się z chorobą wśród dorosłych mieszkańców Białegostoku i okolic”. A 14 osób, uczestniczyło biernie: D.Zuba, P.Wesołowska, M.Dełęgowski, K.Jezulewicz, A.Klimkiewicz, N.Jakubowska, P.Opalach, A.Tenus, K.Czamara, W.Michalska, A.Orysiak, K.Gross, A.Lewandowski, P.Giesek
 • Dnia 29.05.2019r. Odbyło się IV Seminarium Kół Naukowych „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Czynny udział wzięła A. Górska, a bierny 10 osób z naszego koła: A.Tenus, K.Czamara, K.Gross, A.Lewandowski, M.Dełęgowski, P.Giesek, K.Fąk, M.Jankowska, N.Jakubowska, A.Orysiak
 • Dnia 29.05.2019r. K.Lubelska, P.Wesołowska, D.Zuba, M.Gontarek, A.Klimkiewicz, K.Jezulewicz, Ł.Krakowski, P.Opalach, D.Sarbiewska, A.Bralczyk, K.Ciok, W.Modzelewska, M.Staniewska, A.Rejniak, M.Jabłońska, W.Kalinowska, D.Kruszewska, A.Ostrowska. Brali udział w nagrywaniu filmu promocyjnego w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.
 • Dnia 03.06.2019r. Prowadzone były działania edukacyjno – promocyjne z udziałem studentów należących do SKNP: A.Orysiak, W.Kalinowska, M.Gontarek, M.Dołęgowski, W.Modzelewska, M.Jabłońska. Edukacja na temat zdrowego odżywiania w szkole podstawowej w Sońsku.
 • Dnia 14.06.2019r. Prowadzone były działania edukacyjno – promocyjne z udziałem studentów należących do SKNP: K.Lubelska, N.Kot, P.Wesołowska „Piknik dla zdrowia” Ciechanów
 • Na dniach 14-15.06.2019r. Odbyło się szkolenie „Diagnostyka i leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu” w Warszawie. Gdzie uczystniczyło 11 osób z naszego koła: P.Giesek, D.Zuba, M.Dełęgowski, K.Fąk, A.Tenus, K.Czamara, K.Gross, A.Lewandowski, W.Michalska, A.Górska, P.Malinowska
 • Na dniach 02-07.07.2019r. Odbył się Studencki obóz naukowy w Nałęczowie. Właśnie tam zaczęło się prowadzenie badań naukowych w grupach seniorów nt. wybranych zachowań zdrowotnych oraz przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami.
 • Dnia 04.06.2019r- Odbyła się reprezentacja uczelni z udziałem studentów należących do SKNP: K.Lubelska, D.Zuba, N.Kot, P.Giesek, A.Lewandowski, M.Dęłęgowski, D.Smoliński, M.Jankowska, K.Fąk, P.Wesołowska, K.Gross, A.Tenus
 • Dnia 07.06.2019r- Odbyła się reprezentacja uczelni z udziałem studentów należących do SKNP: K.Czamara, A.Tenus, K.Gross. W imprezie „Wrzuć na luz” w Ciechanowie.

Kontakt

Wydział Nauk O Zdrowiu I Nauk Społecznych
PUZ IM. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

DZIEKANAT

ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów
tel./fax. (23) 672 22 13 ; tel. (23) 674 37 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dziekan: dr Ewa Wiśniewska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prodziekan ds. studenckich : mgr Małgorzata Zagroba - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego

Kierownik Zakładu - prof. Małgorzata Jagodzińska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Opiekun zajęć praktycznych i praktyk zawodowych - mgr Marzena Drzewiecka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik Uniwersytetu Dziecięcego - mgr Agnieszka Kuskowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Pielęgniarstwa i Kształcenia Podyplomowego

Kierownik Zakładu - mgr Joanna Wierzbicka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik praktyk zawodowych - mgr Marzena Kubala Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Opiekun zajęć praktycznych - mgr Maria Kołtun Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Pracy Socjalnej

Kierownik - dr Anna Strumińska-Doktór Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Opiekun zajęć praktycznych i praktyk zawodowych - mgr Sandra Brzeska-Zagroba Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Kierownik Centrum - mgr Aleksandra Dąbrowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW STUDENTÓW

KIERUNEK PEDAGOGIKA:

I ROK JS MGR - ks. dr Grzegorz Kaczorowski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II ROK JS MGR - mgr Marzena Drzewiecka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III ROK LIC. - dr Teresa Dworecka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO:

I ROK LIC. - dr Eliza Podlecka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
II ROK LIC. - mgr Joanna Wierzbicka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
III ROK LIC. - mgr Małgorzata Zagroba - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
I ROK MGR STAC - mgr Agnieszka Kadecka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
I ROK MGR NIESTAC - mgr Violetta Matla - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II ROK MGR STAC - mgr. Katarzyna Mosakowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II ROK MGR NIESTAC - dr Małgorzata Marcysiak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 KIERUNEK PRACA SOCJALNA:

I ROK LIC. - mgr Miłosz Marcysiak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
II ROK LIC. - 
mgr Dorota Stasiełuk - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
III ROK LIC. -
mgr Sandra Brzeska - Zagroba - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I ROK MGR STAC. - dr Anna Strumińska - Doktór - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniki

Przewodnik Indywidualnego Toku Kształcenia Dla Studenta

*Do otwarcia plików wymagana jest przeglądarka plików PDF

Dziekanat

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznycznych
PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Dziekanat

ul. Wojska Polskiego 51, 
06-400 Ciechanów 
tel./fax. (23) 672 22 13, 
tel. (23) 674 37 04 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bożena Łaszcz - Koordynator Dziekanatu

mgr Agnieszka Polens

lic. Dorota Nowotka

 

Godziny przyjęć studentów :

Dziekan :

 • Środa - 12:00 - 14:00
 • Piątek - 12:00 - 14:00

Prodziekan : 

 • Środa - 10:00 - 12:00
 • Piątek - 14:00 - 16:00

Dziekanat :

 • Poniedziałek - 8:00 - 12:00
 • Wtorek - dzień wewnętrzny
 • Środa - 10:00 - 14:00
 • Czwartek - 9:00 - 13:00
 • Piątek - 10:00 - 16:00
 • Sobota - 8:00 - 16:00 - druga i czwarta sobota miesiąca

stopkadol